ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
561 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r. 54 Obowiązujący
562 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki numer 469 położonej przy ul. Gorzowskiej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą 53 Obowiązujący
563 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich 52 Obowiązujący
564 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Strzelce Krajeńskie i przeprowadzenia konsulatcji z mieszkańcami 51 Obowiązujący
565 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” 50 Obowiązujący
566 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” 49 Obowiązujący
567 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy 47 Uchylony
568 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku 46 Obowiązujący
569 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 45 Obowiązujący
570 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie 44 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu