ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 731
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
24
Status
Obowiązujący
Lp: 732
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
23
Status
Obowiązujący
Lp: 733
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania Statutu Zespołowi Wychowawczo-Oświatowemu w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
22
Status
Obowiązujący
Lp: 734
Data podjęcia
2011-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
20
Status
Obowiązujący
Lp: 735
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2011 rok
Nr aktu prawnego
19
Status
Obowiązujący
Lp: 736
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2011 rok
Nr aktu prawnego
18
Status
Obowiązujący
Lp: 737
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2011-2013
Nr aktu prawnego
17
Status
Obowiązujący
Lp: 738
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2011
Nr aktu prawnego
16
Status
Obowiązujący
Lp: 739
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemców lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
15
Status
Zmieniony
Lp: 740
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki nr 498 położonej przy ul. Ogrodowej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
14
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji