ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 43693
Aktualne 11898
W toku 14892
Wyniki 27058
Co i jak załatwić 118217
Wydziały 53246
Sprawy 82290
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3261
Rejestr Działalności Regulowanej 3437
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2154
Dotacje celowe 4490
Zamówienia publiczne 161138
Aktualne 70960
W toku 44624
Wyniki 74942
Archiwalne 64698
Wyniki innych postępowań 28618
Plan zamówień publicznych 653
Akty prawne 279752
Przetargi 139115
Rejestr informacji o środowisku 567987
Ochrona środowiska 6255
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6457
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5598
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5125
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3810
Oświadczenia majątkowe 158877
Druki 265
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 18936
Zakres czynności Rady Miejskiej 3311
Plan pracy Rady Miejskiej 5209
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 30517
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 13055
Projekty uchwał 13728
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 9961
2010-2014 42708
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7514
Komisja Budżetowa 6013
Komisja Spraw Społecznych 6339
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 800
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1848
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 4055
Terminy posiedzeń komisji 2014 3845
Dyżury 3350
Wybory ławników 1619
Urząd Miejski 9
Burmistrz 21690
Zastępca Burmistrza 5417
Sekretarz 5214
Skarbnik 5495
Informacja telefoniczna 28243
Komórki organizacyjne 26727
Dane podstawowe 10794
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17720
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 7986
Warsztat Terapii Zajęciowej 3997
Szkoły 19552
Przedszkola 10502
Żłobek Samorządowy 5382
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4757
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 15437
Instytucje Kultury 19925
Terenowe Jednostki OSP 11426
Jednostki Pomocnicze Gminy 13365
Statut Sołectwa 3708
Prawo lokalne 7744
Statut Gminy 6512
Insygnia Gminy 2484
Herb 2507
Flaga 2567
Hejnał 2404
Statut Urzędu Miejskiego 3371
Regulamin organizacyjny 733
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 2288
Budżet 2016 6345
Budżet 2015 11451
Budżet 2014 14471
Budżet 2012 10523
Budżet 2013 11667
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13348
Sprawy Społeczne 1727
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2348
2011 - 2013 2547
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 1049
2014 2166
2015 657
2013 2434
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1820
Podatki 4
Podatki 2017 2757
Podatki 2016 5323
Podatki 2015 8483
Podatki 2013/2014 15413
Podatki 2012 3536
Strategia Rozwoju Gminy 3966
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1206
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1063
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1045
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 682
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12049
Strzelce Krajeńskie 19866
Długie 9185
Sławno 2644
Danków 5444
Licheń 4920
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7202
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 12005
Informacje 1310
Ogłoszenia 235248
Podstawowa kwota dotacji 459
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8167
Wybory 2177
Informacje ogólne 13016
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 27
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 304
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3717
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1165
Komunikaty wyborcze 4442
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4104
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 10736
Strona PKW 2277
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 21596
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 15881
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 12741
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 12609
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2851
Referendum ogólnokrajowe 5213
Organizacje pozarządowe 4267
Program współpracy 181
Rok 2017 353
Rok 2016 728
Rok 2015 2302
Rok 2012 2791
Rok 2013 2774
Rok 2014 2118
Konsultacje społeczne 5929
Konkursy ofert 22855
Druki do pobrania 13122
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5743
Ogłoszenia 5369
Sprawozdania z Programu Współpracy 1050
Petycje 4784
Zgromadzenia 1148
Dostęp do informacji publicznej 806
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1169

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 847266
Redakcja biuletynu 5139
Mapa serwisu 4060
Statystyki 4065
Kanały RSS 3205
Kontakt 68663

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich