ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 55948
Aktualne 15008
W toku 19059
Wyniki 42601
Co i jak załatwić 166018
Wydziały 81198
Sprawy 118215
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3972
Rejestr Działalności Regulowanej 4318
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2703
Dotacje celowe 5584
Zamówienia publiczne 232340
Aktualne 115210
W toku 87830
Wyniki 129930
Archiwalne 120316
Wyniki innych postępowań 58997
Plan zamówień publicznych 1702
Akty prawne 391152
Przetargi 167527
Rejestr informacji o środowisku 831649
Ochrona środowiska 7366
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7514
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6399
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4737
Zasady gospodarowania odpadami 546
Oświadczenia majątkowe 222144
Druki 900
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22629
Zakres czynności Rady Miejskiej 4131
Plan pracy Rady Miejskiej 6451
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 40996
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 18139
Projekty uchwał 23331
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 18334
2010-2014 51591
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9693
Komisja Budżetowa 8721
Komisja Spraw Społecznych 8126
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 331
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 3805
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 4731
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7020
Terminy posiedzeń komisji 2014 5044
Dyżury 4295
Wybory ławników 2348
Urząd Miejski 9
Burmistrz 24970
Zastępca Burmistrza 6605
Sekretarz 6680
Skarbnik 6894
Informacja telefoniczna 37704
Komórki organizacyjne 32663
Dane podstawowe 14084
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21414
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10669
Warsztat Terapii Zajęciowej 5005
Szkoły 23560
Przedszkola 11746
Żłobek Samorządowy 7233
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5773
Środowiskowy Dom Samopomocy 1033
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 18827
Instytucje Kultury 23596
Terenowe Jednostki OSP 13833
Jednostki Pomocnicze Gminy 16563
Statut Sołectwa 4342
Prawo lokalne 7841
Statut Gminy 9040
Insygnia Gminy 3158
Herb 3087
Flaga 3320
Hejnał 3021
Statut Urzędu Miejskiego 4232
Regulamin organizacyjny 1366
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 906
Budżet 2017 6845
Budżet 2016 12668
Budżet 2014 17777
Budżet 2015 17050
Budżet 2013 13235
Budżet 2012 12496
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19361
Sprawy Społeczne 2058
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 355
2014 - 2016 2886
2011 - 2013 2933
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 199
2017 366
2016 1436
2015 1149
2014 2593
2013 2871
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2305
Podatki 4
Podatki 2018 2170
Podatki 2017 6545
Podatki 2016 7558
Podatki 2015 10991
Podatki 2013/2014 17717
Podatki 2012 4269
Strategia Rozwoju Gminy 4796
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1716
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1693
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2267
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1478
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14188
Strzelce Krajeńskie 24013
Długie 11331
Sławno 3200
Danków 6348
Licheń 5870
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8683
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 14641
Informacje 1314
Ogłoszenia 322142
Podstawowa kwota dotacji 1667
Informacja o stanie mienia 227
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10044
Wybory 2194
Informacje ogólne 16453
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 1775
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1892
Archiwum 164
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 19568
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16109
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 16116
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6073
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 651
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 172
Komunikaty wyborcze 473
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 367
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 887
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 796
Strona PKW 214
Referendum ogólnokrajowe 8509
Organizacje pozarządowe 4366
Program współpracy 181
Rok 2018 344
Rok 2017 934
Rok 2016 1461
Rok 2015 2991
Rok 2012 3194
Rok 2013 3176
Rok 2014 2562
Konsultacje społeczne 8143
Konkursy ofert 32151
Druki do pobrania 16500
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7422
Ogłoszenia 7524
Sprawozdania z Programu Współpracy 2067
Petycje 10924
Zgromadzenia 2255
Dostęp do informacji publicznej 2174
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2461
Ochrona Danych Osobowych 113
Polityka prywatności 116
Ogólna klauzula informacyjna 74
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 47
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 47
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 39
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 38
Ustawa o ochronie danych osobowych 22

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1122748
Redakcja biuletynu 5929
Mapa serwisu 4714
Statystyki 4805
Kanały RSS 3821
Kontakt 88155

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich