ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 46028
Aktualne 12402
W toku 15589
Wyniki 29881
Co i jak załatwić 126798
Wydziały 58664
Sprawy 87719
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3430
Rejestr Działalności Regulowanej 3616
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2256
Dotacje celowe 4702
Zamówienia publiczne 173813
Aktualne 77708
W toku 51909
Wyniki 85036
Archiwalne 75217
Wyniki innych postępowań 32240
Plan zamówień publicznych 849
Akty prawne 298529
Przetargi 144882
Rejestr informacji o środowisku 606560
Ochrona środowiska 6571
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6661
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5343
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4016
Zasady gospodarowania odpadami 17
Oświadczenia majątkowe 168911
Druki 380
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 19902
Zakres czynności Rady Miejskiej 3471
Plan pracy Rady Miejskiej 5557
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 32371
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 13717
Projekty uchwał 15852
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 11661
2010-2014 44598
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7955
Komisja Budżetowa 6595
Komisja Spraw Społecznych 6674
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 1202
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 2297
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 4503
Terminy posiedzeń komisji 2014 4070
Dyżury 3527
Wybory ławników 1821
Urząd Miejski 9
Burmistrz 22497
Zastępca Burmistrza 5693
Sekretarz 5561
Skarbnik 5809
Informacja telefoniczna 30701
Komórki organizacyjne 28059
Dane podstawowe 11459
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18741
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 8596
Warsztat Terapii Zajęciowej 4144
Szkoły 20293
Przedszkola 10775
Żłobek Samorządowy 5771
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5018
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 16237
Instytucje Kultury 20850
Terenowe Jednostki OSP 12128
Jednostki Pomocnicze Gminy 14078
Statut Sołectwa 3814
Prawo lokalne 7764
Statut Gminy 6973
Insygnia Gminy 2629
Herb 2619
Flaga 2707
Hejnał 2558
Statut Urzędu Miejskiego 3518
Regulamin organizacyjny 887
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 3320
Budżet 2016 7942
Budżet 2015 12822
Budżet 2014 15141
Budżet 2012 10918
Budżet 2013 11985
Wieloletnia Prognoza Finansowa 14446
Sprawy Społeczne 1790
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2478
2011 - 2013 2631
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 1137
2014 2255
2015 761
2013 2540
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1928
Podatki 4
Podatki 2018 28
Podatki 2017 3630
Podatki 2016 5794
Podatki 2015 9056
Podatki 2013/2014 15857
Podatki 2012 3698
Strategia Rozwoju Gminy 4147
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1324
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1205
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1344
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 851
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 643
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12509
Strzelce Krajeńskie 20699
Długie 9629
Sławno 2761
Danków 5610
Licheń 5133
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7471
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 12536
Informacje 1313
Ogłoszenia 252102
Podstawowa kwota dotacji 643
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8588
Wybory 2188
Informacje ogólne 13632
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 272
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 551
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 16694
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 13458
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 13302
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 3615
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 22
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 4
Komunikaty wyborcze 4
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4565
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 22622
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 50
Komunikaty wyborcze 11357
Strona PKW 2404
Referendum ogólnokrajowe 6078
Organizacje pozarządowe 4303
Program współpracy 181
Rok 2017 537
Rok 2016 872
Rok 2015 2487
Rok 2012 2877
Rok 2013 2857
Rok 2014 2202
Konsultacje społeczne 6267
Konkursy ofert 24677
Druki do pobrania 13767
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6071
Ogłoszenia 5854
Sprawozdania z Programu Współpracy 1250
Petycje 6089
Zgromadzenia 1420
Dostęp do informacji publicznej 1094
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1490

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 895144
Redakcja biuletynu 5328
Mapa serwisu 4226
Statystyki 4273
Kanały RSS 3350
Kontakt 72765

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich