Statystyki - Gmina Strzelce Krajeńskie
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 57547
Aktualne 15469
W toku 19511
Wyniki 44509
Co i jak załatwić 171461
Wydziały 85106
Sprawy 122536
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4037
Rejestr Działalności Regulowanej 4396
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2750
Dotacje celowe 5667
Zamówienia publiczne 244648
Aktualne 125019
W toku 95198
Wyniki 138089
Archiwalne 127582
Wyniki innych postępowań 65797
Plan zamówień publicznych 1819
Akty prawne 411630
Przetargi 171651
Rejestr informacji o środowisku 875602
Ochrona środowiska 7477
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7632
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6518
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4809
Zasady gospodarowania odpadami 600
Oświadczenia majątkowe 233160
Druki 975
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22904
Zakres czynności Rady Miejskiej 4194
Plan pracy Rady Miejskiej 6588
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 42464
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 19224
Projekty uchwał 24428
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 19363
2010-2014 52593
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9894
Komisja Budżetowa 8913
Komisja Spraw Społecznych 8278
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 454
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 4314
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5034
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7243
Terminy posiedzeń komisji 2014 5216
Dyżury 4384
Wybory ławników 2434
Urząd Miejski 9
Burmistrz 25324
Zastępca Burmistrza 6707
Sekretarz 6775
Skarbnik 6991
Informacja telefoniczna 38928
Komórki organizacyjne 33180
Dane podstawowe 14452
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21725
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10937
Warsztat Terapii Zajęciowej 5099
Szkoły 24075
Przedszkola 11866
Żłobek Samorządowy 7393
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5855
Środowiskowy Dom Samopomocy 1209
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19156
Instytucje Kultury 23998
Terenowe Jednostki OSP 14048
Jednostki Pomocnicze Gminy 16852
Statut Sołectwa 4404
Prawo lokalne 7849
Statut Gminy 9314
Insygnia Gminy 3207
Herb 3146
Flaga 3380
Hejnał 3055
Statut Urzędu Miejskiego 4289
Regulamin organizacyjny 1408
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 1131
Budżet 2017 7369
Budżet 2016 13311
Budżet 2014 18074
Budżet 2015 17759
Budżet 2013 13382
Budżet 2012 12652
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20044
Sprawy Społeczne 2091
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 398
2014 - 2016 2922
2011 - 2013 2964
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 218
2017 415
2016 1487
2015 1182
2014 2641
2013 2896
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2355
Podatki 4
Podatki 2018 2474
Podatki 2017 6804
Podatki 2016 7760
Podatki 2015 11211
Podatki 2013/2014 17906
Podatki 2012 4311
Strategia Rozwoju Gminy 4906
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1764
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1750
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2383
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1567
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14403
Strzelce Krajeńskie 24593
Długie 11552
Sławno 3252
Danków 6487
Licheń 5957
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8836
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 14957
Informacje 1315
Ogłoszenia 342222
Podstawowa kwota dotacji 1840
Informacja o stanie mienia 270
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10210
Wybory 2197
Informacje ogólne 16940
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2067
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2115
Archiwum 179
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 19953
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16400
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 16442
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6360
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 874
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 184
Komunikaty wyborcze 592
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 486
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1152
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1086
Strona PKW 246
Referendum ogólnokrajowe 8936
Organizacje pozarządowe 4373
Program współpracy 181
Rok 2018 397
Rok 2017 967
Rok 2016 1515
Rok 2015 3048
Rok 2012 3231
Rok 2013 3208
Rok 2014 2599
Konsultacje społeczne 8403
Konkursy ofert 33546
Druki do pobrania 16939
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7839
Ogłoszenia 7903
Sprawozdania z Programu Współpracy 2196
Petycje 11575
Zgromadzenia 2337
Dostęp do informacji publicznej 2280
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2554
Ochrona Danych Osobowych 236
Polityka prywatności 211
Ogólna klauzula informacyjna 134
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 109
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 85
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 81
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 75
Ustawa o ochronie danych osobowych 76

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1201931
Redakcja biuletynu 5996
Mapa serwisu 4795
Statystyki 4885
Kanały RSS 3877
Kontakt 90309

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich