ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-04-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:19 Upublicznienie elementu informacja BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017r.
(widoczna od 2018-04-10 00:00:00)
Jolanta Budacz
11:54:08 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” Jolanta Leżańska
11:53:55 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” Jolanta Leżańska

Zmiany z dnia: 2018-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:18:58 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno” Jolanta Leżańska
11:53:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. 1/64, 1/67, 1/129, 1/69 obr. Licheń
(widoczna od 2018-04-06 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:04:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Jolanta Leżańska
10:04:37 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Jolanta Leżańska

Zmiany z dnia: 2018-04-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:49:46 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach Jolanta Leżańska
13:40:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach Jolanta Leżańska
13:38:31 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach Jolanta Leżańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu