ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:07 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko” Jolanta Leżańska
07:25:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewidencyjny 458, 192/8, 192/13 obręb 0018 Gardzko gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-06-28 00:00:00)
Aleksandra Zydor
07:23:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr ewidencyjny 236/3, 234/13, 234/21, 221/45, 221/49 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-06-28 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2017-06-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:21:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 52/7, 51/1, 53, 56, 62/10, 62/9, 81, 376/1, 824, 375 obręb 0017 m. Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie w ramach zadania pn.
(widoczna od 2017-06-26 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2017-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:29:53 Upublicznienie elementu informacja Oferta LKS POM Strzelce Krajeńskie na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
(widoczna od 2017-06-23 00:00:00)
Łukasz Sitarz
11:25:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika na ciekły azot wraz z jego posadowieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym gruntu 622/19, obręb Strzelce Krajeńskie"
(widoczna od 2017-06-23 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:57:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektów sportowych i rekreacyjnych, obsługi turystycznej oraz ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania terenu nabrzeża Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich z lokalizacją na działkach nr ew. 646/2, 647, 649/3, 650/2 i 641 w jen. ew. 080604_04 m. Strzelce krajeńskie, obręb ew. 080604_040017 Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-06-23 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2017-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:55:01 Edycja elementu informacja Ogłoszenie GPM 31/2017 o zamiarze przeznaczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-06-22 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:54:21 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zamiarze przeznaczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-06-22 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:50:25 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie GPM 32/2017 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2017-06-22 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich