ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 39762
Aktualne 11131
W toku 13950
Wyniki 23232
Co i jak załatwić 105680
Wydziały 45513
Sprawy 74641
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3026
Rejestr Działalności Regulowanej 3170
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1999
Dotacje celowe 4225
Zamówienia publiczne 141194
Aktualne 60499
W toku 35350
Wyniki 62239
Archiwalne 51716
Wyniki innych postępowań 23477
Plan zamówień publicznych 349
Akty prawne 251240
Przetargi 128222
Rejestr informacji o środowisku 509123
Ochrona środowiska 5833
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6111
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5251
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4759
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3477
Oświadczenia majątkowe 140020
Druki 88
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17678
Zakres czynności Rady Miejskiej 3070
Plan pracy Rady Miejskiej 4726
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 28308
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12064
Projekty uchwał 11051
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 7564
2010-2014 39688
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6826
Komisja Budżetowa 5283
Komisja Spraw Społecznych 5751
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 409
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1086
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3441
Terminy posiedzeń komisji 2014 3438
Dyżury 3136
Wybory ławników 1354
Urząd Miejski 9
Burmistrz 20515
Zastępca Burmistrza 5039
Sekretarz 4852
Skarbnik 5140
Informacja telefoniczna 25276
Komórki organizacyjne 25054
Dane podstawowe 9898
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16438
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6804
Warsztat Terapii Zajęciowej 3731
Szkoły 18416
Przedszkola 9974
Żłobek Samorządowy 4733
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4449
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14310
Instytucje Kultury 18425
Terenowe Jednostki OSP 10770
Jednostki Pomocnicze Gminy 12392
Statut Sołectwa 3538
Prawo lokalne 7673
Statut Gminy 5779
Insygnia Gminy 2271
Herb 2342
Flaga 2414
Hejnał 2250
Statut Urzędu Miejskiego 3114
Regulamin organizacyjny 571
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 959
Budżet 2016 4395
Budżet 2015 9571
Budżet 2014 13379
Budżet 2012 9965
Budżet 2013 11262
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12012
Sprawy Społeczne 1613
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2130
2011 - 2013 2408
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 854
2014 2026
2015 486
2013 2304
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1634
Podatki 4
Podatki 2017 1734
Podatki 2016 4505
Podatki 2015 7453
Podatki 2013/2014 14460
Podatki 2012 3288
Strategia Rozwoju Gminy 3619
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1018
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 858
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 641
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 433
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11253
Strzelce Krajeńskie 18531
Długie 8466
Sławno 2478
Danków 5192
Licheń 4582
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6661
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11293
Informacje 1308
Ogłoszenia 211321
Podstawowa kwota dotacji 185
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7617
Wybory 2172
Informacje ogólne 12086
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2885
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1036
Komunikaty wyborcze 3733
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3380
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9707
Strona PKW 2063
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 19939
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 14617
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 11376
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 11482
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2159
Referendum ogólnokrajowe 4142
Organizacje pozarządowe 4219
Program współpracy 181
Rok 2017 212
Rok 2016 561
Rok 2015 2064
Rok 2012 2621
Rok 2013 2622
Rok 2014 1986
Konsultacje społeczne 5412
Konkursy ofert 20018
Druki do pobrania 12016
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5033
Ogłoszenia 4454
Sprawozdania z Programu Współpracy 695
Petycje 3168
Zgromadzenia 824
Dostęp do informacji publicznej 388
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 786

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 761831
Redakcja biuletynu 4828
Mapa serwisu 3792
Statystyki 3780
Kanały RSS 3004
Kontakt 61766
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu