ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 42421
Aktualne 11632
W toku 14527
Wyniki 25566
Co i jak załatwić 113196
Wydziały 49957
Sprawy 79528
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3150
Rejestr Działalności Regulowanej 3325
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2094
Dotacje celowe 4372
Zamówienia publiczne 153060
Aktualne 67340
W toku 41190
Wyniki 69393
Archiwalne 59062
Wyniki innych postępowań 26951
Plan zamówień publicznych 542
Akty prawne 270671
Przetargi 135405
Rejestr informacji o środowisku 545795
Ochrona środowiska 6075
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6312
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5471
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4979
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3685
Oświadczenia majątkowe 152328
Druki 190
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 18480
Zakres czynności Rady Miejskiej 3207
Plan pracy Rady Miejskiej 5054
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 29601
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12661
Projekty uchwał 12737
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 9027
2010-2014 41589
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7215
Komisja Budżetowa 5715
Komisja Spraw Społecznych 6121
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 661
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1564
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3790
Terminy posiedzeń komisji 2014 3706
Dyżury 3255
Wybory ławników 1520
Urząd Miejski 9
Burmistrz 21280
Zastępca Burmistrza 5286
Sekretarz 5060
Skarbnik 5347
Informacja telefoniczna 27025
Komórki organizacyjne 26027
Dane podstawowe 10411
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17232
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 7534
Warsztat Terapii Zajęciowej 3905
Szkoły 19072
Przedszkola 10314
Żłobek Samorządowy 5170
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4641
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14991
Instytucje Kultury 19368
Terenowe Jednostki OSP 11178
Jednostki Pomocnicze Gminy 12964
Statut Sołectwa 3640
Prawo lokalne 7727
Statut Gminy 6243
Insygnia Gminy 2415
Herb 2428
Flaga 2502
Hejnał 2346
Statut Urzędu Miejskiego 3252
Regulamin organizacyjny 660
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 1714
Budżet 2016 5475
Budżet 2015 10728
Budżet 2014 14038
Budżet 2012 10297
Budżet 2013 11504
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12719
Sprawy Społeczne 1681
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2272
2011 - 2013 2499
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 985
2014 2114
2015 592
2013 2380
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1761
Podatki 4
Podatki 2017 2368
Podatki 2016 4972
Podatki 2015 8107
Podatki 2013/2014 14974
Podatki 2012 3419
Strategia Rozwoju Gminy 3851
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1128
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 985
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 870
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 600
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11780
Strzelce Krajeńskie 19358
Długie 8926
Sławno 2576
Danków 5350
Licheń 4795
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7067
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11782
Informacje 1310
Ogłoszenia 227386
Podstawowa kwota dotacji 364
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7988
Wybory 2176
Informacje ogólne 12650
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r.h 22
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3398
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1135
Komunikaty wyborcze 4145
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3813
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 10280
Strona PKW 2196
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 20903
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 15383
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 12197
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 12185
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2527
Referendum ogólnokrajowe 4778
Organizacje pozarządowe 4253
Program współpracy 181
Rok 2017 287
Rok 2016 658
Rok 2015 2215
Rok 2012 2719
Rok 2013 2722
Rok 2014 2066
Konsultacje społeczne 5724
Konkursy ofert 21821
Druki do pobrania 12734
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5513
Ogłoszenia 5072
Sprawozdania z Programu Współpracy 932
Petycje 4137
Zgromadzenia 1021
Dostęp do informacji publicznej 656
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1021

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 823280
Redakcja biuletynu 5028
Mapa serwisu 3960
Statystyki 3972
Kanały RSS 3128
Kontakt 66059
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu