ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
21 Formularz B 2015-09-23 Wydanie Postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie ulicy Przemysłowej oraz rozbudowie ulicy Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 615/15, 615/10, 615/18, 504/13, 617/53, 617/11, 617/55, 593, 633/2, 468/4, 503/2, 504/13, 504/64, 504/68, 505, 508/8, 511/2, 565/5, 504/63, 504/51, 504/50, 504/49, 504/48, 504/11, 504/47, 504/46, 504/45, 504/55, 638/41, 638/42, 638/40, 638/39, 638/38, 638/5, 504/57, 637/6 w miejscowości Strzelce Krajeńskie.
22 Formularz C 2015-09-22 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Planu”.
23 Formularz A 2015-09-04 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”
24 Formularz A 2015-09-03 Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o trzy budynki inwentarskie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Sidłów, na działkach ewidencyjnych nr 117/182, 117/183, 117/184, 117/186 i 117/195 położonych w obrębie Licheń 14
25 Formularz A 2015-09-03 Wniosek o sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie ulicy Przemysłowej oraz rozbudowie ulicy Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 615/15, 615/10, 615/18, 504/13, 617/53, 617/11, 617/55, 593, 633/2, 468/4, 503/2, 504/13, 504/64, 504/68, 505, 508/8, 511/2, 565/5, 504/63, 504/51, 504/50, 504/49, 504/48, 504/11, 504/47, 504/46, 504/45, 504/55, 638/41, 638/42, 638/40, 638/39, 638/38, 638/5, 504/57, 637/6
26 Formularz B 2015-09-03 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”
27 Formularz B 2015-08-21 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego: ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,40 ha i głębokości nie mniejszej niż 3,0 m, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 352/7, obręb: Gardzko, gmina Strzelce Krajeńskie", którego inwestorem jest Pani Jolanta Miotke.
28 Formularz A 2015-08-11 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „Przyłęg-1” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 169/2 i 171 położonych w obrębie Przyłęg, Gmina Strzelce Krajeńskie”.
29 Formularz B 2015-07-17 Wydanie decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy norek na 50.000 szt. (10.000 matek) na działkach nr 178/57 i 178/58 w miejscowości Bronowice, gm. Strzelce Kraj.”
30 Formularz A 2015-07-15 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu