ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 76945
Aktualne 19094
W toku 24049
Wyniki 68246
Co i jak załatwić 242367
Wydziały 140126
Sprawy 186723
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4871
Rejestr Działalności Regulowanej 5453
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3448
Dotacje celowe 7083
Zamówienia publiczne 390361
Aktualne 260314
W toku 199893
Wyniki 264685
Archiwalne 228895
Wyniki innych postępowań 170688
Plan zamówień publicznych 3444
Akty prawne 645094
Przetargi 218121
Rejestr informacji o środowisku 1393136
Ochrona środowiska 8779
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9795
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8398
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5959
Zasady gospodarowania odpadami 1506
Oświadczenia majątkowe 353787
Druki 2306
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 29548
Zakres czynności Rady Miejskiej 5458
Interpelacje i zapytania radnych 7383
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 398
Zawiadomienia o sesji 65275
Projekty uchwał 44336
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 2581
Kadencja 2014-2018 35591
Kadencja 2010-2014 67780
Dyżury 5948
Komisje Rady Miejskiej 317
Komisja Rewizyjna 13625
Komisja Budżetowa 12897
Komisja Spraw Społecznych 11645
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 570
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1102
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 10613
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 9332
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 12579
Terminy posiedzeń komisji 2014 7262
Wybory ławników 4898
Urząd Miejski 9
Burmistrz 30092
Zastępca Burmistrza 8901
Sekretarz 8538
Skarbnik 8533
Informacja telefoniczna 53103
Komórki organizacyjne 41713
Dane podstawowe 19362
Jednostki Organizacyjne Gminy 781
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25817
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 14707
Warsztat Terapii Zajęciowej 6516
Szkoły 31208
Przedszkola 13964
Żłobek Samorządowy 9879
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7020
Środowiskowy Dom Samopomocy 2935
Sprawozdania finansowe 331
Instytucje Kultury 166
Strzelecki Ośrodek Kultury 533
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 655
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 1418
Rejestr Instytucji Kultury 28797
Terenowe Jednostki OSP 16970
Jednostki Pomocnicze Gminy 20358
Statut Sołectwa 5290
Wykaz sołectw 410
Prawo lokalne 7932
Statut Gminy 14178
Insygnia Gminy 3942
Herb 3929
Flaga 4247
Hejnał 3708
Statut Urzędu Miejskiego 5361
Regulamin organizacyjny 2639
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 2859
Budżet 2018 6919
Budżet 2017 15146
Budżet 2016 21183
Budżet 2015 24779
Budżet 2014 22935
Budżet 2013 15808
Budżet 2012 15453
Wieloletnia Prognoza Finansowa 32751
Sprawy Społeczne 2499
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1129
2014 - 2016 3497
2011 - 2013 3522
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 737
2017 1202
2016 2271
2015 1812
2014 3289
2013 3483
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2993
Podatki 4
Podatki 2019 4535
Podatki 2018 7386
Podatki 2017 10198
Podatki 2015 14408
Podatki 2016 10038
Podatki 2013/2014 20885
Podatki 2012 5298
Strategia Rozwoju Gminy 6416
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2435
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2567
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 4341
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2437
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 539
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18013
Strzelce Krajeńskie 32564
Długie 14485
Sławno 3982
Danków 8062
Licheń 7220
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 10782
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 18734
Informacje 1331
Ogłoszenia 594451
Podstawowa kwota dotacji 4660
Informacja o stanie mienia 1354
Konsultacje społeczne 222
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12731
Wybory 2241
Informacje ogólne 25582
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1121
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 2091
Wybory samorządowe 2018 1367
Komunikaty wyborcze 6786
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 6020
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 5293
Archiwum 489
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 24598
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 21390
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 21724
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 10693
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 4495
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 433
Komunikaty wyborcze 2924
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 2856
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 6853
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 5635
Strona PKW 866
Referendum ogólnokrajowe 13425
Organizacje pozarządowe 4488
Program współpracy 181
Rok 2019 638
Rok 2018 1262
Rok 2017 1572
Rok 2016 2506
Rok 2015 3741
Rok 2012 3856
Rok 2013 3723
Rok 2014 3190
Konsultacje społeczne 12690
Konkursy ofert 51074
Druki do pobrania 22178
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 10367
Ogłoszenia 12153
Sprawozdania z Programu Współpracy 4180
Petycje 22607
Zgromadzenia 3635
Dostęp do informacji publicznej 3932
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4015
Ochrona Danych Osobowych 1272
Polityka prywatności 1031
Ogólna klauzula informacyjna 922
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 790
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 3481
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 660
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 673
Ustawa o ochronie danych osobowych 667
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 619
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 430
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 210
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 212
Rejestry i ewidencje 128

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1796945
Redakcja biuletynu 6923
Mapa serwisu 5758
Statystyki 5741
Kanały RSS 4443
Kontakt 117174
« powrót do poprzedniej strony