ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-10-12 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich XLIX/286/18 Obowiązujący
42 2018-10-12 Uchwała Uchwala w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XLIX/285/18 Obowiązujący
43 2018-10-12 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie XLIX/284/18 Obowiązujący
44 2018-10-12 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok XLIX/283/18 Obowiązujący
45 2018-09-27 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Wychowawczo - Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie XLVIII/282/18 Obowiązujący
46 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLVIII/281/18 Obowiązujący
47 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie oddania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Przyłęgu na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad XLVIII/280/18 Obowiązujący
48 2018-09-27 Uchwała Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie z Gminą Kłodawa oraz Zwierzyn z zakresu pomocy społecznej, polegającej na przyjęciu mieszkańców Gminy Kłodawa, Gminy Zwierzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Gminie Strzelce Krajeńskie XLVIII/279/18 Obowiązujący
49 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 XLVIII/278/18 Zmieniony
50 2018-09-27 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2108 - 2020 XLVIII/277/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu