ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-30 Uchwała Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie XL/224/17 Obowiązujący
2 2017-11-30 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu działania, liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich XL/223/17 Obowiązujący
3 2017-11-30 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" XL/222/17 Obowiązujący
4 2017-11-30 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2017 rok XL/221/17 Obowiązujący
5 2017-11-30 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017 - 2023 XL/220/17 Obowiązujący
6 2017-10-25 Stanowisko Stanowisko w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wielkoplskiego dotyczącego elekrtyfikacji linii kolejowej nr 203 XXXIX/219/17 Obowiązujący
7 2017-10-25 Uchwała Uchwała w sprawie utworzenia i nadania satutu Środowiskowego Domu Samopomocy wv Strzelcach Krajeńskich XXXIX/217/17 Obowiązujący
8 2017-10-25 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy XXXIX/216/17 Obowiązujący
9 2017-10-25 Uchwała Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2017 rok XXXIX/215/17 Obowiązujący
10 2017-09-28 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawania lub ynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata XXXVIII/214/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich