ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
551 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich. 64 Zmieniony
552 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubicz” 63 Obowiązujący
553 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców 62 Obowiązujący
554 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 61 Obowiązujący
555 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie 60 Obowiązujący
556 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 59 Obowiązujący
557 2011-04-28 Uchwała Uchwala w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg 58 Obowiązujący
558 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 57 Obowiązujący
559 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie 56 Obowiązujący
560 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich 55 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu