ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 56887
Aktualne 15253
W toku 19336
Wyniki 43952
Co i jak załatwić 169744
Wydziały 84315
Sprawy 121310
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4013
Rejestr Działalności Regulowanej 4360
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2731
Dotacje celowe 5629
Zamówienia publiczne 241120
Aktualne 122407
W toku 93639
Wyniki 135925
Archiwalne 126010
Wyniki innych postępowań 64665
Plan zamówień publicznych 1772
Akty prawne 405963
Przetargi 169987
Rejestr informacji o środowisku 865311
Ochrona środowiska 7420
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7585
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6465
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4780
Zasady gospodarowania odpadami 577
Oświadczenia majątkowe 229947
Druki 949
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22789
Zakres czynności Rady Miejskiej 4169
Plan pracy Rady Miejskiej 6552
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 42101
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 18922
Projekty uchwał 24087
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 19077
2010-2014 52323
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9837
Komisja Budżetowa 8867
Komisja Spraw Społecznych 8251
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 439
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 4156
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 4974
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7133
Terminy posiedzeń komisji 2014 5159
Dyżury 4348
Wybory ławników 2400
Urząd Miejski 9
Burmistrz 25163
Zastępca Burmistrza 6663
Sekretarz 6736
Skarbnik 6949
Informacja telefoniczna 38370
Komórki organizacyjne 33011
Dane podstawowe 14254
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21579
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10836
Warsztat Terapii Zajęciowej 5058
Szkoły 23890
Przedszkola 11821
Żłobek Samorządowy 7326
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5820
Środowiskowy Dom Samopomocy 1120
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19035
Instytucje Kultury 23831
Terenowe Jednostki OSP 13957
Jednostki Pomocnicze Gminy 16729
Statut Sołectwa 4377
Prawo lokalne 7847
Statut Gminy 9199
Insygnia Gminy 3196
Herb 3121
Flaga 3352
Hejnał 3044
Statut Urzędu Miejskiego 4265
Regulamin organizacyjny 1391
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 1030
Budżet 2017 7219
Budżet 2016 13030
Budżet 2014 17986
Budżet 2015 17429
Budżet 2013 13327
Budżet 2012 12606
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19832
Sprawy Społeczne 2081
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 380
2014 - 2016 2906
2011 - 2013 2948
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 211
2017 395
2016 1469
2015 1170
2014 2617
2013 2886
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2330
Podatki 4
Podatki 2018 2360
Podatki 2017 6712
Podatki 2016 7681
Podatki 2015 11138
Podatki 2013/2014 17850
Podatki 2012 4292
Strategia Rozwoju Gminy 4861
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1745
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1723
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2340
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1530
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14322
Strzelce Krajeńskie 24437
Długie 11503
Sławno 3242
Danków 6431
Licheń 5933
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8784
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 14848
Informacje 1315
Ogłoszenia 337385
Podstawowa kwota dotacji 1782
Informacja o stanie mienia 253
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10128
Wybory 2194
Informacje ogólne 16710
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 1961
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2039
Archiwum 170
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 19806
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16314
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 16331
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6281
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 830
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 179
Komunikaty wyborcze 578
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 471
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1134
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1001
Strona PKW 239
Referendum ogólnokrajowe 8779
Organizacje pozarządowe 4372
Program współpracy 181
Rok 2018 376
Rok 2017 952
Rok 2016 1490
Rok 2015 3027
Rok 2012 3218
Rok 2013 3194
Rok 2014 2580
Konsultacje społeczne 8343
Konkursy ofert 33019
Druki do pobrania 16777
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7581
Ogłoszenia 7750
Sprawozdania z Programu Współpracy 2148
Petycje 11323
Zgromadzenia 2295
Dostęp do informacji publicznej 2223
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2513
Ochrona Danych Osobowych 184
Polityka prywatności 153
Ogólna klauzula informacyjna 102
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 83
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 59
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 65
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 58
Ustawa o ochronie danych osobowych 62

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1190024
Redakcja biuletynu 5963
Mapa serwisu 4756
Statystyki 4840
Kanały RSS 3846
Kontakt 89547
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu