ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2016-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich XXII/121/16 Obowiązujący
52 2016-05-24 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" XXII/120/16 Obowiązujący
53 2016-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich XXII/119/16 Obowiązujący
54 2016-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie nadania nazwy Zakątek ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Lipie Góry, w obrębie geodezyjnym 12 - Lipie Góry XXII/118/16 Obowiązujący
55 2016-05-24 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2022 XXII/117/16 Obowiązujący
56 2016-05-24 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2016 rok XXII/116/16 Obowiązujący
57 2016-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich XXII/115/16 Obowiązujący
58 2016-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Kkrajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok XXII/114/16 Obowiązujący
59 2016-04-21 Uchwała Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie" XXI/113/16 Obowiązujący
60 2016-04-21 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020. XXI/112/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu