ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2018-10-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XLIX/286/18
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2018-10-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
XLIX/285/18
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2018-10-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XLIX/284/18
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2018-10-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/283/18
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Wychowawczo - Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XLVIII/282/18
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
XLVIII/281/18
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie oddania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Przyłęgu na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Nr aktu prawnego
XLVIII/280/18
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie z Gminą Kłodawa oraz Zwierzyn z zakresu pomocy społecznej, polegającej na przyjęciu mieszkańców Gminy Kłodawa, Gminy Zwierzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XLVIII/279/18
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Nr aktu prawnego
XLVIII/278/18
Status
Zmieniony
Lp: 70
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2108 - 2020
Nr aktu prawnego
XLVIII/277/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji