ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 43678
Aktualne 11895
W toku 14885
Wyniki 27039
Co i jak załatwić 118171
Wydziały 53179
Sprawy 82252
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3260
Rejestr Działalności Regulowanej 3437
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2153
Dotacje celowe 4489
Zamówienia publiczne 161076
Aktualne 70896
W toku 44605
Wyniki 74912
Archiwalne 64678
Wyniki innych postępowań 28611
Plan zamówień publicznych 652
Akty prawne 279644
Przetargi 139032
Rejestr informacji o środowisku 567713
Ochrona środowiska 6252
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6456
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5597
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5125
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3810
Oświadczenia majątkowe 158828
Druki 265
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 18933
Zakres czynności Rady Miejskiej 3307
Plan pracy Rady Miejskiej 5208
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 30514
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 13049
Projekty uchwał 13721
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 9951
2010-2014 42698
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7511
Komisja Budżetowa 6013
Komisja Spraw Społecznych 6338
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 798
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1848
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 4055
Terminy posiedzeń komisji 2014 3843
Dyżury 3348
Wybory ławników 1615
Urząd Miejski 9
Burmistrz 21685
Zastępca Burmistrza 5417
Sekretarz 5214
Skarbnik 5495
Informacja telefoniczna 28218
Komórki organizacyjne 26719
Dane podstawowe 10792
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17713
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 7978
Warsztat Terapii Zajęciowej 3996
Szkoły 19548
Przedszkola 10497
Żłobek Samorządowy 5376
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4756
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 15432
Instytucje Kultury 19920
Terenowe Jednostki OSP 11423
Jednostki Pomocnicze Gminy 13357
Statut Sołectwa 3708
Prawo lokalne 7744
Statut Gminy 6508
Insygnia Gminy 2484
Herb 2507
Flaga 2567
Hejnał 2402
Statut Urzędu Miejskiego 3370
Regulamin organizacyjny 733
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 2280
Budżet 2016 6341
Budżet 2015 11445
Budżet 2014 14469
Budżet 2012 10520
Budżet 2013 11667
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13344
Sprawy Społeczne 1724
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2347
2011 - 2013 2546
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 1049
2014 2166
2015 657
2013 2432
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1820
Podatki 4
Podatki 2017 2752
Podatki 2016 5322
Podatki 2015 8480
Podatki 2013/2014 15409
Podatki 2012 3536
Strategia Rozwoju Gminy 3959
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1203
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1058
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1041
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 677
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12042
Strzelce Krajeńskie 19859
Długie 9182
Sławno 2644
Danków 5443
Licheń 4917
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7200
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11995
Informacje 1310
Ogłoszenia 235178
Podstawowa kwota dotacji 459
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8159
Wybory 2177
Informacje ogólne 13006
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 27
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 303
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3715
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1164
Komunikaty wyborcze 4437
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4103
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 10733
Strona PKW 2277
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 21590
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 15877
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 12730
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 12607
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2849
Referendum ogólnokrajowe 5208
Organizacje pozarządowe 4267
Program współpracy 181
Rok 2017 352
Rok 2016 727
Rok 2015 2302
Rok 2012 2790
Rok 2013 2774
Rok 2014 2115
Konsultacje społeczne 5929
Konkursy ofert 22835
Druki do pobrania 13114
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5739
Ogłoszenia 5365
Sprawozdania z Programu Współpracy 1050
Petycje 4768
Zgromadzenia 1144
Dostęp do informacji publicznej 800
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1165

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 846817
Redakcja biuletynu 5136
Mapa serwisu 4059
Statystyki 4064
Kanały RSS 3204
Kontakt 68623
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu