ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 67104
Aktualne 17608
W toku 21785
Wyniki 55215
Co i jak załatwić 201822
Wydziały 107358
Sprawy 149552
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4449
Rejestr Działalności Regulowanej 4911
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3064
Dotacje celowe 6279
Zamówienia publiczne 304173
Aktualne 180950
W toku 133367
Wyniki 190253
Archiwalne 168702
Wyniki innych postępowań 104695
Plan zamówień publicznych 2515
Akty prawne 523449
Przetargi 193633
Rejestr informacji o środowisku 1145099
Ochrona środowiska 8229
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8737
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7476
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5390
Zasady gospodarowania odpadami 1055
Oświadczenia majątkowe 291707
Druki 1467
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 26112
Zakres czynności Rady Miejskiej 4775
Interpelacje i zapytania radnych 1794
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 126
Zawiadomienia o sesji 52142
Projekty uchwał 32534
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 661
Kadencja 2014-2018 27145
Kadencja 2010-2014 59658
Dyżury 5143
Komisje Rady Miejskiej 153
Komisja Rewizyjna 11283
Komisja Budżetowa 10548
Komisja Spraw Społecznych 9581
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 202
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 876
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 7058
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 6892
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 9594
Terminy posiedzeń komisji 2014 6094
Wybory ławników 3084
Urząd Miejski 9
Burmistrz 27970
Zastępca Burmistrza 7821
Sekretarz 7658
Skarbnik 7762
Informacja telefoniczna 45574
Komórki organizacyjne 36898
Dane podstawowe 16439
Jednostki Organizacyjne Gminy 265
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 23901
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 12691
Warsztat Terapii Zajęciowej 5729
Szkoły 27244
Przedszkola 12843
Żłobek Samorządowy 8583
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6439
Środowiskowy Dom Samopomocy 2107
Instytucje Kultury 43
Strzelecki Ośrodek Kultury 79
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 75
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 151
Rejestr Instytucji Kultury 26360
Terenowe Jednostki OSP 15433
Jednostki Pomocnicze Gminy 18764
Statut Sołectwa 4845
Wykaz sołectw 55
Prawo lokalne 7897
Statut Gminy 11583
Insygnia Gminy 3591
Herb 3478
Flaga 3758
Hejnał 3374
Statut Urzędu Miejskiego 4812
Regulamin organizacyjny 1920
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 514
Budżet 2018 3783
Budżet 2017 10868
Budżet 2016 17140
Budżet 2015 20928
Budżet 2014 20277
Budżet 2013 14526
Budżet 2012 13861
Wieloletnia Prognoza Finansowa 25635
Sprawy Społeczne 2319
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 741
2014 - 2016 3202
2011 - 2013 3217
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 458
2017 815
2016 1864
2015 1517
2014 2941
2013 3158
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2691
Podatki 4
Podatki 2019 1924
Podatki 2018 4905
Podatki 2017 8425
Podatki 2015 12598
Podatki 2016 8826
Podatki 2013/2014 19349
Podatki 2012 4742
Strategia Rozwoju Gminy 5628
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2087
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2124
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3406
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1993
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 656
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16236
Strzelce Krajeńskie 28212
Długie 12797
Sławno 3632
Danków 7220
Licheń 6488
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9659
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 16726
Informacje 1316
Ogłoszenia 436706
Podstawowa kwota dotacji 2862
Informacja o stanie mienia 680
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11465
Wybory 2201
Informacje ogólne 21212
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 54
Wybory samorządowe 2018 1209
Komunikaty wyborcze 3396
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 3706
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 3661
Archiwum 337
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 22109
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 18656
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 18950
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 8301
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2168
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 312
Komunikaty wyborcze 1258
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1336
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 3112
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 3111
Strona PKW 461
Referendum ogólnokrajowe 11022
Organizacje pozarządowe 4447
Program współpracy 181
Rok 2019 199
Rok 2018 820
Rok 2017 1278
Rok 2016 2035
Rok 2015 3408
Rok 2012 3521
Rok 2013 3449
Rok 2014 2903
Konsultacje społeczne 10024
Konkursy ofert 41881
Druki do pobrania 19549
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9158
Ogłoszenia 9889
Sprawozdania z Programu Współpracy 2947
Petycje 16075
Zgromadzenia 3044
Dostęp do informacji publicznej 3166
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3258
Ochrona Danych Osobowych 821
Polityka prywatności 610
Ogólna klauzula informacyjna 514
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 421
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 1352
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 322
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 323
Ustawa o ochronie danych osobowych 344
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 251
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 100

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1470086
Redakcja biuletynu 6517
Mapa serwisu 5354
Statystyki 5426
Kanały RSS 4199
Kontakt 103984

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich