ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-24 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2018-2024 XLVI/263/18 Obowiązujący
2 2018-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 38/26 o powierzchni 43m2 położonej w Przyłęgu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. XLVI/262/18 Obowiązujący
3 2018-05-24 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLVI/261/18 Obowiązujący
4 2018-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego XLVI/260/18 Obowiązujący
5 2018-05-24 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2018 rok XLVI/259/18 Obowiązujący
6 2018-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich XLVI/258/18 Obowiązujący
7 2018-05-24 Uchwała Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok XLVI/257/18 Obowiązujący
8 2018-04-26 Uchwała Uchwała w sprawie wykazu kąpieliski na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018. XLV/256/18 Obowiązujący
9 2018-04-26 Uchwała Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie XLV/255/18 Obowiązujący
10 2018-04-26 Uchwała Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Strzelce Krajeńskie XLV/254/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich