ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 39372
Aktualne 11039
W toku 13841
Wyniki 22524
Co i jak załatwić 103217
Wydziały 44363
Sprawy 72531
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 2970
Rejestr Działalności Regulowanej 3117
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1960
Dotacje celowe 4170
Zamówienia publiczne 136921
Aktualne 57487
W toku 32859
Wyniki 58714
Archiwalne 48783
Wyniki innych postępowań 22705
Plan zamówień publicznych 289
Akty prawne 245690
Przetargi 126086
Rejestr informacji o środowisku 489197
Ochrona środowiska 5753
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6012
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5184
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4696
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3383
Oświadczenia majątkowe 136228
Druki 44
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17419
Zakres czynności Rady Miejskiej 3029
Plan pracy Rady Miejskiej 4634
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 27811
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 11868
Projekty uchwał 10279
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 6983
2010-2014 39095
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6687
Komisja Budżetowa 5194
Komisja Spraw Społecznych 5618
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 281
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 919
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3352
Terminy posiedzeń komisji 2014 3342
Dyżury 3087
Wybory ławników 1283
Urząd Miejski 9
Burmistrz 20213
Zastępca Burmistrza 4972
Sekretarz 4787
Skarbnik 5071
Informacja telefoniczna 24629
Komórki organizacyjne 24743
Dane podstawowe 9723
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16106
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6598
Warsztat Terapii Zajęciowej 3670
Szkoły 18153
Przedszkola 9863
Żłobek Samorządowy 4644
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4388
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14103
Instytucje Kultury 18061
Terenowe Jednostki OSP 10613
Jednostki Pomocnicze Gminy 12169
Statut Sołectwa 3504
Prawo lokalne 7654
Statut Gminy 5559
Insygnia Gminy 2216
Herb 2310
Flaga 2386
Hejnał 2212
Statut Urzędu Miejskiego 3061
Regulamin organizacyjny 523
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 718
Budżet 2016 3887
Budżet 2015 9048
Budżet 2014 13153
Budżet 2012 9816
Budżet 2013 11185
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11729
Sprawy Społeczne 1589
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2088
2011 - 2013 2378
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 808
2014 1996
2015 453
2013 2267
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1592
Podatki 4
Podatki 2017 1490
Podatki 2016 4311
Podatki 2015 7257
Podatki 2013/2014 14259
Podatki 2012 3242
Strategia Rozwoju Gminy 3555
Plan wykorzystania zasobu Gminy 981
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 823
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 557
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 374
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11108
Strzelce Krajeńskie 18115
Długie 8313
Sławno 2430
Danków 5135
Licheń 4481
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6525
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11147
Informacje 1307
Ogłoszenia 207581
Podstawowa kwota dotacji 134
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7500
Wybory 2172
Informacje ogólne 11912
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2708
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1010
Komunikaty wyborcze 3555
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3248
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9489
Strona PKW 2022
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 19499
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 14274
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 11096
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 11181
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 1974
Referendum ogólnokrajowe 3908
Organizacje pozarządowe 4215
Program współpracy 181
Rok 2017 177
Rok 2016 515
Rok 2015 2018
Rok 2012 2587
Rok 2013 2587
Rok 2014 1946
Konsultacje społeczne 5284
Konkursy ofert 19414
Druki do pobrania 11767
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 4889
Ogłoszenia 4291
Sprawozdania z Programu Współpracy 621
Petycje 2883
Zgromadzenia 761
Dostęp do informacji publicznej 296
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 723

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 751524
Redakcja biuletynu 4759
Mapa serwisu 3738
Statystyki 3722
Kanały RSS 2972
Kontakt 60384
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu