ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
641 2011-04-28 Uchwała Uchwala w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg 58 Obowiązujący
642 2011-04-28 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 57 Obowiązujący
643 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie 56 Obowiązujący
644 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich 55 Obowiązujący
645 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r. 54 Obowiązujący
646 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki numer 469 położonej przy ul. Gorzowskiej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą 53 Obowiązujący
647 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich 52 Obowiązujący
648 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Strzelce Krajeńskie i przeprowadzenia konsulatcji z mieszkańcami 51 Obowiązujący
649 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” 50 Obowiązujący
650 2011-03-30 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” 49 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu