ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 41175
Aktualne 11337
W toku 14151
Wyniki 23864
Co i jak załatwić 107731
Wydziały 46680
Sprawy 75747
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3068
Rejestr Działalności Regulowanej 3212
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2022
Dotacje celowe 4261
Zamówienia publiczne 143938
Aktualne 62279
W toku 36243
Wyniki 63619
Archiwalne 53043
Wyniki innych postępowań 23938
Plan zamówień publicznych 414
Akty prawne 256718
Przetargi 130759
Rejestr informacji o środowisku 517003
Ochrona środowiska 5910
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6170
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5318
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4821
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3553
Oświadczenia majątkowe 143983
Druki 110
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17916
Zakres czynności Rady Miejskiej 3104
Plan pracy Rady Miejskiej 4833
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 28550
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12165
Projekty uchwał 11559
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 7898
2010-2014 40101
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6918
Komisja Budżetowa 5399
Komisja Spraw Społecznych 5844
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 451
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1172
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3495
Terminy posiedzeń komisji 2014 3499
Dyżury 3161
Wybory ławników 1390
Urząd Miejski 9
Burmistrz 20794
Zastępca Burmistrza 5127
Sekretarz 4911
Skarbnik 5201
Informacja telefoniczna 25928
Komórki organizacyjne 25315
Dane podstawowe 10065
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16733
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 7128
Warsztat Terapii Zajęciowej 3797
Szkoły 18648
Przedszkola 10112
Żłobek Samorządowy 4872
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4514
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14539
Instytucje Kultury 18777
Terenowe Jednostki OSP 10919
Jednostki Pomocnicze Gminy 12553
Statut Sołectwa 3565
Prawo lokalne 7694
Statut Gminy 5913
Insygnia Gminy 2319
Herb 2358
Flaga 2434
Hejnał 2279
Statut Urzędu Miejskiego 3144
Regulamin organizacyjny 600
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 1126
Budżet 2016 4693
Budżet 2015 9858
Budżet 2014 13527
Budżet 2012 10045
Budżet 2013 11312
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12157
Sprawy Społeczne 1631
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2167
2011 - 2013 2432
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 892
2014 2048
2015 517
2013 2320
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1675
Podatki 4
Podatki 2017 1932
Podatki 2016 4639
Podatki 2015 7648
Podatki 2013/2014 14641
Podatki 2012 3324
Strategia Rozwoju Gminy 3681
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1045
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 891
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 707
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 501
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11436
Strzelce Krajeńskie 18825
Długie 8605
Sławno 2512
Danków 5240
Licheń 4644
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6815
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11453
Informacje 1308
Ogłoszenia 216500
Podstawowa kwota dotacji 249
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7726
Wybory 2175
Informacje ogólne 12260
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3005
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1075
Komunikaty wyborcze 3829
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3483
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9821
Strona PKW 2099
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 20230
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 14834
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 11610
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 11660
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2236
Referendum ogólnokrajowe 4304
Organizacje pozarządowe 4229
Program współpracy 181
Rok 2017 229
Rok 2016 581
Rok 2015 2106
Rok 2012 2644
Rok 2013 2656
Rok 2014 2012
Konsultacje społeczne 5482
Konkursy ofert 20642
Druki do pobrania 12235
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5216
Ogłoszenia 4675
Sprawozdania z Programu Współpracy 768
Petycje 3431
Zgromadzenia 879
Dostęp do informacji publicznej 483
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 872

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 781950
Redakcja biuletynu 4895
Mapa serwisu 3844
Statystyki 3858
Kanały RSS 3042
Kontakt 63114
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu