ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2015-12-18 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Strzelce Krajeńskie stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 655/2 o powierzchni 0,0343 ha położoną w Strzelcach Krajeńskich na będącą własnością Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 654/18 o powierzchni 0,0344 ha położoną w Strzelcach Krajeńskich XVII/93/15 Obowiązujący
82 2015-12-18 Uchwała Uchwała w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów XVII/92/15 Obowiązujący
83 2015-12-18 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. XVII/91/15 Obowiązujący
84 2015-12-18 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok XVII/90/15 Obowiązujący
85 2015-12-18 Uchwała Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2022. XVII/88/15 Zmieniony
86 2015-11-26 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie XVI/87/15 Obowiązujący
87 2015-11-26 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Zielonej Górze działek oznaczonych numerami: 469/1 o powierzchni 0,0519 ha, 672/1 o powierzchni 0.0054 ha oraz 106/1 o powierzchni 0.0111 ha położonych w Strzelcach Krajeńskich XVI/86/15 Obowiązujący
88 2015-11-26 Uchwała Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza Drawska" XVI/85/15 Obowiązujący
89 2015-11-26 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie XVI/84/15 Obowiązujący
90 2015-11-26 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". XVI/83/15 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu