ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 60553
Aktualne 16250
W toku 20186
Wyniki 48083
Co i jak załatwić 181235
Wydziały 91849
Sprawy 130807
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4185
Rejestr Działalności Regulowanej 4554
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2852
Dotacje celowe 5913
Zamówienia publiczne 264863
Aktualne 141870
W toku 106752
Wyniki 152958
Archiwalne 141557
Wyniki innych postępowań 77104
Plan zamówień publicznych 2008
Akty prawne 450021
Przetargi 179786
Rejestr informacji o środowisku 958121
Ochrona środowiska 7862
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8088
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6895
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5003
Zasady gospodarowania odpadami 756
Oświadczenia majątkowe 253513
Druki 1148
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 23819
Zakres czynności Rady Miejskiej 4384
Plan pracy Rady Miejskiej 6943
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 6
Zawiadomienia o sesji 45151
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 21000
Projekty uchwał 26954
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 21651
2010-2014 54730
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 10224
Komisja Budżetowa 9331
Komisja Spraw Społecznych 8606
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 597
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 5170
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5553
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 8113
Terminy posiedzeń komisji 2014 5473
Dyżury 4635
Wybory ławników 2583
Urząd Miejski 9
Burmistrz 26198
Zastępca Burmistrza 6951
Sekretarz 7018
Skarbnik 7320
Informacja telefoniczna 41168
Komórki organizacyjne 34287
Dane podstawowe 15112
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22538
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 11603
Warsztat Terapii Zajęciowej 5318
Szkoły 25216
Przedszkola 12255
Żłobek Samorządowy 7852
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6094
Środowiskowy Dom Samopomocy 1534
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19973
Instytucje Kultury 24875
Terenowe Jednostki OSP 14616
Jednostki Pomocnicze Gminy 17525
Statut Sołectwa 4513
Prawo lokalne 7864
Statut Gminy 9959
Insygnia Gminy 3366
Herb 3254
Flaga 3522
Hejnał 3178
Statut Urzędu Miejskiego 4474
Regulamin organizacyjny 1558
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 1858
Budżet 2017 8449
Budżet 2016 14638
Budżet 2014 18823
Budżet 2015 18832
Budżet 2013 13725
Budżet 2012 12992
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21675
Sprawy Społeczne 2198
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 526
2014 - 2016 3018
2011 - 2013 3057
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 308
2017 555
2016 1591
2015 1299
2014 2750
2013 3004
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2519
Podatki 4
Podatki 2018 3139
Podatki 2017 7337
Podatki 2016 8119
Podatki 2015 11638
Podatki 2013/2014 18396
Podatki 2012 4473
Strategia Rozwoju Gminy 5133
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1858
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1880
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2775
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1728
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15101
Strzelce Krajeńskie 25813
Długie 11971
Sławno 3416
Danków 6716
Licheń 6130
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9080
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 15602
Informacje 1316
Ogłoszenia 374284
Podstawowa kwota dotacji 2124
Informacja o stanie mienia 392
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10706
Wybory 2198
Informacje ogólne 18907
Wybory samorządowe 2018 1074
Komunikaty wyborcze 2141
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2582
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2626
Archiwum 252
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 20630
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 17145
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 17365
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 7066
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1227
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 239
Komunikaty wyborcze 717
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 698
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1664
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1659
Strona PKW 319
Referendum ogólnokrajowe 9722
Organizacje pozarządowe 4411
Program współpracy 181
Rok 2018 534
Rok 2017 1078
Rok 2016 1677
Rok 2015 3190
Rok 2012 3339
Rok 2013 3284
Rok 2014 2733
Konsultacje społeczne 8906
Konkursy ofert 36116
Druki do pobrania 17800
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8339
Ogłoszenia 8526
Sprawozdania z Programu Współpracy 2410
Petycje 13112
Zgromadzenia 2616
Dostęp do informacji publicznej 2633
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2864
Ochrona Danych Osobowych 488
Polityka prywatności 334
Ogólna klauzula informacyjna 263
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 214
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 224
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 168
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 156
Ustawa o ochronie danych osobowych 166
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 10

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1296338
Redakcja biuletynu 6220
Mapa serwisu 5025
Statystyki 5125
Kanały RSS 4032
Kontakt 94700
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu