ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 38765
Aktualne 10939
W toku 13689
Wyniki 21766
Co i jak załatwić 100573
Wydziały 43139
Sprawy 70503
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 2899
Rejestr Działalności Regulowanej 3060
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1917
Dotacje celowe 4104
Zamówienia publiczne 132137
Aktualne 53383
W toku 30019
Wyniki 54946
Archiwalne 45225
Wyniki innych postępowań 20136
Plan zamówień publicznych 189
Akty prawne 237276
Przetargi 122851
Rejestr informacji o środowisku 468389
Ochrona środowiska 5631
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5939
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5102
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4599
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3271
Oświadczenia majątkowe 132147
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17045
Zakres czynności Rady Miejskiej 2972
Plan pracy Rady Miejskiej 4530
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 27203
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 11503
Projekty uchwał 9484
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 6397
2010-2014 38435
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6550
Komisja Budżetowa 5055
Komisja Spraw Społecznych 5470
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 183
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 824
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3202
Terminy posiedzeń komisji 2014 3258
Dyżury 3036
Wybory ławników 1219
Urząd Miejski 9
Burmistrz 19786
Zastępca Burmistrza 4839
Sekretarz 4642
Skarbnik 4966
Informacja telefoniczna 23859
Komórki organizacyjne 24357
Dane podstawowe 9472
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15704
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6311
Warsztat Terapii Zajęciowej 3598
Szkoły 17874
Przedszkola 9723
Żłobek Samorządowy 4533
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4282
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 13741
Instytucje Kultury 17661
Terenowe Jednostki OSP 10395
Jednostki Pomocnicze Gminy 11901
Statut Sołectwa 3453
Prawo lokalne 7621
Statut Gminy 5290
Insygnia Gminy 2161
Herb 2267
Flaga 2341
Hejnał 2162
Statut Urzędu Miejskiego 3000
Regulamin organizacyjny 471
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 464
Budżet 2016 3375
Budżet 2015 8502
Budżet 2014 12892
Budżet 2012 9675
Budżet 2013 11043
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11467
Sprawy Społeczne 1562
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2029
2011 - 2013 2343
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 744
2014 1943
2015 404
2013 2222
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1542
Podatki 4
Podatki 2017 1230
Podatki 2016 4052
Podatki 2015 7064
Podatki 2013/2014 14010
Podatki 2012 3183
Strategia Rozwoju Gminy 3476
Plan wykorzystania zasobu Gminy 939
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 779
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 481
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 252
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 10851
Strzelce Krajeńskie 17657
Długie 8129
Sławno 2381
Danków 5046
Licheń 4361
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6393
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 10954
Informacje 1307
Ogłoszenia 199881
Podstawowa kwota dotacji 75
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7311
Wybory 2164
Informacje ogólne 11627
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2495
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 983
Komunikaty wyborcze 3390
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3094
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9293
Strona PKW 1973
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 19043
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 13960
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 10796
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 10899
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 1764
Referendum ogólnokrajowe 3613
Organizacje pozarządowe 4201
Program współpracy 181
Rok 2017 135
Rok 2016 465
Rok 2015 1940
Rok 2012 2535
Rok 2013 2546
Rok 2014 1903
Konsultacje społeczne 5167
Konkursy ofert 18666
Druki do pobrania 11386
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 4710
Ogłoszenia 4096
Sprawozdania z Programu Współpracy 550
Petycje 2503
Zgromadzenia 650
Dostęp do informacji publicznej 179
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 613

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 729397
Redakcja biuletynu 4690
Mapa serwisu 3670
Statystyki 3648
Kanały RSS 2914
Kontakt 58663
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu