ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-03-26 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela. XLIV/246/18 Obowiązujący
82 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLIV/244/18 Obowiązujący
83 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLIV/245/18 Zmieniony
84 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie za 2017 rok XLIV/243/2018 Obowiązujący
85 2018-03-26 Uchwała Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za pomocą innego instrumentu płatniczego XLIV/242/18 Obowiązujący
86 2018-03-26 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok XLIV/241/18 Obowiązujący
87 2018-02-28 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok XLIII/238/18 Obowiązujący
88 2018-02-28 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021" XLIII/240/18 Obowiązujący
89 2018-02-28 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020" XLIII/239/18 Obowiązujący
90 2018-01-31 Uchwała Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/178/17 z dnia 30 marca 2017r. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2017r., w części obejmującej § 14 uchwały XLII/237/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu