ˆ

Terenowe Jednostki OSP

Szczegóły informacji

Terenowe Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-22 13:59:09 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 13:59:12 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Miejsko Gminny  Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Krajeńskich zrzesza przedstawicieli wszystkich członków zwyczajnych z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strzelce Krajeńskie.
Do kompetencji zarządu gminnego należy:
 1. wykonywanie uchwał zjazdu gminnego oraz zwierzchnika władz Związku,
 2. rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie ,
 3. uchwalenie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału,
 5. organizowanie i wspieranie OSP,
 6. ustalenie liczby przedstawicieli OSP na zjazd gminny,
 7. wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład zarządu powiatowego.
W pierwszym kwartale 2013 roku w Ochotniczych  Strażach Pożarnych odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze.                   
Ochotnicze Straże Pożarne działają  na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach /  tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr  79 poz. 855 z późn. zmianami/ oraz  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 11, poz. 59)/, a także statutu OSP.
 
Celami i zadaniami Ochotniczych Straży  Pożarnych są:
 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej o oświatowej,
 5. działanie na rzecz ochrony środowiska .
Na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie działa 8 Stowarzyszeń OSP, w tym 6 jednostek posiada na wyposażeniu samochody pożarnicze  a  1 OSP  włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przy PPUH „ POM” –  Zakładowa OSP.
 
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH OSP.
 
1.Ochotnicza Straż Pożarna  Bronowice
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Domaradzki Dariusz
Naczelnik
Domaradzki Franciszek
Sekretarz
Maciaszek Dariusz
Skarbnik
Ossowski Krzysztof
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Saugut Piotr
Kronikarz
Harazińska Bożena
Członek zarządu
Górniak Tomasz
Członek Ossowski Lesław
 
ogólna liczba członków czynnych
57
z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych
35
W celu  zapewnienie gotowości bojowej – aktualnie zatrudnionych jest   4 kierowców.
OSP Bronowice od 1996r. działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostka posiada na wyposażeniu samochody pożarnicze: Star 266 r. prod.1987 (beczka o poj. 2500 litrów), Volkswagen SRLT- do ratownictwa technicznego, Star A 200 samochód specjalny podnośnik do prac konserwacyjnych rok produkcji 1988, samochód specjalny osobowy Mercedes Benz Vito rok prod. 1999 oraz nowo zakupiony w dniu 22.11.2011r. średni ratowniczo-gaśniczy samochód z napędem 4 x 4 MERCEDES-BENZ ATEGO 1329 AF. Ponadto na wyposażeniu jednostki znajdują się motopompy, w tym szlamowe i pływające oraz PO-5 po kapitalnym remoncie i modernizacji, piły do stali i betonu, pilarki do drewna, zestaw hydrauliczny nożyco-rozpieracz, pompa hydrauliczna, poduszka wysokociśnieniowa, agregat prądotwórczy, turbowentylator oddymiający, wyciągarka mechaniczna, rozpylacze, zestawy ratownicze R-1 z zestawem szynowym i deską ortopedyczną, walizka I pomocy przedmedycznej, zestaw medyczny, komplet aparatów do ochrony dróg oddechowych, radiostacje samochodowe, radiotelefony nasobne oraz laryngofony, węże W-52 i W-75, węże ssawne, drabiny wysokościowe, sprzęt ochrony osobistej dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania.
 
2. OSP Bobrówko
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Czarnuszkiewicz Stanisław
Naczelnik
Siuda Robert
Sekretarz
Koza Jerzy
Skarbnik
Jankowski Rafał
Gospodarz
Tiszenko Krzysztof
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ulański Czesław
Członek Grześków Roman
 
ogólna liczba członków czynnych
24
z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych
12
W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudnionych jest 3 kierowców.
OSP na wyposażeniu posiada samochód ciężarowy pożarniczy JELCZ 00 4M rok produkcji 1990 (beczka o pojemności 6 tyś. litrów wody) wyposażony w działko wodne, przekazany z OSP Bronowice 27.09.2008r., motopompy (w tym jedna nowa) oraz PO-5 po kapitalnym remoncie, pompa pływająca NIAGARA (zakup w 2009r.), pilarki do drewna, myjka, radiostację samochodową, radiostacje nasobne, zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1 oraz sprzęt ochrony osobistej dla strażaków, mundury galowe.
 
3. OSP Buszów
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Andrzejak Zygmunt
Naczelnik
Dyndul Robert
Sekretarz
Strzelczyk Mirosław
Skarbnik
Andrzejak Karol
Członek zarządu
Ulański Wojciech
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zagozda Daniel
Członek Piechota Wojciech
 
ogólna liczba członków czynnych
24
z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych
15
W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudnionych jest 1 kierowca.       
OSP na wyposażeniu posiada samochód ciężarowy ratowniczo gaśniczy Żuk A 11-B – w 1999 został wykonany nowy zespół nadwozia pożarniczego typu LSG, motopompy, pilarkę do drewna, węże W-52 i W- 75, sprzęt ochrony osobistej dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania. W związku z reaktywacją działalności jednostki przeprowadzono remont samochodu Żuk A11B.
 
4. OSP Ogardy
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Bryk Robert
Naczelnik
Janicki Krzysztof
Sekretarz
Dolat Marcin
Skarbnik
Bryk Daniel
Gospodarz Bryk Piotr
Członek zarządu Tasak Bartosz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lepiato Zbigniew
Członek Wiraszko Marian
  
ogólna liczba członków czynnych
42
z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych
14
liczba członków  Młodzieżowej  Drużyny Pożarniczej
15
W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudnionych jest 1 kierowca.      
OSP na wyposażeniu posiada samochód pożarniczy Mercedes-Benz LF 16 Typ 1019AF  rok produkcji 1981 (pojemność zbiornika 1,6m³) , radiostację samochodową, 2 motopompy, pompę szlamową, pilarkę do drewna, węże W-52 i W-75, indywidualny sprzęt osobisty dla strażaków, system selektywnego alarmowania oraz mundury galowe.
 
 
5. OSP Tuczno
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Skupiński Sebastian
Naczelnik
Tecław Dawid
Z-ca Naczelnika
Sawicki Czesław
Sekretarz
Malenda Rafał
Skarbnik
Małecki Wiesław
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gasztych Rafał
Wiceprzewodniczący Grajek Rafał
 
ogólna liczba członków czynnych
26
z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych
4
W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudnionych jest 1 kierowca.      
OSP na wyposażeniu posiada samochód ciężarowy pożarniczy Żuk A 156 B rok produkcji 1988, radiostację samochodową, motopompy, węże W-52 i W-75 oraz indywidualny sprzęt ochrony osobistej dla strażaków.
 
 
6. OSP Lipie Góry
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Sobczak Dariusz
Naczelnik
Urbaniak Radosław
Sekretarz
Kasprzak Krzysztof
Skarbnik
Gorzko Mariusz
Członek
Adamczewski Tomasz
Gospodarz Roeske Henryk
Członek zarządu Golińczak Edward
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakubowski Grzegorz
Wiceprzewodniczący Czerniak Marek
 
ogólna liczba członków czynnych
34
z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych
21
liczba członków  Młodzieżowej  Drużyny Pożarniczej
11
W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudnionych jest 1 kierowca.
W dniu 14.06.2012r. jednostka pozyskała samochód specjalny – pożarniczy Volkswagen Transporter Syncro rok prod. 1994, który został wyremontowany i dostosowany do potrzeb jednostki. OSP na wyposażeniu posiada motopompy, węże W-75 i W-52 oraz indywidualny sprzęt ochrony osobistej strażaka.
 
 
7. OSP Pielice
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Jakubowicz Zenon
Naczelnik
Stolarek Henryk
Sekretarz
Baraniak Euzebiusz
Skarbnik
Stolarek Zygfryd
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Nering Zbigniew
Członek Stolarek Wiktor
                               
ogólna liczba członków czynnych
18
z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych
0
OSP posiada na wyposażeniu  motopompę, Węże W-52 i W-75, indywidualny sprzęt  ochrony osobistej strażaka..
 
 
8. Zakładowa OSP przy PPUH „POM”
Skład osobowy Zarządu OSP
Prezes
Świrepo Jan
Naczelnik
Marczak Andrzej
Sekretarz
Zieliński Krzysztof
Skarbnik
Ostapiuk Jan
Gospodarz
Marciniszyn Andrzej
Członek zarządu
Broniarski Marian
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kawa Tadeusz
Wiceprzewodniczący Ograbek Marek
 
ogólna liczba członków czynnych
18
 
Informację sporządziła Julita Górska – Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyla informację: Julita Górska Data wytworzenia informacji: 2013-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Górska Data wprowadzenia do BIP 2012-04-22 13:59:09
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-22 13:59:12
Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Tracz Data ostatniej zmiany: 2013-04-10 14:15:51
Artykuł był wyświetlony: 5306 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich