ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 64958
Aktualne 17126
W toku 21240
Wyniki 52345
Co i jak załatwić 192852
Wydziały 100205
Sprawy 141072
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4350
Rejestr Działalności Regulowanej 4770
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2971
Dotacje celowe 6122
Zamówienia publiczne 286399
Aktualne 162255
W toku 120614
Wyniki 172561
Archiwalne 157514
Wyniki innych postępowań 91509
Plan zamówień publicznych 2305
Akty prawne 491212
Przetargi 187934
Rejestr informacji o środowisku 1067208
Ochrona środowiska 8097
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8458
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7238
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5251
Zasady gospodarowania odpadami 939
Oświadczenia majątkowe 275783
Druki 1333
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 25354
Zakres czynności Rady Miejskiej 4621
Interpelacje i zapytania radnych 536
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 90
Zawiadomienia o sesji 49185
Projekty uchwał 30355
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 316
Kadencja 2014-2018 24927
Kadencja 2010-2014 57576
Dyżury 4945
Komisje Rady Miejskiej 91
Komisja Rewizyjna 10821
Komisja Budżetowa 10174
Komisja Spraw Społecznych 9173
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 120
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 804
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 6320
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 6317
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 9063
Terminy posiedzeń komisji 2014 5825
Wybory ławników 2880
Urząd Miejski 9
Burmistrz 27368
Zastępca Burmistrza 7550
Sekretarz 7427
Skarbnik 7606
Informacja telefoniczna 43860
Komórki organizacyjne 35806
Dane podstawowe 15884
Jednostki Organizacyjne Gminy 73
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 23442
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 12278
Warsztat Terapii Zajęciowej 5567
Szkoły 26361
Przedszkola 12593
Żłobek Samorządowy 8299
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6312
Środowiskowy Dom Samopomocy 1899
Instytucje Kultury 22
Strzelecki Ośrodek Kultury 19
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 16
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 32
Rejestr Instytucji Kultury 25748
Terenowe Jednostki OSP 15120
Jednostki Pomocnicze Gminy 18315
Statut Sołectwa 4720
Prawo lokalne 7885
Statut Gminy 11011
Insygnia Gminy 3518
Herb 3390
Flaga 3666
Hejnał 3304
Statut Urzędu Miejskiego 4683
Regulamin organizacyjny 1765
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 314
Budżet 2018 3054
Budżet 2017 9865
Budżet 2016 16197
Budżet 2015 20180
Budżet 2014 19736
Budżet 2013 14202
Budżet 2012 13504
Wieloletnia Prognoza Finansowa 23991
Sprawy Społeczne 2271
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 658
2014 - 2016 3131
2011 - 2013 3149
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 401
2017 724
2016 1755
2015 1439
2014 2862
2013 3106
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2625
Podatki 4
Podatki 2019 1413
Podatki 2018 4320
Podatki 2017 8003
Podatki 2015 12215
Podatki 2016 8547
Podatki 2013/2014 18993
Podatki 2012 4624
Strategia Rozwoju Gminy 5439
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2005
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2053
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3178
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1908
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 656
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15742
Strzelce Krajeńskie 27203
Długie 12414
Sławno 3551
Danków 7012
Licheń 6343
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9410
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 16225
Informacje 1316
Ogłoszenia 408855
Podstawowa kwota dotacji 2586
Informacja o stanie mienia 546
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11177
Wybory 2201
Informacje ogólne 20260
Wybory samorządowe 2018 1160
Komunikaty wyborcze 2909
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 3197
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 3273
Archiwum 309
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 21535
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 18031
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 18322
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 7788
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1752
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 283
Komunikaty wyborcze 949
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1070
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 2405
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 2483
Strona PKW 395
Referendum ogólnokrajowe 10459
Organizacje pozarządowe 4431
Program współpracy 181
Rok 2019 119
Rok 2018 720
Rok 2017 1204
Rok 2016 1906
Rok 2015 3331
Rok 2012 3464
Rok 2013 3387
Rok 2014 2837
Konsultacje społeczne 9485
Konkursy ofert 39238
Druki do pobrania 18841
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8831
Ogłoszenia 9289
Sprawozdania z Programu Współpracy 2721
Petycje 14815
Zgromadzenia 2899
Dostęp do informacji publicznej 2970
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3111
Ochrona Danych Osobowych 679
Polityka prywatności 491
Ogólna klauzula informacyjna 437
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 332
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 806
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 260
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 260
Ustawa o ochronie danych osobowych 282
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 151
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 33

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1392763
Redakcja biuletynu 6408
Mapa serwisu 5227
Statystyki 5315
Kanały RSS 4131
Kontakt 100116

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich