ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 79309
Aktualne 19516
W toku 24829
Wyniki 72503
Co i jak załatwić 255103
Wydziały 150043
Sprawy 198679
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5067
Rejestr Działalności Regulowanej 5719
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3590
Dotacje celowe 7456
Zamówienia publiczne 417072
Aktualne 281109
W toku 219109
Wyniki 286781
Archiwalne 248150
Wyniki innych postępowań 189178
Plan zamówień publicznych 3906
Akty prawne 685940
Przetargi 225656
Rejestr informacji o środowisku 1485651
Ochrona środowiska 8984
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10199
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8813
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6208
Zasady gospodarowania odpadami 1711
Oświadczenia majątkowe 379371
Druki 2725
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 31110
Zakres czynności Rady Miejskiej 5758
Interpelacje i zapytania radnych 10907
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 533
Zawiadomienia o sesji 70340
Projekty uchwał 49156
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 3797
Kadencja 2014-2018 38645
Kadencja 2010-2014 70477
Dyżury 6282
Komisje Rady Miejskiej 379
Komisja Rewizyjna 14480
Komisja Budżetowa 13980
Komisja Spraw Społecznych 12404
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 730
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1205
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 11934
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 10259
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 13767
Terminy posiedzeń komisji 2014 7671
Wybory ławników 5961
Urząd Miejski 9
Burmistrz 31015
Zastępca Burmistrza 9487
Sekretarz 8989
Skarbnik 8867
Informacja telefoniczna 55410
Komórki organizacyjne 43758
Dane podstawowe 20665
Jednostki Organizacyjne Gminy 976
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26741
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 15605
Warsztat Terapii Zajęciowej 6883
Szkoły 32656
Przedszkola 14413
Żłobek Samorządowy 10399
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7278
Środowiskowy Dom Samopomocy 3380
Sprawozdania finansowe 509
Instytucje Kultury 222
Strzelecki Ośrodek Kultury 801
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 922
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 1923
Rejestr Instytucji Kultury 29630
Terenowe Jednostki OSP 17615
Jednostki Pomocnicze Gminy 20862
Statut Sołectwa 5559
Wykaz sołectw 583
Prawo lokalne 7950
Statut Gminy 15237
Insygnia Gminy 4114
Herb 4146
Flaga 4498
Hejnał 3875
Statut Urzędu Miejskiego 5671
Regulamin organizacyjny 2909
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 156
Budżet 2019 4426
Budżet 2018 8173
Budżet 2017 16715
Budżet 2016 22656
Budżet 2015 26391
Budżet 2014 24025
Budżet 2013 16426
Budżet 2012 16086
Wieloletnia Prognoza Finansowa 36164
Sprawy Społeczne 2583
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1328
2014 - 2016 3646
2011 - 2013 3664
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 867
2017 1381
2016 2422
2015 1952
2014 3450
2013 3635
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3130
Podatki 4
Podatki 2020 947
Podatki 2019 6016
Podatki 2018 8368
Podatki 2017 10900
Podatki 2015 15178
Podatki 2016 10535
Podatki 2013/2014 21559
Podatki 2012 5544
Strategia Rozwoju Gminy 6784
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2564
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2782
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 4801
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2613
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 794
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18623
Strzelce Krajeńskie 34152
Długie 15220
Sławno 4143
Danków 8498
Licheń 7523
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 11234
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 19430
Informacje 1331
Ogłoszenia 654618
Podstawowa kwota dotacji 5668
Informacja o stanie mienia 1701
Konsultacje społeczne 391
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13273
Wybory 2242
Informacje ogólne 27157
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1812
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 2936
Wybory samorządowe 2018 1442
Komunikaty wyborcze 8113
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 6926
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 6087
Archiwum 564
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 25745
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 22655
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 22895
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 11657
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 5210
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 494
Komunikaty wyborcze 3535
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3424
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 8139
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 6534
Strona PKW 1035
Referendum ogólnokrajowe 14554
Organizacje pozarządowe 4504
Program współpracy 181
Rok 2019 866
Rok 2018 1476
Rok 2017 1720
Rok 2016 2703
Rok 2015 3896
Rok 2012 4020
Rok 2013 3844
Rok 2014 3345
Konsultacje społeczne 13873
Konkursy ofert 55191
Druki do pobrania 23426
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 10814
Ogłoszenia 12993
Sprawozdania z Programu Współpracy 4764
Petycje 25413
Zgromadzenia 3882
Dostęp do informacji publicznej 4230
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4322
Ochrona Danych Osobowych 1420
Polityka prywatności 1190
Ogólna klauzula informacyjna 1132
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 942
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 4155
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 836
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 840
Ustawa o ochronie danych osobowych 827
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 806
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 587
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 392
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 386
Rejestry i ewidencje 365

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1924933
Redakcja biuletynu 7088
Mapa serwisu 5910
Statystyki 5865
Kanały RSS 4545
Kontakt 123221
« powrót do poprzedniej strony