ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:33

Termin załatwienia

w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 7636305

Adres e-mail

ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, na terenie której wyborca zamieszkuje, lub
w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Po weryfikacji wniosku wydana zostaje decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Wymagane Dokumenty

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
 

Czas realizacji

w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

skarga do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Uwagi

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:
  • stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,
  • zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały.    
Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.     
                                      
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754 ze zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. 2017.1316)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyla informację: Julita Górska - Inspektor Data wytworzenia informacji: 2012-07-16 15:09:26
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dubel - Kierownik USC Data wprowadzenia do BIP 2012-07-16 15:09:26
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Budacz Data udostępnienia informacji: 2013-01-10 09:38:33
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Budacz Data ostatniej zmiany: 2019-04-15 13:52:52
Artykuł był wyświetlony: 2358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu