ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
11 2019-02-26 2019-03-14 12:00:00 „Prace naprawcze budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska) wraz z częścią mieszkalną w miejscowości Gardzko obejmujące remont pokrycia dachowego z naprawą uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz ściany w osi 1” unieważniony
 • Pismo przewodnie (PDF, 47.3 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 331.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 54 KiB)
 • Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana (ZIP, 25.2 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 53.1 KiB)
12 2019-02-26 2019-03-08 12:00:00 „Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników w 2019 r.” unieważniony
 • Pismo przewodnie (PDF, 51.9 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 85.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 55 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 50.4 KiB)
13 2019-02-15 2019-02-25 00:00:00 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości rynkowej dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 54 KiB)
 • Formularz oferty - wersja do edycji (DOCX, 49.6 KiB)
14 2019-01-29 2019-02-06 14:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 640 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 75.4 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 292.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 73 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 101.2 KiB)
15 2019-01-18 2019-02-02 00:00:00 „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 222.9 KiB)
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 161.9 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 157.8 KiB)
 • Umowa nr GK.7021.9.2.2019.AF (PDF, 1.1 MiB)
16 2019-01-15 2019-01-31 13:00:00 „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • Wzór umowy po zmianach (DOCX, 70.1 KiB)
 • Tabela Elementów Rozliczeniowych (XLS, 33 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.2 MiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 341.9 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 27.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 53.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 22.01.2019 R. (PDF, 47.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 24.01.2019 R. (PDF, 221.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 25.01.2019 R. (PDF, 55.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.01.2019 R. (PDF, 57.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 78.4 KiB)
17 2018-12-14 2018-12-24 10:00:00 „Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 724 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOC, 102.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 340.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 50.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 43.2 KiB)
18 2018-12-05 2018-12-20 12:00:00 „Prace naprawcze budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska) wraz z częścią mieszkalną w miejscowości Gardzko” unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 50.7 KiB)
 • zapytanie ofertowe (PDF, 339.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • przedmiar (PDF, 223.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 114.9 KiB)
 • Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana (ZIP, 25.2 MiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 26.5 KiB)
19 2018-10-25 2018-11-09 13:00:00 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.865.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 81 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 46.3 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 324.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 30.10.2018 r. (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 31.10.2018 (PDF, 84.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 63.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 98.9 KiB)
20 2018-10-12 2018-10-31 13:00:00 „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 795.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2.4 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 565.5 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF, 213.1 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 49.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 33.6 KiB)
 • ZGŁOSZENIE (PDF, 53.1 KiB)
 • PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 6.7 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 46.7 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 29.10.2018 (PDF, 67.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 115.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 123.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu