ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 201
Data ogłoszenia
2014-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 22.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 556.9 KiB)
 • załącznik nr 1- oferta (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOC, 28.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie (DOC, 27 KiB)
 • załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 34 KiB)
 • załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 62 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz usług (DOC, 33.5 KiB)
 • mapa (PDF, 340.1 KiB)
 • zdjęcie-Długie (JPG, 1.4 MiB)
 • zdjęcie - Długie (JPG, 1.4 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 239.1 KiB)
Lp 202
Data ogłoszenia
2014-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 20.6 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 906.2 KiB)
 • wzór oferty- załącznik nr 1 (DOC, 33.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 28.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 27 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 33.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 61 KiB)
 • wykaz usług (DOC, 33.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 227.5 KiB)
Lp 203
Data ogłoszenia
2014-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 25.8 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI I WZOREM UMOWY (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 36.2 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (ZIP, 1 MiB)
 • DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PDF, 902.6 KiB)
 • DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.4 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 360.8 KiB)
 • STUDIUM WYKONALNOŚCI (DOC, 3.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 532.6 KiB)
 • WZÓR FORMULARZA CENOWEGO-ZAŁĄCZNIK DO OFERTY (XLS, 98.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE WARTOŚCI-ZAŁĄCZNIK DO OFERTY (XLS, 31.5 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ, ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 710.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 1006.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA 20.02.2014 (PDF, 383.1 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21.02.2014 (PDF, 271.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 203.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 482.3 KiB)
Lp 204
Data ogłoszenia
2014-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów - Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Buszowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 23.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 767.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 25.8 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 51.5 KiB)
 • WARUNKI TECHNICZNE (PDF, 1.1 MiB)
 • PYTANIA - ODPOWIEDZI (PDF, 1 MiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ (PDF, 395.5 KiB)
 • SPRAWOZDANIE Z BADAŃ (PDF, 423.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI DO PYTAŃ Z 14.02.2014 R. (PDF, 871.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 14.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 547.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 692.4 KiB)
Lp 205
Data ogłoszenia
2014-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap V - Remont ulicy Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 654.3 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 111 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 289.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOCX, 34.6 KiB)
 • TREŚĆ PYTANIA (PDF, 216.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 489.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 15.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 263.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 396.8 KiB)
Lp 206
Data ogłoszenia
2014-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap V – Remont ulicy Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 23.7 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 34.9 KiB)
 • WZÓR UMOWY-POPRAWIONY (DOCX, 39.6 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 289.3 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 3 MiB)
 • PROJEKTY TECHNICZNE (ZIP, 248.9 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 101.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.2 KiB)
 • KOREKTA DO ODPOWIEDZI (PDF, 213.2 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 386.4 KiB)
 • TREŚĆ PYTANIA (PDF, 688.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 (PDF, 742.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 14.4 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (12.02.2014) (PDF, 123.5 KiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ - ZAŁĄCZNIK NR 1 (PDF, 118.2 KiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PDF, 429 KiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ - ZAŁĄCZNIK NR 3 (PDF, 336.8 KiB)
 • OPINIA GEOTECHNICZNA ULICA KWIATOWA (ZIP, 1.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 14.02.2014 (PDF, 499 KiB)
 • OPINIA GEOTECHNICZNA ULICA WODOCIĄGOWA (ZIP, 1.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 485.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 574 KiB)
Lp 207
Data ogłoszenia
2014-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa wyłomów - remont cząstkowy, nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w przewidywanej ilości 1 600m2 na terenie miasta Strzelce Krajeńskie i terenach wiejskich w miejscowościach: Brzoza, Bronowice, Bobrówko, Lipie Góry, Ogardy, Pielice, Tuczno, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Gardzko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 113 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 10.2 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 372.7 KiB)
Lp 208
Data ogłoszenia
2013-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie w latach 2014-2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 229 KiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 102.5 KiB)
 • tabela kalkulacyjna - załącznik nr 1a (DOC, 54.5 KiB)
 • plan nasadzeń - załącznik nr 1b (DOC, 32.5 KiB)
 • załączniki do siwz - oświadczenia, wykazy (DOC, 148.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 18.8 KiB)
 • Harmonogram prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej (DOC, 41.5 KiB)
 • Wykaz placów zabaw na terenie miasta Strzelce Krajeńskie do utrzymania w latach 2014-2016 (DOCX, 11.2 KiB)
 • Wykaz terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie (DOCX, 25.9 KiB)
 • mapa 1 (PDF, 460.4 KiB)
 • mapa 2 (PDF, 210.7 KiB)
 • mapa 3 (PDF, 445.5 KiB)
 • plac- mapa (PDF, 529 KiB)
 • plan nasadzeń - mapa (PDF, 2.8 MiB)
 • tereny zielone 1 (PDF, 43.2 MiB)
 • tereny zielone 2 (PDF, 435.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 281.6 KiB)
Lp 209
Data ogłoszenia
2013-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej i Jesionowej w Strzelcach Krajeńskich - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 74.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 370.5 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 79.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 119.2 KiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 1022.1 KiB)
 • Projekt budowlany (RAR, 15.5 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (RAR, 3.4 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 2.7 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 335 KiB)
Lp 210
Data ogłoszenia
2013-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Buszów - Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Buszowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 69 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz umową (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 100 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 405.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji