ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 59582
Aktualne 16005
W toku 19988
Wyniki 46944
Co i jak załatwić 178013
Wydziały 89522
Sprawy 128092
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4140
Rejestr Działalności Regulowanej 4516
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2828
Dotacje celowe 5826
Zamówienia publiczne 259073
Aktualne 136549
W toku 103379
Wyniki 148178
Archiwalne 136987
Wyniki innych postępowań 73399
Plan zamówień publicznych 1971
Akty prawne 437328
Przetargi 177120
Rejestr informacji o środowisku 928881
Ochrona środowiska 7760
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7885
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6739
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4951
Zasady gospodarowania odpadami 706
Oświadczenia majątkowe 246964
Druki 1105
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 23520
Zakres czynności Rady Miejskiej 4319
Plan pracy Rady Miejskiej 6803
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 44181
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 20341
Projekty uchwał 26089
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 20981
2010-2014 54004
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 10109
Komisja Budżetowa 9180
Komisja Spraw Społecznych 8516
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 558
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 4911
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5361
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7761
Terminy posiedzeń komisji 2014 5389
Dyżury 4550
Wybory ławników 2538
Urząd Miejski 9
Burmistrz 25956
Zastępca Burmistrza 6873
Sekretarz 6945
Skarbnik 7204
Informacja telefoniczna 40451
Komórki organizacyjne 33960
Dane podstawowe 14951
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22324
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 11406
Warsztat Terapii Zajęciowej 5261
Szkoły 24890
Przedszkola 12119
Żłobek Samorządowy 7764
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6008
Środowiskowy Dom Samopomocy 1438
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19767
Instytucje Kultury 24626
Terenowe Jednostki OSP 14448
Jednostki Pomocnicze Gminy 17339
Statut Sołectwa 4495
Prawo lokalne 7860
Statut Gminy 9765
Insygnia Gminy 3301
Herb 3228
Flaga 3481
Hejnał 3142
Statut Urzędu Miejskiego 4415
Regulamin organizacyjny 1511
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 1651
Budżet 2017 8152
Budżet 2016 14157
Budżet 2014 18555
Budżet 2015 18480
Budżet 2013 13615
Budżet 2012 12901
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21123
Sprawy Społeczne 2150
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 488
2014 - 2016 2995
2011 - 2013 3037
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 286
2017 513
2016 1569
2015 1268
2014 2726
2013 2975
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2431
Podatki 4
Podatki 2018 2935
Podatki 2017 7195
Podatki 2016 7992
Podatki 2015 11534
Podatki 2013/2014 18248
Podatki 2012 4437
Strategia Rozwoju Gminy 5062
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1839
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1852
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2603
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1678
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14889
Strzelce Krajeńskie 25465
Długie 11837
Sławno 3372
Danków 6642
Licheń 6086
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9009
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 15387
Informacje 1316
Ogłoszenia 363793
Podstawowa kwota dotacji 2072
Informacja o stanie mienia 363
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10580
Wybory 2198
Informacje ogólne 18383
Wybory samorządowe 2018 527
Komunikaty wyborcze 1586
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2419
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2480
Archiwum 241
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 20439
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16930
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 17052
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6836
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1123
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 227
Komunikaty wyborcze 694
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 614
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1551
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1453
Strona PKW 303
Referendum ogólnokrajowe 9493
Organizacje pozarządowe 4394
Program współpracy 181
Rok 2018 499
Rok 2017 1050
Rok 2016 1626
Rok 2015 3136
Rok 2012 3305
Rok 2013 3263
Rok 2014 2677
Konsultacje społeczne 8754
Konkursy ofert 35330
Druki do pobrania 17524
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8214
Ogłoszenia 8357
Sprawozdania z Programu Współpracy 2355
Petycje 12621
Zgromadzenia 2567
Dostęp do informacji publicznej 2526
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2774
Ochrona Danych Osobowych 436
Polityka prywatności 294
Ogólna klauzula informacyjna 227
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 187
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 185
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 145
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 128
Ustawa o ochronie danych osobowych 153

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1261538
Redakcja biuletynu 6180
Mapa serwisu 4983
Statystyki 5082
Kanały RSS 4011
Kontakt 93512

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich