ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
591 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubicz” 63 Obowiązujący
592 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców 62 Obowiązujący
593 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 61 Obowiązujący
594 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie 60 Obowiązujący
595 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 59 Obowiązujący
596 2011-04-28 Uchwała Uchwala w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg 58 Obowiązujący
597 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 57 Obowiązujący
598 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie 56 Obowiązujący
599 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich 55 Obowiązujący
600 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r. 54 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu