ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-06-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:00 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik OR. 2110.2.2018.GJ Jolanta Budacz
13:20:05 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie OR. 2110.2.2018.GJ Jolanta Budacz
13:17:39 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie OR. 2110.2.2018.GJ Jolanta Budacz
09:39:53 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(widoczna od 2018-06-20 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:32:35 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XXXI/236/12 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe okręgi wyborcze
(widoczna od 2014-02-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:32:21 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XXXIII/272/12 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(widoczna od 2014-02-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:32:02 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR XLIX/376/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania utworzonego na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2014-04-01 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:31:49 Edycja elementu informacja UCHWAŁA NR LI/395/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH w sprawie zmiany opisu granic stałego okręgu wyborczego utworzonego na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2014-06-03 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2018-06-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:01 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej wraz z budowa skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej w Strzelcach Kraj. – etap I” realizowana w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej Jolanta Leżańska
13:33:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu z innymi organami projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą, na części dz. nr ewid.
(widoczna od 2018-06-19 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich