ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 48029
Aktualne 12913
W toku 16223
Wyniki 32739
Co i jak załatwić 136124
Wydziały 63341
Sprawy 93551
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3574
Rejestr Działalności Regulowanej 3808
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2342
Dotacje celowe 4943
Zamówienia publiczne 189665
Aktualne 87327
W toku 63479
Wyniki 98255
Archiwalne 90061
Wyniki innych postępowań 38888
Plan zamówień publicznych 1033
Akty prawne 318007
Przetargi 150313
Rejestr informacji o środowisku 654803
Ochrona środowiska 6769
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6838
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5578
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4232
Zasady gospodarowania odpadami 113
Oświadczenia majątkowe 179525
Druki 482
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 20569
Zakres czynności Rady Miejskiej 3639
Plan pracy Rady Miejskiej 5793
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 34798
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 14464
Projekty uchwał 18177
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 13215
2010-2014 46551
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 8422
Komisja Budżetowa 7229
Komisja Spraw Społecznych 7032
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 1790
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 2986
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 5197
Terminy posiedzeń komisji 2014 4338
Dyżury 3697
Wybory ławników 1930
Urząd Miejski 9
Burmistrz 23049
Zastępca Burmistrza 5860
Sekretarz 5810
Skarbnik 6023
Informacja telefoniczna 32346
Komórki organizacyjne 29145
Dane podstawowe 11969
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19488
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 9099
Warsztat Terapii Zajęciowej 4327
Szkoły 21096
Przedszkola 11023
Żłobek Samorządowy 6120
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5217
Środowiskowy Dom Samopomocy 156
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 16927
Instytucje Kultury 21524
Terenowe Jednostki OSP 12635
Jednostki Pomocnicze Gminy 14802
Statut Sołectwa 3936
Prawo lokalne 7789
Statut Gminy 7356
Insygnia Gminy 2762
Herb 2738
Flaga 2894
Hejnał 2693
Statut Urzędu Miejskiego 3686
Regulamin organizacyjny 996
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 129
Budżet 2017 4309
Budżet 2016 9444
Budżet 2014 15897
Budżet 2015 14072
Budżet 2013 12335
Budżet 2012 11418
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15960
Sprawy Społeczne 1861
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 65
2014 - 2016 2582
2011 - 2013 2720
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 21
2017 62
2016 1204
2015 869
2014 2324
2013 2635
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2026
Podatki 4
Podatki 2018 528
Podatki 2017 4514
Podatki 2016 6312
Podatki 2015 9560
Podatki 2013/2014 16313
Podatki 2012 3837
Strategia Rozwoju Gminy 4316
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1432
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1322
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1614
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1019
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 649
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12866
Strzelce Krajeńskie 21600
Długie 10034
Sławno 2878
Danków 5792
Licheń 5329
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7778
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 13078
Informacje 1313
Ogłoszenia 268525
Podstawowa kwota dotacji 886
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8895
Wybory 2192
Informacje ogólne 14257
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 585
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 836
Archiwum 62
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 17505
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 14248
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 14078
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 4160
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 53
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 33
Komunikaty wyborcze 26
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 30
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 45
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 55
Strona PKW 21
Referendum ogólnokrajowe 6742
Organizacje pozarządowe 4328
Program współpracy 181
Rok 2018 20
Rok 2017 650
Rok 2016 980
Rok 2015 2625
Rok 2012 2952
Rok 2013 2936
Rok 2014 2290
Konsultacje społeczne 6832
Konkursy ofert 26440
Druki do pobrania 14469
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6397
Ogłoszenia 6324
Sprawozdania z Programu Współpracy 1421
Petycje 7319
Zgromadzenia 1601
Dostęp do informacji publicznej 1329
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1734

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 961476
Redakcja biuletynu 5469
Mapa serwisu 4343
Statystyki 4425
Kanały RSS 3434
Kontakt 76646
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu