ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
IV/28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
IV/27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
Nr aktu prawnego
IV/26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelce Krajeńskie w 2019 roku
Nr aktu prawnego
IV/25/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
IV/24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/23/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/22/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2018-12-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
III/21/18
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2018-12-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela reprezentującego Gminę Strzelce Krajeńskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie
Nr aktu prawnego
III/20/18
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2018-12-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
Nr aktu prawnego
III/19/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji