ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-12-15 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2017 rok XXX/159/16 Obowiązujący
82 2016-12-15 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017 - 2019 XXX/158/16 Obowiązujący
83 2016-12-15 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2017 XXX/157/16 Obowiązujący
84 2016-12-15 Uchwała Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Puszcza Barlinecka" XXX/156/16 Obowiązujący
85 2016-12-15 Uchwała Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie XXX/154/2016 Obowiązujący
86 2016-12-15 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2016 XXX/153/16 Obowiązujący
87 2016-12-15 Uchwała Uchwała budżetowa Gminy na 2017 rok XXX/150/16 Zmieniony
88 2016-12-15 Uchwała Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017 - 2023 XXX/149/16 Zmieniony
89 2016-11-15 Uchwała Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Komisji Wyborczej o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, ustalenia numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz zmian w opisie granic obwodów głosowania w gminie Strzelce Krajeńskie XXIX_148_16 Obowiązujący
90 2016-11-15 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Wychowawczo-Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej, w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Strzelec Krajeńskie XXIX_147_16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu