ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
55
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r.
Nr aktu prawnego
54
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki numer 469 położonej przy ul. Gorzowskiej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
53
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
52
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Strzelce Krajeńskie i przeprowadzenia konsulatcji z mieszkańcami
Nr aktu prawnego
51
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”
Nr aktu prawnego
50
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”
Nr aktu prawnego
49
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
47
Status
Uchylony
Lp: 699
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
Nr aktu prawnego
46
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
45
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji