ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-04-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:14:15 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
(widoczna od 2017-04-21 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2017-04-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” Jolanta Leżańska
10:23:14 Upublicznienie elementu informacja Druk oświadczenia radnego gminy
(widoczna od 2017-04-20 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:20:20 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzającej i członka organu zaerzadzającego gminną osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
(widoczna od 2017-04-20 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:18:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oraz przebudowie drogi na działkach nr ew. 111/4, 147, 149, 159/5, 159/8, 159/7 obręb Licheń gm. Strzelce Krajeńskie oraz na dz. nr ew. 55, 54 obręb Długie gm. Strzelce Krajeńskie w ramach realizacji zadania pn.
(widoczna od 2017-04-20 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2017-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:30:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewidencyjny 96/4, 31, 59, 159 obręb Bronowice gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-04-19 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:26:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na działkach nr ewidencyjny 2/59, 2/62 obręb Tuczno gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-04-19 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:23:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach nr ewidencyjny 71, 70/2, 70/1 w obrębie 0021 Przyłęg gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-04-19 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:05:30 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” Jolanta Leżańska

Zmiany z dnia: 2017-04-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:23 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” Jolanta Leżańska

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich