ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Nr aktu prawnego
XLVIII/276/16
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy.
Nr aktu prawnego
XLVIII/275/18
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
XLVIII/274/18
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/273/18
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2018 - 2024
Nr aktu prawnego
XLVIII/272/18
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XLVII/271/18
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XLVII/270/18
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XLVII/269/18
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XLVII/268/18
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XLVII/267/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji