ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 49657
Aktualne 13365
W toku 16773
Wyniki 35352
Co i jak załatwić 144737
Wydziały 68732
Sprawy 100318
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3675
Rejestr Działalności Regulowanej 3953
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2463
Dotacje celowe 5136
Zamówienia publiczne 202623
Aktualne 95632
W toku 71948
Wyniki 108628
Archiwalne 100474
Wyniki innych postępowań 45142
Plan zamówień publicznych 1247
Akty prawne 338647
Przetargi 154257
Rejestr informacji o środowisku 716877
Ochrona środowiska 6929
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7006
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5827
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4409
Zasady gospodarowania odpadami 240
Oświadczenia majątkowe 190617
Druki 592
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 21118
Zakres czynności Rady Miejskiej 3770
Plan pracy Rady Miejskiej 5987
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 36698
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 15447
Projekty uchwał 19855
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 14879
2010-2014 48270
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 8811
Komisja Budżetowa 7725
Komisja Spraw Społecznych 7407
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 43
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 2390
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 3611
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 5857
Terminy posiedzeń komisji 2014 4597
Dyżury 3865
Wybory ławników 2043
Urząd Miejski 9
Burmistrz 23545
Zastępca Burmistrza 6047
Sekretarz 6068
Skarbnik 6279
Informacja telefoniczna 33622
Komórki organizacyjne 30131
Dane podstawowe 12550
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20047
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 9592
Warsztat Terapii Zajęciowej 4534
Szkoły 21810
Przedszkola 11207
Żłobek Samorządowy 6463
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5396
Środowiskowy Dom Samopomocy 500
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 17580
Instytucje Kultury 22192
Terenowe Jednostki OSP 12919
Jednostki Pomocnicze Gminy 15286
Statut Sołectwa 4048
Prawo lokalne 7799
Statut Gminy 7892
Insygnia Gminy 2889
Herb 2820
Flaga 3018
Hejnał 2773
Statut Urzędu Miejskiego 3855
Regulamin organizacyjny 1088
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 307
Budżet 2017 4977
Budżet 2016 10373
Budżet 2014 16399
Budżet 2015 15002
Budżet 2013 12576
Budżet 2012 11721
Wieloletnia Prognoza Finansowa 17040
Sprawy Społeczne 1914
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 142
2014 - 2016 2686
2011 - 2013 2783
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 60
2017 135
2016 1247
2015 925
2014 2383
2013 2687
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2099
Podatki 4
Podatki 2018 1150
Podatki 2017 5302
Podatki 2016 6673
Podatki 2015 9941
Podatki 2013/2014 16766
Podatki 2012 3958
Strategia Rozwoju Gminy 4454
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1503
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1425
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1805
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1156
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 651
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 13243
Strzelce Krajeńskie 22371
Długie 10430
Sławno 2971
Danków 5935
Licheń 5476
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8051
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 13524
Informacje 1313
Ogłoszenia 283388
Podstawowa kwota dotacji 1129
Informacja o stanie mienia 6
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9253
Wybory 2192
Informacje ogólne 14797
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 964
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1147
Archiwum 88
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 18225
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 14836
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 14786
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 4763
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 231
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 69
Komunikaty wyborcze 138
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 124
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 259
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 213
Strona PKW 80
Referendum ogólnokrajowe 7258
Organizacje pozarządowe 4340
Program współpracy 181
Rok 2018 72
Rok 2017 724
Rok 2016 1114
Rok 2015 2737
Rok 2012 3025
Rok 2013 2997
Rok 2014 2367
Konsultacje społeczne 7265
Konkursy ofert 27998
Druki do pobrania 15126
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6650
Ogłoszenia 6633
Sprawozdania z Programu Współpracy 1587
Petycje 8336
Zgromadzenia 1783
Dostęp do informacji publicznej 1577
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1949

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1007292
Redakcja biuletynu 5592
Mapa serwisu 4438
Statystyki 4522
Kanały RSS 3546
Kontakt 80064

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich