ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 61333
Aktualne 16489
W toku 20377
Wyniki 49032
Co i jak załatwić 183902
Wydziały 93776
Sprawy 133045
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4220
Rejestr Działalności Regulowanej 4601
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2883
Dotacje celowe 5950
Zamówienia publiczne 269583
Aktualne 146785
W toku 109983
Wyniki 157389
Archiwalne 145228
Wyniki innych postępowań 80492
Plan zamówień publicznych 2057
Akty prawne 460954
Przetargi 181711
Rejestr informacji o środowisku 984377
Ochrona środowiska 7922
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8164
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6974
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5051
Zasady gospodarowania odpadami 802
Oświadczenia majątkowe 258710
Druki 1198
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 24360
Zakres czynności Rady Miejskiej 4440
Plan pracy Rady Miejskiej 7029
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 31
Zawiadomienia o sesji 46055
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 21566
Projekty uchwał 27682
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 28
Kadencja 2014-2018 22417
Kadencja 2010-2014 55386
Dyżury 4705
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 10328
Komisja Budżetowa 9511
Komisja Spraw Społecznych 8696
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 669
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 5408
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5732
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 8311
Terminy posiedzeń komisji 2014 5534
Wybory ławników 2638
Urząd Miejski 9
Burmistrz 26527
Zastępca Burmistrza 7113
Sekretarz 7108
Skarbnik 7384
Informacja telefoniczna 41775
Komórki organizacyjne 34588
Dane podstawowe 15249
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22745
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 11753
Warsztat Terapii Zajęciowej 5384
Szkoły 25518
Przedszkola 12338
Żłobek Samorządowy 7941
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6138
Środowiskowy Dom Samopomocy 1633
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 20165
Instytucje Kultury 25054
Terenowe Jednostki OSP 14728
Jednostki Pomocnicze Gminy 17692
Statut Sołectwa 4550
Prawo lokalne 7870
Statut Gminy 10155
Insygnia Gminy 3399
Herb 3280
Flaga 3546
Hejnał 3206
Statut Urzędu Miejskiego 4520
Regulamin organizacyjny 1592
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 16
Budżet 2018 2139
Budżet 2017 8733
Budżet 2016 14957
Budżet 2015 19098
Budżet 2013 13817
Budżet 2014 19022
Budżet 2012 13103
Wieloletnia Prognoza Finansowa 22137
Sprawy Społeczne 2213
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 554
2014 - 2016 3033
2011 - 2013 3071
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 327
2017 591
2016 1622
2015 1324
2014 2767
2013 3026
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2537
Podatki 4
Podatki 2018 3373
Podatki 2017 7467
Podatki 2016 8201
Podatki 2015 11778
Podatki 2013/2014 18487
Podatki 2019 86
Podatki 2012 4505
Strategia Rozwoju Gminy 5183
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1895
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1907
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2851
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1759
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15257
Strzelce Krajeńskie 26170
Długie 12057
Sławno 3452
Danków 6788
Licheń 6172
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9141
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 15772
Informacje 1316
Ogłoszenia 382750
Podstawowa kwota dotacji 2200
Informacja o stanie mienia 409
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10824
Wybory 2200
Informacje ogólne 19193
Wybory samorządowe 2018 1097
Komunikaty wyborcze 2249
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2723
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2781
Archiwum 267
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 20822
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 17313
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 17580
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 7224
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1316
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 248
Komunikaty wyborcze 733
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 774
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1778
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1838
Strona PKW 334
Referendum ogólnokrajowe 9892
Organizacje pozarządowe 4414
Program współpracy 181
Rok 2019 13
Rok 2018 566
Rok 2017 1102
Rok 2016 1717
Rok 2015 3214
Rok 2012 3365
Rok 2013 3304
Rok 2014 2751
Konsultacje społeczne 9024
Konkursy ofert 36795
Druki do pobrania 18030
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8466
Ogłoszenia 8699
Sprawozdania z Programu Współpracy 2478
Petycje 13490
Zgromadzenia 2668
Dostęp do informacji publicznej 2691
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2901
Ochrona Danych Osobowych 521
Polityka prywatności 354
Ogólna klauzula informacyjna 289
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 235
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 317
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 182
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 172
Ustawa o ochronie danych osobowych 181
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 42

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1322981
Redakcja biuletynu 6263
Mapa serwisu 5077
Statystyki 5168
Kanały RSS 4048
Kontakt 95888

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich