ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-09-27 Uchwała Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie z Gminą Kłodawa oraz Zwierzyn z zakresu pomocy społecznej, polegającej na przyjęciu mieszkańców Gminy Kłodawa, Gminy Zwierzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Gminie Strzelce Krajeńskie XLVIII/279/18 Obowiązujący
22 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 XLVIII/278/18 Zmieniony
23 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2108 - 2020 XLVIII/277/18 Obowiązujący
24 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy. XLVIII/275/18 Obowiązujący
25 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów XLVIII/274/18 Obowiązujący
26 2018-09-27 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok XLVIII/273/18 Obowiązujący
27 2018-09-27 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2018 - 2024 XLVIII/272/18 Obowiązujący
28 2018-06-26 Uchwała Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego XLVII/271/18 Obowiązujący
29 2018-06-26 Uchwała Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich XLVII/270/18 Obowiązujący
30 2018-06-26 Uchwała Uchwała w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie XLVII/269/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu