ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-10-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:11:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Inicjatywa - walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom - Zmieniajmy Gminy na lepsze Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2019-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:52:08 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
(widoczna od 2017-11-10 00:00:00)
Jolanta Budacz
14:49:19 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050.87.2019 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 7 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
(widoczna od 2019-10-07 00:00:00)
Jolanta Budacz
14:49:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie nr 0050.87.2019 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 7 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Jolanta Budacz
14:49:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie nr 0050.87.2019 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 7 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Jolanta Budacz
14:02:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska
14:01:27 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska
10:19:53 Edycja elementu informacja Informacja telefoniczna Jolanta Budacz
09:29:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska

Zmiany z dnia: 2019-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony