ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 39832
Aktualne 11143
W toku 13964
Wyniki 23304
Co i jak załatwić 105881
Wydziały 45537
Sprawy 74725
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3029
Rejestr Działalności Regulowanej 3173
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2001
Dotacje celowe 4228
Zamówienia publiczne 141546
Aktualne 60692
W toku 35442
Wyniki 62360
Archiwalne 51879
Wyniki innych postępowań 23507
Plan zamówień publicznych 356
Akty prawne 251734
Przetargi 128523
Rejestr informacji o środowisku 509923
Ochrona środowiska 5845
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6124
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5263
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4767
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3488
Oświadczenia majątkowe 140621
Druki 89
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17702
Zakres czynności Rady Miejskiej 3077
Plan pracy Rady Miejskiej 4738
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 28322
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12073
Projekty uchwał 11137
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 7605
2010-2014 39719
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6834
Komisja Budżetowa 5292
Komisja Spraw Społecznych 5763
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 415
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1099
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3450
Terminy posiedzeń komisji 2014 3442
Dyżury 3139
Wybory ławników 1359
Urząd Miejski 9
Burmistrz 20552
Zastępca Burmistrza 5051
Sekretarz 4855
Skarbnik 5150
Informacja telefoniczna 25354
Komórki organizacyjne 25081
Dane podstawowe 9911
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16474
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6833
Warsztat Terapii Zajęciowej 3740
Szkoły 18445
Przedszkola 9987
Żłobek Samorządowy 4744
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4459
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14335
Instytucje Kultury 18477
Terenowe Jednostki OSP 10786
Jednostki Pomocnicze Gminy 12423
Statut Sołectwa 3542
Prawo lokalne 7677
Statut Gminy 5798
Insygnia Gminy 2273
Herb 2344
Flaga 2416
Hejnał 2252
Statut Urzędu Miejskiego 3120
Regulamin organizacyjny 572
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 980
Budżet 2016 4445
Budżet 2015 9609
Budżet 2014 13393
Budżet 2012 9973
Budżet 2013 11265
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12022
Sprawy Społeczne 1618
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2135
2011 - 2013 2410
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 858
2014 2029
2015 489
2013 2305
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1636
Podatki 4
Podatki 2017 1750
Podatki 2016 4530
Podatki 2015 7475
Podatki 2013/2014 14473
Podatki 2012 3294
Strategia Rozwoju Gminy 3621
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1026
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 865
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 649
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 438
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11274
Strzelce Krajeńskie 18573
Długie 8479
Sławno 2481
Danków 5195
Licheń 4587
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6685
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11319
Informacje 1308
Ogłoszenia 211839
Podstawowa kwota dotacji 191
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7631
Wybory 2173
Informacje ogólne 12107
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2902
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1039
Komunikaty wyborcze 3743
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3390
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9717
Strona PKW 2068
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 19989
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 14638
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 11420
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 11505
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2161
Referendum ogólnokrajowe 4161
Organizacje pozarządowe 4221
Program współpracy 181
Rok 2017 215
Rok 2016 563
Rok 2015 2069
Rok 2012 2625
Rok 2013 2627
Rok 2014 1988
Konsultacje społeczne 5425
Konkursy ofert 20082
Druki do pobrania 12042
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5053
Ogłoszenia 4473
Sprawozdania z Programu Współpracy 703
Petycje 3196
Zgromadzenia 834
Dostęp do informacji publicznej 401
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 799

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 762811
Redakcja biuletynu 4839
Mapa serwisu 3802
Statystyki 3792
Kanały RSS 3011
Kontakt 61908

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich