ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz A 2015-07-13 Wniosek o zmianę decyzji z dnia 09 lipca 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenie wodnego: stawu rekreacyjnego o pow. 0,40 ha i głębokości nie mniejszej niż 3,0m”, na działce o nr ewid. gruntu 352/7, obręb Gardzko.
32 Formularz B 2015-06-24 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ewidencyjnym 162 obręb Przyłęg, gm. Strzelce Krajeńskie”
33 Formularz B 2015-05-25 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ewidencyjnym 162 obręb Przyłęg, gm. Strzelce Krajeńskie".
34 Formularz B 2015-03-31 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa grawitacyjno – tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Gardzko w Gminie Strzelce Krajeńskie” na działkach o nr ewid. gruntu: 457, 478, 458, 459, 465, 484, 483, 463, 190, 460, 439, 438, 462, 71/1, 192/8, 344 – obręb Gardzko
35 Formularz A 2015-03-27 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpiecznych na działce o nr ewid. 162 obręb Przyłęg, gm. Strzelce Krajeńskie.
36 Formularz B 2015-02-12 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa grawitacyjno – tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Gardzko w Gminie Strzelce Krajeńskie” na działkach o nr ewid. gruntu: 457, 478, 458, 459, 465, 484, 483, 463, 190, 460, 439, 438, 462, 71/1, 192/8, 344 – obręb Gardzko.
37 Formularz B 2015-02-12 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zmieniająca decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 8 października 2014 roku (znak: GK.6220.18.2014.AJ), o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów – Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączeniami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Buszowie” na działkach o nr ewid. gruntu: 202, 222/1, 222/3, 17/1, 190/1, 201, 221/5, 189, 184, 188/2, 187, 112/4, 25/13, 210/3, 194, 195, 196, 221/22, 221/24, 185, 186, 156/5, 190/2, 222/2, 218, 17/2, 68/4, 66/4, 84/5, 228, 63/2, 80, 79, 25/4, 64/2, 95/12, 95/13, 95/14, 122/3, 158, 157/5, 159/6, 156/18, 93/18, 93/16, 93/17, 93/11 – obręb Danków; 342, 347, 176/12, 176/14, 176/15, 353, 122, 111/2, 119/1, 118/1, 188, 196/2, 111/3, 116/1 – obręb Buszów, w następującym zakresie:  wykreśla się działkę nr ewid. gruntu 17/1 – obręb Danków,  wykreśla się działkę nr ewid. gruntu 188 – obręb Buszów,  wykreśla się działkę nr ewid. gruntu 116/1 – obręb Buszów,  dodaje się działkę nr ewid. gruntu 339 – obręb Buszów.
38 Formularz B 2015-01-21 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów – Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączeniami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Buszowie na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 202, 222/1, 222/3, 190/1, 201, 221/5, 189, 184, 188/2, 187, 112/4, 25/13, 210/3, 194, 195, 196, 221/22, 221/24, 185, 186, 156/5, 190/2, 222/2, 218, 17/2, 68/4, 66/4, 84/5, 228, 63/2, 80, 79, 25/4, 64/2, 95/12, 95/13, 95/14, 122/3, 158, 157/5, 159/6, 156/18, 93/18, 93/16, 93/17, 93/11 – obręb Danków, 342, 347, 176/12, 176/14, 176/15, 353, 122, 111/2, 119/1, 118/1,196/2, 111/3, 339 – obręb Buszów.
39 Formularz B 2014-12-24 Postanowienie w sprawie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 25 sierpnia 2009 roku (znak: BiRG-7624/29-18/07/08/09) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Strzelce Krajeńskie” składającego się z dwudziestu czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 182/18, 188, 199/25, 199/32 – obręb Bronowice; 133, 141, 142/4, 156, 188, 190 – obręb Lipie Góry; 216 – obręb Lubicz; 99, 103/1, 109/3, 123/1, 128, 147, 156/1, 159 – obręb Sokólsko”.
40 Formularz A 2014-12-10 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa grawitacyjno – tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Gardzko w Gminie Strzelce Krajeńskie” na działkach o nr ewid. gruntu: 457, 478, 458, 459, 465, 484, 483, 463, 190, 460, 439, 438, 462, 71/1, 192/8, 344 – obręb Gardzko.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu