ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 70341
Aktualne 18245
W toku 22579
Wyniki 60924
Co i jak załatwić 220002
Wydziały 122834
Sprawy 166210
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4606
Rejestr Działalności Regulowanej 5104
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3214
Dotacje celowe 6554
Zamówienia publiczne 342708
Aktualne 218990
W toku 164102
Wyniki 225394
Archiwalne 193912
Wyniki innych postępowań 134031
Plan zamówień publicznych 2861
Akty prawne 580695
Przetargi 204518
Rejestr informacji o środowisku 1262521
Ochrona środowiska 8438
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9135
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7824
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5613
Zasady gospodarowania odpadami 1227
Oświadczenia majątkowe 319853
Druki 1802
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 27607
Zakres czynności Rady Miejskiej 5045
Interpelacje i zapytania radnych 3776
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 222
Zawiadomienia o sesji 57726
Projekty uchwał 37239
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 1366
Kadencja 2014-2018 30691
Kadencja 2010-2014 63018
Dyżury 5427
Komisje Rady Miejskiej 228
Komisja Rewizyjna 12249
Komisja Budżetowa 11489
Komisja Spraw Społecznych 10425
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 351
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 969
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 8624
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 7922
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 10810
Terminy posiedzeń komisji 2014 6576
Wybory ławników 4185
Urząd Miejski 9
Burmistrz 28814
Zastępca Burmistrza 8236
Sekretarz 7963
Skarbnik 8043
Informacja telefoniczna 48564
Komórki organizacyjne 38686
Dane podstawowe 17460
Jednostki Organizacyjne Gminy 484
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24646
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 13457
Warsztat Terapii Zajęciowej 6027
Szkoły 28810
Przedszkola 13288
Żłobek Samorządowy 9021
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6662
Środowiskowy Dom Samopomocy 2439
Sprawozdania finansowe 105
Instytucje Kultury 85
Strzelecki Ośrodek Kultury 230
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 251
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 539
Rejestr Instytucji Kultury 27228
Terenowe Jednostki OSP 16001
Jednostki Pomocnicze Gminy 19462
Statut Sołectwa 4974
Wykaz sołectw 184
Prawo lokalne 7913
Statut Gminy 12631
Insygnia Gminy 3727
Herb 3650
Flaga 3938
Hejnał 3483
Statut Urzędu Miejskiego 5006
Regulamin organizacyjny 2207
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 1140
Budżet 2018 5058
Budżet 2017 12577
Budżet 2016 18739
Budżet 2015 22232
Budżet 2014 21223
Budżet 2013 15023
Budżet 2012 14442
Wieloletnia Prognoza Finansowa 28449
Sprawy Społeczne 2385
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 887
2014 - 2016 3315
2011 - 2013 3328
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 557
2017 950
2016 2026
2015 1629
2014 3070
2013 3270
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2807
Podatki 4
Podatki 2019 2917
Podatki 2018 5913
Podatki 2017 9130
Podatki 2015 13255
Podatki 2016 9333
Podatki 2013/2014 19955
Podatki 2012 4927
Strategia Rozwoju Gminy 5929
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2199
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2299
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3778
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2150
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 198
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16977
Strzelce Krajeńskie 29888
Długie 13482
Sławno 3755
Danków 7528
Licheń 6766
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 10103
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 17607
Informacje 1325
Ogłoszenia 498614
Podstawowa kwota dotacji 3537
Informacja o stanie mienia 932
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11900
Wybory 2226
Informacje ogólne 22921
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 975
Wybory samorządowe 2018 1284
Komunikaty wyborcze 4770
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 4575
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 4310
Archiwum 401
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 22989
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 19660
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 19977
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 9231
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3141
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 353
Komunikaty wyborcze 1914
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1945
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 4642
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 4162
Strona PKW 616
Referendum ogólnokrajowe 11948
Organizacje pozarządowe 4463
Program współpracy 181
Rok 2019 350
Rok 2018 981
Rok 2017 1384
Rok 2016 2216
Rok 2015 3534
Rok 2012 3643
Rok 2013 3542
Rok 2014 2997
Konsultacje społeczne 11032
Konkursy ofert 45696
Druki do pobrania 20585
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9669
Ogłoszenia 10825
Sprawozdania z Programu Współpracy 3369
Petycje 18307
Zgromadzenia 3273
Dostęp do informacji publicznej 3476
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3554
Ochrona Danych Osobowych 1010
Polityka prywatności 779
Ogólna klauzula informacyjna 664
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 565
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 2280
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 439
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 457
Ustawa o ochronie danych osobowych 475
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 408
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 218
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 21
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 9

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1601777
Redakcja biuletynu 6693
Mapa serwisu 5539
Statystyki 5563
Kanały RSS 4300
Kontakt 109271
« powrót do poprzedniej strony