ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-22 11:50:44 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 11:50:48 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  RADY MIEJSKIEJ w STRZELCACH KRAJEŃSKICH na 2015 rok
 
Styczeń - 1 posiedzenie
1. Przygotowanie się członków Komisji do prowadzenia  zebrań sprawozdawczo-wyborczych  wyboru sołtysów i rad sołeckich, zgodnie z harmonogramem określonym w zarządzeniu Burmistrza.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 
Luty – 1 posiedzenie
1. Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sieci administrowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Strzelcach Krajeńskich.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 
Marzec – 1  posiedzenie
1. Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
2. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych  na sesję Rady Miejskiej.
 
Kwiecień- 1 posiedzenie
1.Informacja z podziału środków budżetowych na działalność klubów sportowych w 2015 r.
2.Zaopiniowanie projektów aktów prawnych  na sesję Rady Miejskiej.
 
Maj - 1 posiedzenie
1. Analiza wykonania budżetu gminy oraz sprawozdań finansowych za 2014 rok, pod kątem absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
2. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych  na sesję Rady Miejskiej.
 
Czerwiec - 2 posiedzenia
1.Wizytacja OTW Długie pod kątem przygotowania do sezonu turystycznego – posiedzenie wyjazdowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej
 
Sierpień – 2 posiedzenia
1. Wizytacja gminnych szkół, przedszkoli i żłobka  pod kątem potrzeb budżetowych  w zakresie remontów i wyposażenia – posiedzenie wyjazdowe
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej i sprawy bieżące
 
Wrzesień- 1 posiedzenie
1. Analiza  informacji o  przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku.   
2. Opiniowanie materiałów na sesję.
 
Październik - 1 posiedzenie
1. Zaopiniowanie uchwał okołobudżetowych na 2015 rok oraz materiałów na sesję październikową.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 
Listopad - 1 posiedzenie
1.  Zaopiniowanie projektów aktów prawnych  na sesję Rady Miejskiej.
 
Grudzień - 1 posiedzenie
1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2016 wraz z wydaniem opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej.
2. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych na sesję Rady Miejskiej.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
 
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu