ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2016-05-25 13:59:02

Termin załatwienia

7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 76 36 305

Adres e-mail

ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.
Podmioty uzyskujące dane nieodpłatnie:
- organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.
Podmioty uzyskujące dane odpłatnie:
- osoby i jednostki organizacyjne - jeżeli wykażą w tym interes prawny
- jednostki organizacyjne wykorzystujące dane do celów badawczych, statystycznych w sposób nie
pozwalający na ustalenie tożsamości
- inne osoby i podmioty jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny i za zgodą osób, których dane dotyczą
Wniosek powinien zawierać informacje znane wnioskodawcy niezbędne do zidentyfikowania osoby
poszukiwanej. - poza imieniem i nazwiskiem imiona rodziców, datę, miejsce urodzenia, nr PESEL, dowód osobisty, ostatni adres zameldowania.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5 lub korespondencyjnie

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o udostępnienie danych
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty
  • dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby

Czas realizacji

7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 31 zł (od każdej osoby) wpłacana na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.
Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

Uwagi

Dane dot. osób zameldowanych poza gminą Strzelce Krajeńskie udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Warszawa
 
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2018.1382 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, (Dz.U.2017.2482),
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po uzyskaniu interesu faktycznego (Dz.U.2018.2523).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyla informację: Julita Górska - Inspektor Data wytworzenia informacji: 2016-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dubel - Kierownik USC Data wprowadzenia do BIP 2016-05-25 13:58:00
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Budacz Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 13:59:02
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Budacz Data ostatniej zmiany: 2019-04-15 13:58:54
Artykuł był wyświetlony: 1496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu