ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 58649
Aktualne 15753
W toku 19778
Wyniki 45834
Co i jak załatwić 174956
Wydziały 87453
Sprawy 125589
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4091
Rejestr Działalności Regulowanej 4459
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2794
Dotacje celowe 5755
Zamówienia publiczne 253458
Aktualne 131896
W toku 99998
Wyniki 143972
Archiwalne 133068
Wyniki innych postępowań 70358
Plan zamówień publicznych 1911
Akty prawne 425334
Przetargi 174691
Rejestr informacji o środowisku 902928
Ochrona środowiska 7663
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7758
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6634
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4896
Zasady gospodarowania odpadami 655
Oświadczenia majątkowe 241228
Druki 1058
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 23261
Zakres czynności Rady Miejskiej 4261
Plan pracy Rady Miejskiej 6687
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 43326
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 19788
Projekty uchwał 25301
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 20152
2010-2014 53241
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9993
Komisja Budżetowa 9068
Komisja Spraw Społecznych 8404
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 518
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 4589
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5190
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7494
Terminy posiedzeń komisji 2014 5303
Dyżury 4478
Wybory ławników 2498
Urząd Miejski 9
Burmistrz 25674
Zastępca Burmistrza 6796
Sekretarz 6866
Skarbnik 7095
Informacja telefoniczna 39691
Komórki organizacyjne 33574
Dane podstawowe 14725
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22125
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 11212
Warsztat Terapii Zajęciowej 5184
Szkoły 24514
Przedszkola 12003
Żłobek Samorządowy 7633
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5940
Środowiskowy Dom Samopomocy 1344
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19514
Instytucje Kultury 24347
Terenowe Jednostki OSP 14292
Jednostki Pomocnicze Gminy 17136
Statut Sołectwa 4457
Prawo lokalne 7854
Statut Gminy 9608
Insygnia Gminy 3258
Herb 3199
Flaga 3442
Hejnał 3098
Statut Urzędu Miejskiego 4360
Regulamin organizacyjny 1469
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 1438
Budżet 2017 7865
Budżet 2016 13809
Budżet 2014 18326
Budżet 2015 18139
Budżet 2013 13511
Budżet 2012 12778
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20631
Sprawy Społeczne 2124
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 452
2014 - 2016 2964
2011 - 2013 3002
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 255
2017 474
2016 1532
2015 1226
2014 2689
2013 2939
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2393
Podatki 4
Podatki 2018 2744
Podatki 2017 7022
Podatki 2016 7880
Podatki 2015 11387
Podatki 2013/2014 18073
Podatki 2012 4379
Strategia Rozwoju Gminy 4984
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1806
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1815
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2475
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1633
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14724
Strzelce Krajeńskie 25163
Długie 11707
Sławno 3309
Danków 6564
Licheń 6036
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8954
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 15200
Informacje 1316
Ogłoszenia 353937
Podstawowa kwota dotacji 1982
Informacja o stanie mienia 333
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10444
Wybory 2198
Informacje ogólne 17580
Wybory samorządowe 2018 132
Komunikaty wyborcze 331
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2263
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2324
Archiwum 220
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 20207
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16646
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 16712
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6632
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1018
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 206
Komunikaty wyborcze 675
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 578
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1432
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1287
Strona PKW 285
Referendum ogólnokrajowe 9257
Organizacje pozarządowe 4382
Program współpracy 181
Rok 2018 445
Rok 2017 1014
Rok 2016 1577
Rok 2015 3095
Rok 2012 3271
Rok 2013 3239
Rok 2014 2639
Konsultacje społeczne 8587
Konkursy ofert 34496
Druki do pobrania 17204
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8032
Ogłoszenia 8133
Sprawozdania z Programu Współpracy 2274
Petycje 12104
Zgromadzenia 2494
Dostęp do informacji publicznej 2446
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2691
Ochrona Danych Osobowych 384
Polityka prywatności 267
Ogólna klauzula informacyjna 191
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 152
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 129
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 122
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 107
Ustawa o ochronie danych osobowych 120

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1231905
Redakcja biuletynu 6120
Mapa serwisu 4931
Statystyki 5041
Kanały RSS 3976
Kontakt 92269
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu