ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 181
Data ogłoszenia
2014-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 989.4 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.7 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 43.8 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru robót - droga (PDF, 332.9 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru robót - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • Dokumentacja branża drogowa wraz z przedmiarami (ZIP, 11.4 MiB)
 • Dokumentacja branża sanitarna wraz z przedmiarem (ZIP, 26.1 MiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna (ZIP, 312.6 KiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna wraz z kosztorysem nakładczym (ZIP, 989.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 304.9 KiB)
Lp 182
Data ogłoszenia
2014-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27.7 KiB)
 • Decyzja Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (PDF, 333.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 74.5 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 3.7 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 231.7 KiB)
Lp 183
Data ogłoszenia
2014-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont oraz rozbudowa świetlic wiejskich w Bronowicach i w Żabicku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 901.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • Oświadczenie - załacznik nr 2 (DOCX, 648 KiB)
 • Potencjał kadrowy - załącznik nr 3 (DOCX, 648.4 KiB)
 • Oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 666.5 KiB)
 • Oświadczenie - załącznik nr 5 (DOC, 664 KiB)
 • Grupa kapitałowa - załącznik nr 6 (DOC, 697 KiB)
 • Oświadczenie - załącznik nr 7 (DOC, 667.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 419 KiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 6.4 MiB)
 • Opis techniczny do projektu budowlanego - Bronowice (ZIP, 10.2 MiB)
 • Projekt budowlany - Żabicko (ZIP, 44.6 MiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowe - Żabicko (PDF, 1 MiB)
 • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - Żabicko (PDF, 728.4 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy - Bronowice (PDF, 324.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna - świetlica w Bronowicach (PDF, 341.1 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna - świetlica w Żabicku (PDF, 876 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 238.9 KiB)
Lp 184
Data ogłoszenia
2014-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont oraz rozbudowa świetlic wiejskich w Bronowicach i w Żabicku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 658.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 669.1 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (DOCX, 648.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy (DOCX, 648.7 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 739.5 KiB)
 • Opis techniczny - Bronowice (ZIP, 10.2 MiB)
 • Projekt budowlany - Żabicko (ZIP, 44.6 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 270.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 372 KiB)
Lp 185
Data ogłoszenia
2014-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - składającej się z działek gruntu o nr ew. 345/5; 397; 398/2; 371; 392/4; 410, obręb Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 815.7 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 31.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 40.3 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót (ZIP, 1.8 MiB)
 • Przedmiar (ZIP, 26.2 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 600.6 KiB)
 • Opinia geotechniczna, mapy (ZIP, 1022.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 238.7 KiB)
Lp 186
Data ogłoszenia
2014-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 104.2 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 43.9 KiB)
 • zgłoszenie zamiaru budowy - droga (PDF, 332.9 KiB)
 • zgłoszenie zamiaru budowy - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • Decyzja Konserwatora Zabytków (PDF, 1.4 MiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa wraz z przedmiarami (ZIP, 11.4 MiB)
 • Dokumentacja - branża sanitarna wraz z przedmiarem (ZIP, 26.1 MiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna wraz z kosztorysem nakładczym (ZIP, 989.1 KiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna (ZIP, 312.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.8 KiB)
Lp 187
Data ogłoszenia
2014-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gardzko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 748.3 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 25.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 47.5 KiB)
 • WARUNKI TECHNICZNE (PDF, 1.1 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 360.4 KiB)
 • DOPRECYZOWANIE ZAPISU UMOWY (PDF, 216.1 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ - WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 331.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 01.08.2014 (PDF, 198.9 KiB)
 • ZESTWIENIE OFERT (PDF, 307.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 384.5 KiB)
Lp 188
Data ogłoszenia
2014-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w ciągłej czystości i porządku budynków dydaktycznych Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. K. J. Popiełuszki 31 oraz Zachodniej 11
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 201 KiB)
 • Załączniki do siwz w wersji do edycji (DOCX, 36.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 309 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 34.2 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (DOC, 41.5 KiB)
 • Zestawienie ofert z 14.07.2014 r. (DOC, 44 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 347.5 KiB)
Lp 189
Data ogłoszenia
2014-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonych środków transportu oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w roku szkolnym 2014/2015”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 94.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.6 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 04.07.2014 r. (PDF, 816.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1012.6 KiB)
Lp 190
Data ogłoszenia
2014-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27.6 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (PDF, 333.5 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 5.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 148.4 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 294.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji