ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
671 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 26 Obowiązujący
672 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz nadawania wyróżnienia Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” w Strzelcach Krajeńskich 25 Obowiązujący
673 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie 24 Obowiązujący
674 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie 23 Obowiązujący
675 2011-01-26 Uchwała Uchwała w sprawie nadania Statutu Zespołowi Wychowawczo-Oświatowemu w Strzelcach Krajeńskich 22 Obowiązujący
676 2011-01-26 Uchwała Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie 20 Obowiązujący
677 2010-12-28 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2011 rok 19 Obowiązujący
678 2010-12-28 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2011 rok 18 Obowiązujący
679 2010-12-28 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2011-2013 17 Obowiązujący
680 2010-12-28 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2011 16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu