ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 171
Data ogłoszenia
2015-02-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa ul. Sienkiewicza w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 4.3 MiB)
 • Formularz oferty- załącznik nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Doświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 14.8 KiB)
 • Potencjał kadrowy - załącznik nr 3 (DOCX, 16.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 97.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 523.7 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2015-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 105.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 48.5 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • STWiOR branża drogowa oraz przedmiar (ZIP, 11.4 MiB)
 • STWiOR branża sanitarna oraz przedmiar (ZIP, 26.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna - oświetlenie oraz kosztorys nakładczy (ZIP, 989.1 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - oświetlenie (ZIP, 312.6 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.4 MiB)
 • Wzór ułożenia nawierzchni (PDF, 279.1 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy-roboty budowlane (PDF, 332.9 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • ODPOWEDŹ NA PYTANIE (PDF, 292.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 204 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2015-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 201.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 1.1 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 188.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 35.5 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2015-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-25 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wielisławice w Gminie Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 495.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 574 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (XLSX, 120.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 639.5 KiB)
 • Decyzja - drogi powiatowe (ZIP, 6.5 MiB)
 • Decyzja ANR (ZIP, 13.7 MiB)
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ZIP, 7.2 MiB)
 • Decyzja ZUDP (ZIP, 18.7 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 175.7 KiB)
 • Oświadczenie projektanta (PDF, 44.5 KiB)
 • Rysunki (ZIP, 43 MiB)
 • Strona tytułowa (PDF, 99.3 KiB)
 • STWIOR (PDF, 482.6 KiB)
 • TREŚĆ PISMA OD WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO (PDF, 374.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 13.3 KiB)
 • TREŚĆ PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ (PDF, 1.9 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - POPRAWIONA (PDF, 10.7 MiB)
 • SIWZ - POPRAWIONA (DOC, 744.5 KiB)
 • PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (PDF, 239.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 606.6 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2015-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa wyłomów - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • formularz oferty - załącznik nr 1 (DOC, 46.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 57.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 53 KiB)
 • wykaz robót - załącznik nr 4 (DOC, 47 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 5 (DOC, 46.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 5a (DOC, 40 KiB)
 • wykaz sprzętu - załącznik nr 6 (DOCX, 13.8 KiB)
 • lista podmiotów - załącznik nr 7 (DOC, 45.5 KiB)
 • wzór umowy - załacznik nr 8 (PDF, 609.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 387.7 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2014-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - część I, oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - część II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 15.4 KiB)
 • Formularz oferty - część I (DOC, 43.5 KiB)
 • Formularz oferty - część II (DOC, 40.5 KiB)
 • Wzór umowy - część I (DOC, 82.5 KiB)
 • Wzór umowy - część II (DOC, 67 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 276.7 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2014-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach: Urzędu Miejskiego, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 724.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 834 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część I - Urząd Miejski (DOC, 69.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część II - Publiczna Szkoła Podstawowa (DOC, 306.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część III - Publiczne Gimnazjum (DOC, 118.5 KiB)
 • wzór umowy - część I (DOCX, 38.3 KiB)
 • wzór umowy - część II (DOCX, 39.1 KiB)
 • wzór umowy - część III (DOC, 129.5 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 36.6 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH DO 26.11.2014 R. (PDF, 354.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 622.7 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2014-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2014/2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 21.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 544.2 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 128.5 KiB)
 • Formularz oferty - poprawiony (DOC, 36.5 KiB)
 • Wzór zobowiązania (DOCX, 11.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 90.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 78 KiB)
 • Mapy (ZIP, 7.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 562 KiB)
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ (PDF, 251.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 296 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2014-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Urządzenie placu zabaw w Sidłowie oraz doposażenie placów zabaw w Tucznie i Przyłęgu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 915.2 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 563.8 KiB)
 • formularz oferty- załącznik nr 1 (DOCX, 668.7 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 647.9 KiB)
 • potencjał kadrowy - załącznik nr 3 (DOCX, 648.3 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 666 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 5 (DOC, 664 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 6 (DOC, 697 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOC, 667.5 KiB)
 • tabela elementów ceny ryczałtowej - załącznik nr 1A (DOCX, 647.6 KiB)
 • wzór zobowiązania podmiotu (DOCX, 645.9 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (DOCX, 23.9 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 1.5 MiB)
 • Karty zabawek i urządzeń (PDF, 2.5 MiB)
 • Przyłęg (ZIP, 3.1 MiB)
 • Sidłów (ZIP, 2.8 MiB)
 • Tuczno (ZIP, 2.9 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 333.7 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2014-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prace remontowe przy realizacji zadania pn. Prace modernizacyjno - renowacyjne zbiornika małej retencji w m. Brzoza (dz. nr ew. gr. 261/84) gmina Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową drogi gminnej na działce 261/107 obręb Brzoza w zakresie remontu przepustu drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 997.7 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Formylarz ofertowy - zał. nr 1 (DOCX, 35.6 KiB)
 • Doświadczenie - zał. nr 2 (DOCX, 15.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - zał. nr 3 (DOCX, 15.3 KiB)
 • Oświadczenie - zał. nr 4 (DOC, 29 KiB)
 • Oświadczenie - zał. nr 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • Grupa kapitałowa - zał. nr 6 (DOC, 63 KiB)
 • Oświadczenie - zał. nr 7 (DOC, 30.5 KiB)
 • Projekt budowlany z kosztorysem ofertowym (ZIP, 1.9 MiB)
 • Projekt budowlany - zbiornik retencyjny (ZIP, 4.7 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 341.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji