ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 38803
Aktualne 10945
W toku 13695
Wyniki 21784
Co i jak załatwić 100654
Wydziały 43155
Sprawy 70540
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 2901
Rejestr Działalności Regulowanej 3060
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1918
Dotacje celowe 4105
Zamówienia publiczne 132380
Aktualne 53800
W toku 30368
Wyniki 55695
Archiwalne 45867
Wyniki innych postępowań 20466
Plan zamówień publicznych 194
Akty prawne 238035
Przetargi 123086
Rejestr informacji o środowisku 470637
Ochrona środowiska 5635
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5941
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5102
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4599
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3272
Oświadczenia majątkowe 132249
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17064
Zakres czynności Rady Miejskiej 2972
Plan pracy Rady Miejskiej 4534
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 27222
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 11510
Projekty uchwał 9497
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 6412
2010-2014 38447
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6550
Komisja Budżetowa 5058
Komisja Spraw Społecznych 5471
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 183
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 825
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3202
Terminy posiedzeń komisji 2014 3258
Dyżury 3038
Wybory ławników 1219
Urząd Miejski 9
Burmistrz 19827
Zastępca Burmistrza 4839
Sekretarz 4642
Skarbnik 4969
Informacja telefoniczna 23906
Komórki organizacyjne 24369
Dane podstawowe 9483
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15716
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6320
Warsztat Terapii Zajęciowej 3600
Szkoły 17878
Przedszkola 9727
Żłobek Samorządowy 4535
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4283
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 13762
Instytucje Kultury 17695
Terenowe Jednostki OSP 10401
Jednostki Pomocnicze Gminy 11905
Statut Sołectwa 3454
Prawo lokalne 7621
Statut Gminy 5299
Insygnia Gminy 2161
Herb 2267
Flaga 2344
Hejnał 2164
Statut Urzędu Miejskiego 3001
Regulamin organizacyjny 471
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 477
Budżet 2016 3382
Budżet 2015 8511
Budżet 2014 12894
Budżet 2012 9677
Budżet 2013 11048
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11469
Sprawy Społeczne 1562
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2029
2011 - 2013 2344
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 745
2014 1945
2015 406
2013 2223
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1542
Podatki 4
Podatki 2017 1235
Podatki 2016 4056
Podatki 2015 7069
Podatki 2013/2014 14014
Podatki 2012 3183
Strategia Rozwoju Gminy 3478
Plan wykorzystania zasobu Gminy 939
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 779
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 483
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 255
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 10866
Strzelce Krajeńskie 17672
Długie 8130
Sławno 2382
Danków 5060
Licheń 4364
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6394
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 10958
Informacje 1307
Ogłoszenia 200102
Podstawowa kwota dotacji 76
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7316
Wybory 2165
Informacje ogólne 11637
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2499
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 983
Komunikaty wyborcze 3393
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3095
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9294
Strona PKW 1975
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 19049
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 13962
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 10797
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 10900
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 1765
Referendum ogólnokrajowe 3617
Organizacje pozarządowe 4201
Program współpracy 181
Rok 2017 135
Rok 2016 467
Rok 2015 1942
Rok 2012 2537
Rok 2013 2548
Rok 2014 1904
Konsultacje społeczne 5168
Konkursy ofert 18684
Druki do pobrania 11404
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 4717
Ogłoszenia 4103
Sprawozdania z Programu Współpracy 551
Petycje 2514
Zgromadzenia 655
Dostęp do informacji publicznej 188
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 619

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 729644
Redakcja biuletynu 4693
Mapa serwisu 3674
Statystyki 3652
Kanały RSS 2916
Kontakt 58720

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich