ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 54808
Aktualne 14631
W toku 18740
Wyniki 41662
Co i jak załatwić 163177
Wydziały 79741
Sprawy 115976
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3936
Rejestr Działalności Regulowanej 4280
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2681
Dotacje celowe 5534
Zamówienia publiczne 227467
Aktualne 111527
W toku 85482
Wyniki 126497
Archiwalne 117175
Wyniki innych postępowań 56893
Plan zamówień publicznych 1630
Akty prawne 383597
Przetargi 165158
Rejestr informacji o środowisku 816308
Ochrona środowiska 7291
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7440
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6318
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4693
Zasady gospodarowania odpadami 517
Oświadczenia majątkowe 217172
Druki 850
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22362
Zakres czynności Rady Miejskiej 4086
Plan pracy Rady Miejskiej 6397
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 40540
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 17868
Projekty uchwał 22742
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 17845
2010-2014 51164
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9613
Komisja Budżetowa 8614
Komisja Spraw Społecznych 8059
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 264
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 3660
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 4619
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 6905
Terminy posiedzeń komisji 2014 4990
Dyżury 4235
Wybory ławników 2322
Urząd Miejski 9
Burmistrz 24739
Zastępca Burmistrza 6534
Sekretarz 6622
Skarbnik 6829
Informacja telefoniczna 37011
Komórki organizacyjne 32325
Dane podstawowe 13912
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21199
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10474
Warsztat Terapii Zajęciowej 4939
Szkoły 23259
Przedszkola 11668
Żłobek Samorządowy 7088
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5737
Środowiskowy Dom Samopomocy 943
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 18644
Instytucje Kultury 23387
Terenowe Jednostki OSP 13712
Jednostki Pomocnicze Gminy 16394
Statut Sołectwa 4310
Prawo lokalne 7836
Statut Gminy 8898
Insygnia Gminy 3124
Herb 3049
Flaga 3286
Hejnał 2998
Statut Urzędu Miejskiego 4176
Regulamin organizacyjny 1328
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 774
Budżet 2017 6579
Budżet 2016 12380
Budżet 2014 17633
Budżet 2015 16823
Budżet 2013 13151
Budżet 2012 12413
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19023
Sprawy Społeczne 2040
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 328
2014 - 2016 2867
2011 - 2013 2914
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 173
2017 331
2016 1413
2015 1125
2014 2576
2013 2851
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2283
Podatki 4
Podatki 2018 2034
Podatki 2017 6356
Podatki 2016 7430
Podatki 2015 10894
Podatki 2013/2014 17596
Podatki 2012 4234
Strategia Rozwoju Gminy 4749
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1694
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1642
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2192
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1420
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14045
Strzelce Krajeńskie 23770
Długie 11228
Sławno 3176
Danków 6254
Licheń 5832
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8638
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 14476
Informacje 1314
Ogłoszenia 315596
Podstawowa kwota dotacji 1572
Informacja o stanie mienia 192
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9937
Wybory 2194
Informacje ogólne 16211
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 1665
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1777
Archiwum 155
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 19422
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 15972
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 15962
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 5912
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 601
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 157
Komunikaty wyborcze 452
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 332
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 834
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 714
Strona PKW 202
Referendum ogólnokrajowe 8357
Organizacje pozarządowe 4364
Program współpracy 181
Rok 2018 293
Rok 2017 887
Rok 2016 1423
Rok 2015 2964
Rok 2012 3173
Rok 2013 3159
Rok 2014 2536
Konsultacje społeczne 8037
Konkursy ofert 31381
Druki do pobrania 16323
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7264
Ogłoszenia 7333
Sprawozdania z Programu Współpracy 2003
Petycje 10542
Zgromadzenia 2200
Dostęp do informacji publicznej 2106
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2392

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1103158
Redakcja biuletynu 5891
Mapa serwisu 4671
Statystyki 4768
Kanały RSS 3794
Kontakt 87173
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu