ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 45915
Aktualne 12380
W toku 15566
Wyniki 29800
Co i jak załatwić 126513
Wydziały 58498
Sprawy 87545
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3429
Rejestr Działalności Regulowanej 3616
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2254
Dotacje celowe 4699
Zamówienia publiczne 173493
Aktualne 77539
W toku 51772
Wyniki 84795
Archiwalne 74990
Wyniki innych postępowań 32154
Plan zamówień publicznych 844
Akty prawne 297852
Przetargi 144700
Rejestr informacji o środowisku 605685
Ochrona środowiska 6559
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6658
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5340
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4011
Plan gospodarki odpadami 9
Oświadczenia majątkowe 168612
Druki 378
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 19862
Zakres czynności Rady Miejskiej 3464
Plan pracy Rady Miejskiej 5547
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 32317
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 13696
Projekty uchwał 15801
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 11624
2010-2014 44553
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7946
Komisja Budżetowa 6580
Komisja Spraw Społecznych 6669
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 1188
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 2293
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 4496
Terminy posiedzeń komisji 2014 4067
Dyżury 3519
Wybory ławników 1816
Urząd Miejski 9
Burmistrz 22480
Zastępca Burmistrza 5683
Sekretarz 5543
Skarbnik 5799
Informacja telefoniczna 30598
Komórki organizacyjne 28019
Dane podstawowe 11444
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18709
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 8572
Warsztat Terapii Zajęciowej 4138
Szkoły 20268
Przedszkola 10764
Żłobek Samorządowy 5760
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5009
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 16209
Instytucje Kultury 20822
Terenowe Jednostki OSP 12105
Jednostki Pomocnicze Gminy 14048
Statut Sołectwa 3813
Prawo lokalne 7763
Statut Gminy 6955
Insygnia Gminy 2622
Herb 2617
Flaga 2706
Hejnał 2556
Statut Urzędu Miejskiego 3516
Regulamin organizacyjny 884
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 3284
Budżet 2016 7903
Budżet 2015 12794
Budżet 2014 15125
Budżet 2012 10911
Budżet 2013 11979
Wieloletnia Prognoza Finansowa 14412
Sprawy Społeczne 1788
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2475
2011 - 2013 2630
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 1133
2014 2253
2015 759
2013 2540
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1925
Podatki 4
Podatki 2017 3600
Podatki 2016 5779
Podatki 2015 9035
Podatki 2013/2014 15845
Podatki 2012 3694
Strategia Rozwoju Gminy 4144
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1321
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1203
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1335
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 847
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 643
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12493
Strzelce Krajeńskie 20679
Długie 9621
Sławno 2758
Danków 5608
Licheń 5128
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7462
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 12530
Informacje 1313
Ogłoszenia 251333
Podstawowa kwota dotacji 636
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8580
Wybory 2187
Informacje ogólne 13619
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 256
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 545
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 16667
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 13442
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 13286
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 3586
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 21
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 3
Komunikaty wyborcze 4
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4554
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 22597
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 48
Komunikaty wyborcze 11341
Strona PKW 2397
Referendum ogólnokrajowe 6049
Organizacje pozarządowe 4301
Program współpracy 181
Rok 2017 530
Rok 2016 872
Rok 2015 2476
Rok 2012 2873
Rok 2013 2856
Rok 2014 2201
Konsultacje społeczne 6261
Konkursy ofert 24610
Druki do pobrania 13751
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6059
Ogłoszenia 5839
Sprawozdania z Programu Współpracy 1239
Petycje 6033
Zgromadzenia 1407
Dostęp do informacji publicznej 1086
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1477

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 893733
Redakcja biuletynu 5324
Mapa serwisu 4226
Statystyki 4267
Kanały RSS 3345
Kontakt 72645
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu