ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-13 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Krajeńskie III/21/18 Obowiązujący
2 2018-12-13 Uchwała Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela reprezentującego Gminę Strzelce Krajeńskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie III/20/18 Obowiązujący
3 2018-12-13 Uchwała Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola III/19/18 Obowiązujący
4 2018-12-13 Uchwała Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/18/18 Obowiązujący
5 2018-12-13 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2019 III/17/18 Obowiązujący
6 2018-12-13 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok III/16/18 Obowiązujący
7 2018-12-13 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III/15/18 Obowiązujący
8 2018-12-13 Uchwała Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok III/14/18 Obowiązujący
9 2018-12-13 Uchwała Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019-2025 III/13/18 Obowiązujący
10 2018-12-10 Zarządzenie Zarządzenie w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem/dzierżawę lokali użytkowych, garaży i gruntów o przeznaczeniu innym niż rolnicze oraz przeznaczonych do tymczasowego użytkowania na cele rolne i ogrody na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. 0050/72/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu