ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
631 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki numer 498 położonej przy ul. Ogrodowej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą 29 Obowiązujący
632 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na dz. nr 294 położoną w Gardzku z dotychczasowym dzierżawcą 28 Obowiązujący
633 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Strzelce Krajeńskie 27 Obowiązujący
634 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 26 Obowiązujący
635 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz nadawania wyróżnienia Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” w Strzelcach Krajeńskich 25 Obowiązujący
636 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie 24 Obowiązujący
637 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie 23 Obowiązujący
638 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie nadania Statutu Zespołowi Wychowawczo-Oświatowemu w Strzelcach Krajeńskich 22 Obowiązujący
639 2011-01-26 Uchwała Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie 20 Obowiązujący
640 2010-12-28 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2011 rok 19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu