ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:32 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich
(widoczna od 2019-05-02 00:00:00)
Aleksandra Zydor
14:25:06 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich
(widoczna od 2019-05-02 00:00:00)
Aleksandra Zydor
13:00:26 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia części działki nr 541/33 o pow. 76,60m² położonej przy al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich
(widoczna od 2019-04-30 00:00:00)
Jolanta Budacz
12:52:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 133, 105/2, 132/122, 254, 256/5, 132/107, 132/106, 132/105, 132/104, 132/103, 132/102, 132/101, 132/100, 105/1, 128/12, 109, 104, 131, 111, 102, 129 obręb 0005 Bobrówko gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2019-04-30 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:34:48 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska
09:08:41 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich” Jolanta Leżańska
08:24:13 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania finansowe za 2018 rok
(widoczna od 2019-04-30 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2019-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:15 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. Jolanta Leżańska
14:37:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na działkach nr ewidencyjny 240/3, 240/4, 241/4, 24, 10/9 m. Tuczenko obręb 0002 Tuczno gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2019-04-29 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2019-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:33:13 Upublicznienie elementu informacja Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 26 kwietnia 2019r.
(widoczna od 2019-04-26 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich