ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
561 2013-02-07 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 284 Obowiązujący
562 2013-02-07 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 grudnia 2012 roku na działalność: Burmistrza Strzelec Krajeńskich, Dyrektora Zespołu Wychowawczo-Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich. 291 Obowiązujący
563 2013-02-07 Uchwała w sprawie przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielisławicach Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp. 283 Obowiązujący
564 2013-02-07 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013. 290 Obowiązujący
565 2013-02-07 Uchwała w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 282 Obowiązujący
566 2013-02-07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r. 281 Nieobowiązujący
567 2013-02-07 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 285 Obowiązujący
568 2011-07-06 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie 94 Obowiązujący
569 2012-08-29 Uchwała Uchwła zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu działania, liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 223 Obowiązujący
570 2012-08-29 Uchwała Uchwała w sprawie dzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w zakresie profilaktyki 224 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu