ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 68353
Aktualne 17858
W toku 22073
Wyniki 57371
Co i jak załatwić 208945
Wydziały 113667
Sprawy 156530
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4504
Rejestr Działalności Regulowanej 4974
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3106
Dotacje celowe 6368
Zamówienia publiczne 319154
Aktualne 196835
W toku 145864
Wyniki 205001
Archiwalne 177487
Wyniki innych postępowań 116180
Plan zamówień publicznych 2635
Akty prawne 545575
Przetargi 197679
Rejestr informacji o środowisku 1192595
Ochrona środowiska 8318
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8863
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7599
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5452
Zasady gospodarowania odpadami 1120
Oświadczenia majątkowe 302008
Druki 1563
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 26565
Zakres czynności Rady Miejskiej 4873
Interpelacje i zapytania radnych 2518
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 153
Zawiadomienia o sesji 53945
Projekty uchwał 33945
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 899
Kadencja 2014-2018 28244
Kadencja 2010-2014 60704
Dyżury 5243
Komisje Rady Miejskiej 187
Komisja Rewizyjna 11619
Komisja Budżetowa 10814
Komisja Spraw Społecznych 9877
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 259
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 911
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 7577
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 7248
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 9969
Terminy posiedzeń komisji 2014 6260
Wybory ławników 3202
Urząd Miejski 9
Burmistrz 28280
Zastępca Burmistrza 7959
Sekretarz 7762
Skarbnik 7870
Informacja telefoniczna 46645
Komórki organizacyjne 37486
Dane podstawowe 16726
Jednostki Organizacyjne Gminy 366
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24123
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 12950
Warsztat Terapii Zajęciowej 5828
Szkoły 27752
Przedszkola 12993
Żłobek Samorządowy 8731
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6503
Środowiskowy Dom Samopomocy 2225
Sprawozdania finansowe 43
Instytucje Kultury 61
Strzelecki Ośrodek Kultury 121
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 113
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 259
Rejestr Instytucji Kultury 26671
Terenowe Jednostki OSP 15642
Jednostki Pomocnicze Gminy 18994
Statut Sołectwa 4893
Wykaz sołectw 111
Prawo lokalne 7905
Statut Gminy 11927
Insygnia Gminy 3637
Herb 3533
Flaga 3805
Hejnał 3408
Statut Urzędu Miejskiego 4882
Regulamin organizacyjny 2003
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 686
Budżet 2018 4196
Budżet 2017 11432
Budżet 2016 17626
Budżet 2015 21214
Budżet 2014 20563
Budżet 2013 14692
Budżet 2012 14065
Wieloletnia Prognoza Finansowa 26583
Sprawy Społeczne 2345
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 792
2014 - 2016 3236
2011 - 2013 3253
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 490
2017 873
2016 1913
2015 1558
2014 2989
2013 3196
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2720
Podatki 4
Podatki 2019 2197
Podatki 2018 5261
Podatki 2017 8656
Podatki 2015 12803
Podatki 2016 8999
Podatki 2013/2014 19542
Podatki 2012 4806
Strategia Rozwoju Gminy 5724
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2125
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2178
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3530
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2039
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 50
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 656
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16526
Strzelce Krajeńskie 28733
Długie 13034
Sławno 3677
Danków 7319
Licheń 6577
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9787
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 17003
Informacje 1316
Ogłoszenia 455279
Podstawowa kwota dotacji 3077
Informacja o stanie mienia 768
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11625
Wybory 2202
Informacje ogólne 21935
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 537
Wybory samorządowe 2018 1239
Komunikaty wyborcze 3883
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 4002
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 3878
Archiwum 352
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 22409
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 19020
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 19298
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 8589
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2459
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 328
Komunikaty wyborcze 1450
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1541
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 3619
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 3457
Strona PKW 514
Referendum ogólnokrajowe 11277
Organizacje pozarządowe 4454
Program współpracy 181
Rok 2019 250
Rok 2018 877
Rok 2017 1317
Rok 2016 2102
Rok 2015 3446
Rok 2012 3559
Rok 2013 3484
Rok 2014 2940
Konsultacje społeczne 10350
Konkursy ofert 43159
Druki do pobrania 19868
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9349
Ogłoszenia 10219
Sprawozdania z Programu Współpracy 3093
Petycje 16745
Zgromadzenia 3136
Dostęp do informacji publicznej 3289
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3363
Ochrona Danych Osobowych 889
Polityka prywatności 675
Ogólna klauzula informacyjna 574
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 477
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 1724
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 362
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 364
Ustawa o ochronie danych osobowych 393
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 308
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 141

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1516122
Redakcja biuletynu 6580
Mapa serwisu 5424
Statystyki 5480
Kanały RSS 4235
Kontakt 105737
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu