ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 74335
Aktualne 18666
W toku 23310
Wyniki 64689
Co i jak załatwić 232163
Wydziały 132449
Sprawy 177337
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4731
Rejestr Działalności Regulowanej 5255
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3316
Dotacje celowe 6806
Zamówienia publiczne 368854
Aktualne 242116
W toku 184054
Wyniki 247439
Archiwalne 213263
Wyniki innych postępowań 155136
Plan zamówień publicznych 3144
Akty prawne 615368
Przetargi 211640
Rejestr informacji o środowisku 1335801
Ochrona środowiska 8579
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9438
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8090
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5779
Zasady gospodarowania odpadami 1343
Oświadczenia majątkowe 338117
Druki 2042
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 28531
Zakres czynności Rady Miejskiej 5244
Interpelacje i zapytania radnych 5484
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 295
Zawiadomienia o sesji 61601
Projekty uchwał 40847
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 1859
Kadencja 2014-2018 33211
Kadencja 2010-2014 65442
Dyżury 5698
Komisje Rady Miejskiej 272
Komisja Rewizyjna 12982
Komisja Budżetowa 12230
Komisja Spraw Społecznych 11064
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 448
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1030
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 9665
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 8644
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 11736
Terminy posiedzeń komisji 2014 6937
Wybory ławników 4528
Urząd Miejski 9
Burmistrz 29472
Zastępca Burmistrza 8560
Sekretarz 8235
Skarbnik 8258
Informacja telefoniczna 50958
Komórki organizacyjne 40330
Dane podstawowe 18421
Jednostki Organizacyjne Gminy 617
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25273
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 14066
Warsztat Terapii Zajęciowej 6256
Szkoły 30099
Przedszkola 13624
Żłobek Samorządowy 9465
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6809
Środowiskowy Dom Samopomocy 2689
Sprawozdania finansowe 196
Instytucje Kultury 118
Strzelecki Ośrodek Kultury 357
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 437
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 955
Rejestr Instytucji Kultury 27830
Terenowe Jednostki OSP 16430
Jednostki Pomocnicze Gminy 19946
Statut Sołectwa 5085
Wykaz sołectw 278
Prawo lokalne 7919
Statut Gminy 13440
Insygnia Gminy 3813
Herb 3766
Flaga 4057
Hejnał 3577
Statut Urzędu Miejskiego 5165
Regulamin organizacyjny 2436
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 1917
Budżet 2018 6015
Budżet 2017 13900
Budżet 2016 20017
Budżet 2015 23509
Budżet 2014 22033
Budżet 2013 15394
Budżet 2012 14906
Wieloletnia Prognoza Finansowa 30693
Sprawy Społeczne 2427
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 978
2014 - 2016 3397
2011 - 2013 3411
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 631
2017 1051
2016 2142
2015 1705
2014 3164
2013 3380
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2882
Podatki 4
Podatki 2019 3726
Podatki 2018 6664
Podatki 2017 9656
Podatki 2015 13814
Podatki 2016 9693
Podatki 2013/2014 20377
Podatki 2012 5091
Strategia Rozwoju Gminy 6163
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2293
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2417
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 4044
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2289
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 347
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 17485
Strzelce Krajeńskie 31234
Długie 14009
Sławno 3856
Danków 7775
Licheń 6977
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 10481
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 18209
Informacje 1326
Ogłoszenia 549007
Podstawowa kwota dotacji 4094
Informacja o stanie mienia 1121
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12265
Wybory 2240
Informacje ogólne 24175
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 197
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 1439
Wybory samorządowe 2018 1325
Komunikaty wyborcze 5795
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 5251
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 4815
Archiwum 444
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 23669
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 20476
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 20705
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 9994
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3831
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 378
Komunikaty wyborcze 2487
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 2448
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 5841
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 4933
Strona PKW 735
Referendum ogólnokrajowe 12700
Organizacje pozarządowe 4474
Program współpracy 181
Rok 2019 472
Rok 2018 1096
Rok 2017 1466
Rok 2016 2347
Rok 2015 3617
Rok 2012 3732
Rok 2013 3621
Rok 2014 3080
Konsultacje społeczne 11854
Konkursy ofert 48430
Druki do pobrania 21323
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 10007
Ogłoszenia 11491
Sprawozdania z Programu Współpracy 3738
Petycje 20256
Zgromadzenia 3413
Dostęp do informacji publicznej 3663
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3743
Ochrona Danych Osobowych 1143
Polityka prywatności 898
Ogólna klauzula informacyjna 766
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 669
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 2895
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 534
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 556
Ustawa o ochronie danych osobowych 553
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 506
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 312
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 90
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 90

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1702232
Redakcja biuletynu 6793
Mapa serwisu 5629
Statystyki 5639
Kanały RSS 4360
Kontakt 112791
« powrót do poprzedniej strony