ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz B 2014-06-04 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. sosna w Długiem
82 Formularz B 2014-06-04 Wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu z gat. żywotnik w Strzelcach Kraj.
83 Formularz A 2014-06-04 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. sosna w Długiem
84 Formularz A 2014-06-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk w Strzelcach Krajeńskich
85 Formularz A 2014-05-30 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów - Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Danków oraz rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Buszowie.
86 Formularz A 2014-05-30 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów – Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączeniami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacji stacji uzdatniania wody w Buszowie” na działkach o nr ewid. gruntu: 202, 222/1, 222/3, 17/1, 190/1, 201, 221/5, 189, 184, 188/2, 187, 112/4, 25/13, 210/3, 194, 195, 196, 221/22, 221/24, 185, 186, 156/5, 190/2, 222/2, 218, 17/2, 68/4, 66/4, 84/5, 228, 63/2, 80, 79, 25/4, 64/2, 95/12, 95/13, 95/14, 122/3, 158, 157/5, 159/6, 156/18, 93/18, 93/16, 93/17, 93/11 – obręb Danków; 342, 347, 176/12, 176/14, 176/15, 353, 122, 111/2, 119/1, 118/1, 188, 196/2, 111/3, 116/1 – obręb Buszów.
87 Formularz B 2014-05-28 Odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk w Strzelcach Krajeńskich.
88 Formularz E 2014-05-28 Raport o oddziaływaniu na środowisko zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym na działkach nr ewid. 116/6 i 116/7 obr. Brzoza gm. Strzelce Krajeńskie składającej się z budowy budynku mieszkalnego, budowy budynku inwentarskiego do hodowli inwentarza do 10 DJP oraz budowy obiektów biogazowi rolniczej do wykorzystania biogazu rolniczego o mocy elektrycznej do 1500 kW (1,5 MW)
89 Formularz B 2014-05-26 Zezwolenie na usunięcie 90 sztuk drzew z gat. wierzba w Lipich Górach
90 Formularz A 2014-05-26 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. sosna w Długiem

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu