ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 53819
Aktualne 14285
W toku 18476
Wyniki 40439
Co i jak załatwić 159539
Wydziały 77465
Sprawy 113020
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3887
Rejestr Działalności Regulowanej 4224
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2638
Dotacje celowe 5464
Zamówienia publiczne 222150
Aktualne 107697
W toku 82708
Wyniki 122981
Archiwalne 113851
Wyniki innych postępowań 54327
Plan zamówień publicznych 1572
Akty prawne 371553
Przetargi 162311
Rejestr informacji o środowisku 790212
Ochrona środowiska 7205
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7316
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6197
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4624
Zasady gospodarowania odpadami 464
Oświadczenia majątkowe 210967
Druki 796
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22084
Zakres czynności Rady Miejskiej 4024
Plan pracy Rady Miejskiej 6303
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 39677
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 17385
Projekty uchwał 22121
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 17216
2010-2014 50559
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9455
Komisja Budżetowa 8452
Komisja Spraw Społecznych 7956
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 220
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 3437
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 4418
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 6696
Terminy posiedzeń komisji 2014 4927
Dyżury 4154
Wybory ławników 2284
Urząd Miejski 9
Burmistrz 24468
Zastępca Burmistrza 6440
Sekretarz 6529
Skarbnik 6729
Informacja telefoniczna 36358
Komórki organizacyjne 31927
Dane podstawowe 13728
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20945
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10297
Warsztat Terapii Zajęciowej 4852
Szkoły 22917
Przedszkola 11582
Żłobek Samorządowy 6964
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5680
Środowiskowy Dom Samopomocy 847
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 18414
Instytucje Kultury 23110
Terenowe Jednostki OSP 13516
Jednostki Pomocnicze Gminy 16172
Statut Sołectwa 4262
Prawo lokalne 7833
Statut Gminy 8662
Insygnia Gminy 3093
Herb 3008
Flaga 3237
Hejnał 2959
Statut Urzędu Miejskiego 4113
Regulamin organizacyjny 1274
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 658
Budżet 2017 6233
Budżet 2016 12008
Budżet 2014 17406
Budżet 2015 16476
Budżet 2013 13054
Budżet 2012 12269
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18609
Sprawy Społeczne 2023
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 300
2014 - 2016 2843
2011 - 2013 2889
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 162
2017 305
2016 1388
2015 1086
2014 2521
2013 2808
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2254
Podatki 4
Podatki 2018 1864
Podatki 2017 6136
Podatki 2016 7260
Podatki 2015 10715
Podatki 2013/2014 17443
Podatki 2012 4196
Strategia Rozwoju Gminy 4703
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1661
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1597
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2126
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1348
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 653
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 13833
Strzelce Krajeńskie 23481
Długie 11064
Sławno 3142
Danków 6184
Licheń 5761
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8495
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 14202
Informacje 1313
Ogłoszenia 306445
Podstawowa kwota dotacji 1471
Informacja o stanie mienia 164
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9799
Wybory 2193
Informacje ogólne 15880
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 1505
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1645
Archiwum 144
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 19184
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 15764
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 15737
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 5729
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 565
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 141
Komunikaty wyborcze 413
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 316
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 804
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 631
Strona PKW 181
Referendum ogólnokrajowe 8118
Organizacje pozarządowe 4356
Program współpracy 181
Rok 2018 261
Rok 2017 865
Rok 2016 1363
Rok 2015 2930
Rok 2012 3152
Rok 2013 3134
Rok 2014 2511
Konsultacje społeczne 7867
Konkursy ofert 30589
Druki do pobrania 16065
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7089
Ogłoszenia 7148
Sprawozdania z Programu Współpracy 1913
Petycje 10080
Zgromadzenia 2119
Dostęp do informacji publicznej 1997
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2288

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1075209
Redakcja biuletynu 5828
Mapa serwisu 4615
Statystyki 4709
Kanały RSS 3742
Kontakt 85642

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich