ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
83
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
82
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
81
Status
Obowiązujący
Lp: 674
Data podjęcia
2011-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
77
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2011-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
Nr aktu prawnego
76
Status
Obowiązujący
Lp: 676
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
73
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
70
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
69
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Nr aktu prawnego
68
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchylenia uchwał: uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód oraz uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
67
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji