ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:42:03 Usunięcie elementu informacja Uchwała Nr 188/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie wydania oipnii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia.
(widoczna od 2017-08-17 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:41:27 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 188/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia.
(widoczna od 2017-08-17 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:35:34 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 188/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie wydania oipnii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia.
(widoczna od 2017-08-17 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:32:55 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 188/2017 Składu Orzwekającego Regionanlnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie wydania oipnii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2016 wraz z informacja o stanie mienia.
(widoczna od 2017-08-17 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:28:26 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017 - 2023
(widoczna od 2017-08-17 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:19:03 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017 -2023
(widoczna od 2017-08-17 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2017-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:19 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie Zarządzenie Nr 0000.2.2017 Jolanta Budacz
14:40:02 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie Zarządzenie Nr 0000.2.2017 Jolanta Budacz
09:43:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63/40 PE100 SDR11 wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr ewid. 593, 979, 980, 983 obręb 0017 m. Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2017-08-16 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2017-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:52:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego dt. zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek GDDKiA Oddz. Zielona Góra, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Nowakowskiego w sprawie zatwierdzenia “Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie” dla inwestycji pn.
(widoczna od 2017-08-11 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich