ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 221
Data ogłoszenia
2013-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Remont stacji wodociągowej i ujęcia wody w miejscowości Długie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 578.1 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia - poprawione załączniki (PDF, 2.8 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji-poprawione (DOC, 128 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 55.5 KiB)
 • kosztorys nakładczy - branża elektryczna (PDF, 129.6 KiB)
 • przedmiar - branża elektryczna (PDF, 72.7 KiB)
 • przedmiar - ogrodzenie (PDF, 29 KiB)
 • przedmiar - branża budowlana (PDF, 71.3 KiB)
 • przedmiar - branża sanitarna (PDF, 174.2 KiB)
 • formularz oferty - wzór (DOC, 101.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 166.5 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 111 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 109.5 KiB)
Lp 222
Data ogłoszenia
2013-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont stacji wodociągowej i ujęcia wody w miejscowości Długie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 70.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3.6 MiB)
 • załączniki do siwz (DOC, 133.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 103 KiB)
 • tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 46 KiB)
 • wzór umowy-poprawiony (DOC, 109.5 KiB)
 • przedmiary (RAR, 1 MiB)
 • branża budowlana (RAR, 3.7 MiB)
 • branża drogowa (RAR, 1.7 MiB)
 • branża elektryczna (RAR, 5.4 MiB)
 • branża sanitarna (RAR, 6.3 MiB)
 • specyfikacje techniczne (RAR, 1.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 72.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 102.3 KiB)
Lp 223
Data ogłoszenia
2013-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 54.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.9 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 56.5 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 114.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (DOC, 31.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (DOC, 27.5 KiB)
Lp 224
Data ogłoszenia
2013-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich oraz do stołówki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 539.1 KiB)
 • wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 18.7 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOCX, 42 KiB)
 • formularz ofertowy - Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 20.4 KiB)
 • formularz ofertowy - Przedszkole (DOC, 81.5 KiB)
 • wzór umowy - PSP (DOCX, 20.9 KiB)
 • wzór umowy - Przedszkole (DOCX, 20.6 KiB)
 • załącznik nr 4 do siwz (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do siwz (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do siwz (DOCX, 12.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 826.7 KiB)
Lp 225
Data ogłoszenia
2013-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich, Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich oraz do stołówki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 71 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOCX, 42.1 KiB)
 • oferta - załącznik nr 1 (DOCX, 20.2 KiB)
 • załącznik nr 2A i 2B Publiczne Gimnazjum (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 3A i 3B Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik 4A i 4B Przedszkole (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy-Gimnazjum (DOCX, 20.3 KiB)
 • wzór umowy-Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 20.5 KiB)
 • wzór umowy - Przedszkole (DOCX, 20.4 KiB)
 • oświadczenie- załącznik nr 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 6 (DOC, 27.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOCX, 12.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 510.7 KiB)
Lp 226
Data ogłoszenia
2013-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia Gminy Strzelce Krajeńskie wraz z jednostkami organizacyjnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 40.7 KiB)
Lp 227
Data ogłoszenia
2013-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych poddanych higienizacji tlenkiem wapna z Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Kraj. w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2014 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOC, 72 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOC, 71 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 35.5 KiB)
Lp 228
Data ogłoszenia
2013-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 44 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • załaczniki edytowalne (DOC, 123.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 56 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (DOC, 24.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 23.5 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (DOC, 24 KiB)
 • odpowiedź na pytanie z 25 lipca (DOC, 23.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 23.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania z 25 lipca (DOC, 24.5 KiB)
 • informacja o wyborze (DOC, 33 KiB)
Lp 229
Data ogłoszenia
2013-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i doposażenie placów zabaw w miejscowości Lubicz oraz Wielisławice w Gminie Strzelce Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 58.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do siwz (DOC, 90.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 60.5 KiB)
 • dokumentacja - Lubicz (PDF, 1.8 MiB)
 • dokumentacja - Wielisławice (PDF, 1.1 MiB)
 • charakterystyka urządzeń (PDF, 1.5 MiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 182.1 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 90.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 121.3 KiB)
Lp 230
Data ogłoszenia
2013-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonych środków transportu oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 90.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • wzór oferty (DOCX, 19.8 KiB)
 • oświadczenie - załacznik nr 2 (DOC, 26.5 KiB)
 • oświadczenie - załacznik nr 3 (DOC, 26.5 KiB)
 • wykaz pracowników - załącznik nr 4 (DOC, 33.5 KiB)
 • oświadczenie o uprawnieniach- załacznik nr 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • wykaz pojazdów - załącznik nr 6 (DOCX, 12.8 KiB)
 • wykaz wykonanych usług - załącznik nr 7 (DOCX, 13.4 KiB)
 • grupa kapitałowa - załącznik nr 8 (DOC, 27 KiB)
 • wykaz uczniów dojeżdzających - załacznik nr 9 (DOCX, 21.6 KiB)
 • specyfikacja techniczna-załącznik nr 10 (DOCX, 17.8 KiB)
 • umowa na przewozy cz. 1 (DOCX, 23.8 KiB)
 • umowa na przewozy cz. 2 (DOCX, 25.6 KiB)
 • umowa dzierżawy (DOCX, 18 KiB)
 • umowa dzierżawy (DOCX, 18.6 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 111.3 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 87.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 220.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji