ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-04-26 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego terenu w rejonie al. Wolności i ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach Krajeńskich XLV/251/18 Obowiązujący
22 2018-04-26 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok XLV/250/18 Obowiązujący
23 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2018 roku XLIV/249/18 Obowiązujący
24 2018-03-26 Uchwała Uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie XLIV/248/17 Obowiązujący
25 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie XLIV/247/18 Obowiązujący
26 2018-03-26 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela. XLIV/246/18 Obowiązujący
27 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLIV/244/18 Obowiązujący
28 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLIV/245/18 Zmieniony
29 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie za 2017 rok XLIV/243/2018 Obowiązujący
30 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za pomocą innego instrumentu płatniczego XLIV/242/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu