ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 62334
Aktualne 16777
W toku 20645
Wyniki 50590
Co i jak załatwić 188461
Wydziały 96915
Sprawy 137230
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4283
Rejestr Działalności Regulowanej 4672
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2922
Dotacje celowe 6030
Zamówienia publiczne 277828
Aktualne 154211
W toku 115087
Wyniki 164798
Archiwalne 151488
Wyniki innych postępowań 85869
Plan zamówień publicznych 2165
Akty prawne 476615
Przetargi 184759
Rejestr informacji o środowisku 1030447
Ochrona środowiska 7996
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8293
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7105
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5144
Zasady gospodarowania odpadami 862
Oświadczenia majątkowe 267072
Druki 1259
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 24739
Zakres czynności Rady Miejskiej 4522
Plan pracy Rady Miejskiej 7218
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 53
Zawiadomienia o sesji 47620
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 22446
Projekty uchwał 28905
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 122
Kadencja 2014-2018 23707
Kadencja 2010-2014 56464
Dyżury 4811
Komisje Rady Miejskiej 32
Komisja Rewizyjna 10523
Komisja Budżetowa 9841
Komisja Spraw Społecznych 8899
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 42
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 706
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 5841
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 6025
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 8672
Terminy posiedzeń komisji 2014 5660
Wybory ławników 2744
Urząd Miejski 9
Burmistrz 26860
Zastępca Burmistrza 7304
Sekretarz 7262
Skarbnik 7479
Informacja telefoniczna 42724
Komórki organizacyjne 35135
Dane podstawowe 15505
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 23061
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 11969
Warsztat Terapii Zajęciowej 5461
Szkoły 25983
Przedszkola 12469
Żłobek Samorządowy 8101
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6233
Środowiskowy Dom Samopomocy 1763
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 20424
Instytucje Kultury 25346
Terenowe Jednostki OSP 14885
Jednostki Pomocnicze Gminy 17967
Statut Sołectwa 4610
Prawo lokalne 7878
Statut Gminy 10577
Insygnia Gminy 3461
Herb 3333
Flaga 3593
Hejnał 3251
Statut Urzędu Miejskiego 4600
Regulamin organizacyjny 1674
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 122
Budżet 2018 2566
Budżet 2017 9298
Budżet 2016 15534
Budżet 2015 19610
Budżet 2014 19372
Budżet 2013 13996
Budżet 2012 13275
Wieloletnia Prognoza Finansowa 23088
Sprawy Społeczne 2239
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 595
2014 - 2016 3077
2011 - 2013 3102
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 352
2017 643
2016 1667
2015 1377
2014 2807
2013 3064
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2578
Podatki 4
Podatki 2019 797
Podatki 2018 3871
Podatki 2017 7723
Podatki 2015 12005
Podatki 2016 8360
Podatki 2013/2014 18712
Podatki 2012 4557
Strategia Rozwoju Gminy 5305
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1944
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1976
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3017
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1827
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 656
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15469
Strzelce Krajeńskie 26716
Długie 12261
Sławno 3502
Danków 6896
Licheń 6265
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9266
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 16010
Informacje 1316
Ogłoszenia 395374
Podstawowa kwota dotacji 2370
Informacja o stanie mienia 456
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10977
Wybory 2200
Informacje ogólne 19706
Wybory samorządowe 2018 1124
Komunikaty wyborcze 2517
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2989
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 3041
Archiwum 282
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 21146
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 17632
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 17924
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 7504
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1510
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 261
Komunikaty wyborcze 837
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 928
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 2048
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 2169
Strona PKW 364
Referendum ogólnokrajowe 10200
Organizacje pozarządowe 4421
Program współpracy 181
Rok 2019 50
Rok 2018 631
Rok 2017 1152
Rok 2016 1797
Rok 2015 3261
Rok 2012 3403
Rok 2013 3338
Rok 2014 2790
Konsultacje społeczne 9282
Konkursy ofert 37926
Druki do pobrania 18440
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8628
Ogłoszenia 8965
Sprawozdania z Programu Współpracy 2594
Petycje 14139
Zgromadzenia 2763
Dostęp do informacji publicznej 2796
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2978
Ochrona Danych Osobowych 580
Polityka prywatności 398
Ogólna klauzula informacyjna 344
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 281
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 486
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 214
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 214
Ustawa o ochronie danych osobowych 216
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 85

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1358416
Redakcja biuletynu 6332
Mapa serwisu 5138
Statystyki 5233
Kanały RSS 4081
Kontakt 97774
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu