ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 52730
Aktualne 13961
W toku 18065
Wyniki 38792
Co i jak załatwić 152960
Wydziały 73785
Sprawy 107763
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3791
Rejestr Działalności Regulowanej 4097
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2568
Dotacje celowe 5325
Zamówienia publiczne 213860
Aktualne 102360
W toku 78149
Wyniki 116733
Archiwalne 108206
Wyniki innych postępowań 50181
Plan zamówień publicznych 1439
Akty prawne 357052
Przetargi 159001
Rejestr informacji o środowisku 762945
Ochrona środowiska 7083
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7178
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6032
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4535
Zasady gospodarowania odpadami 371
Oświadczenia majątkowe 202939
Druki 705
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 21678
Zakres czynności Rady Miejskiej 3920
Plan pracy Rady Miejskiej 6191
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 38390
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 16621
Projekty uchwał 21301
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 16263
2010-2014 49742
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9267
Komisja Budżetowa 8225
Komisja Spraw Społecznych 7780
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 130
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 3051
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 4126
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 6309
Terminy posiedzeń komisji 2014 4831
Dyżury 4021
Wybory ławników 2191
Urząd Miejski 9
Burmistrz 24086
Zastępca Burmistrza 6282
Sekretarz 6351
Skarbnik 6540
Informacja telefoniczna 35180
Komórki organizacyjne 31309
Dane podstawowe 13252
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20580
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10073
Warsztat Terapii Zajęciowej 4730
Szkoły 22468
Przedszkola 11424
Żłobek Samorządowy 6764
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5578
Środowiskowy Dom Samopomocy 709
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 18102
Instytucje Kultury 22754
Terenowe Jednostki OSP 13227
Jednostki Pomocnicze Gminy 15817
Statut Sołectwa 4170
Prawo lokalne 7817
Statut Gminy 8379
Insygnia Gminy 3004
Herb 2924
Flaga 3142
Hejnał 2879
Statut Urzędu Miejskiego 4012
Regulamin organizacyjny 1203
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 494
Budżet 2017 5710
Budżet 2016 11362
Budżet 2014 17010
Budżet 2015 15891
Budżet 2013 12882
Budżet 2012 12064
Wieloletnia Prognoza Finansowa 17990
Sprawy Społeczne 1975
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 222
2014 - 2016 2778
2011 - 2013 2847
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 115
2017 218
2016 1320
2015 1008
2014 2458
2013 2749
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2181
Podatki 4
Podatki 2018 1607
Podatki 2017 5819
Podatki 2016 7040
Podatki 2015 10409
Podatki 2013/2014 17214
Podatki 2012 4097
Strategia Rozwoju Gminy 4601
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1595
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1523
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1985
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1270
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 652
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 13609
Strzelce Krajeńskie 23107
Długie 10813
Sławno 3070
Danków 6089
Licheń 5639
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8331
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 13940
Informacje 1313
Ogłoszenia 297815
Podstawowa kwota dotacji 1331
Informacja o stanie mienia 112
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9550
Wybory 2193
Informacje ogólne 15370
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 1291
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1423
Archiwum 115
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 18785
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 15394
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 15365
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 5398
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 449
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 106
Komunikaty wyborcze 332
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 275
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 645
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 475
Strona PKW 139
Referendum ogólnokrajowe 7755
Organizacje pozarządowe 4350
Program współpracy 181
Rok 2018 179
Rok 2017 805
Rok 2016 1264
Rok 2015 2853
Rok 2012 3096
Rok 2013 3081
Rok 2014 2446
Konsultacje społeczne 7647
Konkursy ofert 29551
Druki do pobrania 15722
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6886
Ogłoszenia 6918
Sprawozdania z Programu Współpracy 1761
Petycje 9347
Zgromadzenia 1985
Dostęp do informacji publicznej 1818
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2142

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1048086
Redakcja biuletynu 5739
Mapa serwisu 4538
Statystyki 4617
Kanały RSS 3644
Kontakt 83309
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu