ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
631 2011-05-26 Uchwała Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich 69 Obowiązujący
632 2011-05-26 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 68 Obowiązujący
633 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie uchylenia uchwał: uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód oraz uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy 67 Obowiązujący
634 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie odmówienia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 65 Obowiązujący
635 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich. 64 Zmieniony
636 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubicz” 63 Obowiązujący
637 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców 62 Obowiązujący
638 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 61 Obowiązujący
639 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie 60 Obowiązujący
640 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 59 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu