ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
591 2011-02-23 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011r. do 31.03.2012r. 36 Zmieniony
592 2011-02-23 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 34 Obowiązujący
593 2011-02-23 Uchwała Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie 33 Obowiązujący
594 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich. 32 Obowiązujący
595 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” 31 Obowiązujący
596 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Krajeńskie do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” 30 Obowiązujący
597 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki numer 498 położonej przy ul. Ogrodowej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą 29 Obowiązujący
598 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na dz. nr 294 położoną w Gardzku z dotychczasowym dzierżawcą 28 Obowiązujący
599 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Strzelce Krajeńskie 27 Obowiązujący
600 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 26 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu