ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 65952
Aktualne 17353
W toku 21486
Wyniki 53669
Co i jak załatwić 196205
Wydziały 102999
Sprawy 144302
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4384
Rejestr Działalności Regulowanej 4831
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3010
Dotacje celowe 6184
Zamówienia publiczne 293608
Aktualne 169932
W toku 125707
Wyniki 179630
Archiwalne 162132
Wyniki innych postępowań 96697
Plan zamówień publicznych 2376
Akty prawne 505081
Przetargi 190539
Rejestr informacji o środowisku 1100814
Ochrona środowiska 8160
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8572
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7341
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5308
Zasady gospodarowania odpadami 994
Oświadczenia majątkowe 282711
Druki 1383
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 25681
Zakres czynności Rady Miejskiej 4690
Interpelacje i zapytania radnych 970
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 103
Zawiadomienia o sesji 50452
Projekty uchwał 31239
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 492
Kadencja 2014-2018 25936
Kadencja 2010-2014 58416
Dyżury 5027
Komisje Rady Miejskiej 131
Komisja Rewizyjna 11020
Komisja Budżetowa 10337
Komisja Spraw Społecznych 9329
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 166
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 848
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 6597
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 6530
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 9273
Terminy posiedzeń komisji 2014 5945
Wybory ławników 2977
Urząd Miejski 9
Burmistrz 27667
Zastępca Burmistrza 7682
Sekretarz 7543
Skarbnik 7681
Informacja telefoniczna 44641
Komórki organizacyjne 36328
Dane podstawowe 16095
Jednostki Organizacyjne Gminy 165
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 23637
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 12455
Warsztat Terapii Zajęciowej 5640
Szkoły 26683
Przedszkola 12700
Żłobek Samorządowy 8402
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6373
Środowiskowy Dom Samopomocy 1992
Instytucje Kultury 28
Strzelecki Ośrodek Kultury 36
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 34
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 52
Rejestr Instytucji Kultury 26055
Terenowe Jednostki OSP 15255
Jednostki Pomocnicze Gminy 18530
Statut Sołectwa 4803
Wykaz sołectw 24
Prawo lokalne 7893
Statut Gminy 11269
Insygnia Gminy 3538
Herb 3423
Flaga 3713
Hejnał 3334
Statut Urzędu Miejskiego 4739
Regulamin organizacyjny 1824
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 397
Budżet 2018 3390
Budżet 2017 10282
Budżet 2016 16584
Budżet 2015 20495
Budżet 2014 19957
Budżet 2013 14337
Budżet 2012 13661
Wieloletnia Prognoza Finansowa 24689
Sprawy Społeczne 2301
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 700
2014 - 2016 3162
2011 - 2013 3182
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 433
2017 771
2016 1809
2015 1473
2014 2898
2013 3123
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2663
Podatki 4
Podatki 2019 1596
Podatki 2018 4591
Podatki 2017 8183
Podatki 2015 12376
Podatki 2016 8657
Podatki 2013/2014 19141
Podatki 2012 4671
Strategia Rozwoju Gminy 5530
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2043
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2076
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3275
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1948
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 656
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15976
Strzelce Krajeńskie 27614
Długie 12561
Sławno 3583
Danków 7106
Licheń 6407
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9524
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 16448
Informacje 1316
Ogłoszenia 420673
Podstawowa kwota dotacji 2686
Informacja o stanie mienia 612
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11308
Wybory 2201
Informacje ogólne 20717
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 15
Wybory samorządowe 2018 1179
Komunikaty wyborcze 3047
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 3412
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 3432
Archiwum 321
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 21762
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 18301
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 18580
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 7992
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1905
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 298
Komunikaty wyborcze 1064
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1172
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 2684
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 2752
Strona PKW 420
Referendum ogólnokrajowe 10666
Organizacje pozarządowe 4440
Program współpracy 181
Rok 2019 150
Rok 2018 766
Rok 2017 1239
Rok 2016 1966
Rok 2015 3367
Rok 2012 3485
Rok 2013 3416
Rok 2014 2867
Konsultacje społeczne 9691
Konkursy ofert 40412
Druki do pobrania 19192
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8986
Ogłoszenia 9554
Sprawozdania z Programu Współpracy 2810
Petycje 15354
Zgromadzenia 2963
Dostęp do informacji publicznej 3060
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3182
Ochrona Danych Osobowych 731
Polityka prywatności 542
Ogólna klauzula informacyjna 468
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 369
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 1068
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 288
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 280
Ustawa o ochronie danych osobowych 310
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 190
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 60

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1428679
Redakcja biuletynu 6450
Mapa serwisu 5299
Statystyki 5372
Kanały RSS 4165
Kontakt 101866
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu