ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 41977
Aktualne 11542
W toku 14433
Wyniki 25162
Co i jak załatwić 111755
Wydziały 49249
Sprawy 78769
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3116
Rejestr Działalności Regulowanej 3284
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2065
Dotacje celowe 4337
Zamówienia publiczne 150465
Aktualne 66361
W toku 39888
Wyniki 68055
Archiwalne 57519
Wyniki innych postępowań 26613
Plan zamówień publicznych 498
Akty prawne 267316
Przetargi 133808
Rejestr informacji o środowisku 539142
Ochrona środowiska 6011
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6270
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5416
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4913
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3639
Oświadczenia majątkowe 149911
Druki 153
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 18295
Zakres czynności Rady Miejskiej 3165
Plan pracy Rady Miejskiej 4954
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 29269
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12590
Projekty uchwał 12378
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 8650
2010-2014 41105
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7117
Komisja Budżetowa 5599
Komisja Spraw Społecznych 6030
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 626
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1441
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3715
Terminy posiedzeń komisji 2014 3641
Dyżury 3219
Wybory ławników 1483
Urząd Miejski 9
Burmistrz 21113
Zastępca Burmistrza 5231
Sekretarz 5005
Skarbnik 5292
Informacja telefoniczna 26632
Komórki organizacyjne 25791
Dane podstawowe 10298
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17062
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 7392
Warsztat Terapii Zajęciowej 3873
Szkoły 18913
Przedszkola 10239
Żłobek Samorządowy 5066
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4593
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14834
Instytucje Kultury 19172
Terenowe Jednostki OSP 11092
Jednostki Pomocnicze Gminy 12817
Statut Sołectwa 3608
Prawo lokalne 7710
Statut Gminy 6138
Insygnia Gminy 2377
Herb 2412
Flaga 2470
Hejnał 2317
Statut Urzędu Miejskiego 3220
Regulamin organizacyjny 643
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 1472
Budżet 2016 5201
Budżet 2015 10479
Budżet 2014 13885
Budżet 2012 10209
Budżet 2013 11455
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12528
Sprawy Społeczne 1666
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2230
2011 - 2013 2472
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 944
2014 2088
2015 552
2013 2355
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1735
Podatki 4
Podatki 2017 2219
Podatki 2016 4826
Podatki 2015 7946
Podatki 2013/2014 14841
Podatki 2012 3392
Strategia Rozwoju Gminy 3781
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1091
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 953
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 811
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 569
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11672
Strzelce Krajeńskie 19182
Długie 8833
Sławno 2557
Danków 5313
Licheń 4742
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6986
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11652
Informacje 1309
Ogłoszenia 224205
Podstawowa kwota dotacji 333
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7901
Wybory 2176
Informacje ogólne 12480
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3246
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1115
Komunikaty wyborcze 4042
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3702
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 10122
Strona PKW 2160
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 20653
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 15202
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 11991
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 11992
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2443
Referendum ogólnokrajowe 4622
Organizacje pozarządowe 4244
Program współpracy 181
Rok 2017 271
Rok 2016 628
Rok 2015 2186
Rok 2012 2690
Rok 2013 2701
Rok 2014 2046
Konsultacje społeczne 5633
Konkursy ofert 21390
Druki do pobrania 12540
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5407
Ogłoszenia 4946
Sprawozdania z Programu Współpracy 867
Petycje 3905
Zgromadzenia 968
Dostęp do informacji publicznej 603
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 976

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 813941
Redakcja biuletynu 4982
Mapa serwisu 3923
Statystyki 3935
Kanały RSS 3104
Kontakt 65102

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich