ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
221 2013-06-19 2013-07-04 13:00:00 Wykonanie prac remontowych i budowlanych: Część I - Remont chodnika przy ul. Moniuszki w Strzelcach Krajeńskich Część II - Budowa zatok postojowych przy ul. Kościuszki w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 61 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 477.5 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót - część I (ulica Moniuszki) (RAR, 2.6 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne - część I (ulica Moniuszki) (RAR, 1.1 MiB)
 • Przedmiary - część I (ulica Moniuszki) (RAR, 50.9 KiB)
 • Projekt Zgłoszenia Robót - część II (ulica Kościuszki) (RAR, 3.6 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne - część II (ulica Kościuszki) (RAR, 1.2 MiB)
 • Przedmiary - część II (ulica Kościuszki) (RAR, 53.6 KiB)
 • Uzgodnienie tras innych urządzeń podziemnych (PDF, 139.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 112.6 KiB)
222 2013-06-18 2013-06-27 13:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w Gminie Strzelce Krajeńskie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 50.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
 • formularz ofertowy - wzór (DOC, 102 KiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 32 KiB)
 • załączniki do siwz do wypełnienia (DOC, 125.5 KiB)
 • umowa-wzór (DOC, 60 KiB)
 • Przedmiary (RAR, 579.3 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 79.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 108.6 KiB)
223 2013-06-17 2013-07-01 10:00:00 ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W OBIEKTACH PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH W LATACH 2013- 2015 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 54 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 207 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 59 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 33 KiB)
 • Pytania-Odpowiedzi (DOC, 26.5 KiB)
 • Poprawiony załacznik nr 5 - wykaz osób (DOC, 36 KiB)
 • wniosek-pytanie bez rozpoznania (DOC, 31 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 36.5 KiB)
224 2013-05-24 2013-06-12 13:00:00 Budowa oraz remont dróg w Gminie Strzelce Krajeńskie: Część I - Remont drogi brukowej w miejscowości Machary w Gminie Strzelce Krajeńskie. Część II - Remont drogi asfaltowej w miejscowości Tuczno (droga nr F005419 ul. Słoneczna działka gruntu nr ew. 1/156 obręb Tuczno). Część III - Remont odcinka drogi brukowej w miejscowości Bronowice (droga nr F005446 działka gruntu nr ew. 56 obręb Bronowice). Część IV - Budowa drogi oraz kanalizacji w ulicy W. Łokietka w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 68.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (DOC, 423.5 KiB)
 • dokumentacja na część I -droga w Macharach (RAR, 6.8 MiB)
 • dokumentacja na część II -droga w Tucznie (RAR, 8 MiB)
 • dokumentacja na część III -droga w Bronowicach (RAR, 4.5 MiB)
 • dokumentacja na część IV -ulica Łokietka (RAR, 7 MiB)
 • dokumentacja na część IV -ulica Słoneczna (RAR, 2.1 MiB)
 • dokumentacja na część IV -wpusty (RAR, 4.8 MiB)
 • decyzje (RAR, 848.5 KiB)
 • przedmiar (PDF, 478.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 231.3 KiB)
225 2013-05-24 2013-06-10 13:00:00 Modernizacja drogi rolniczej Wielisławice działka gruntu nr ew. 146 obręb Wielisławice rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 48.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (DOC, 560 KiB)
 • specyfikacja wykonania i odbioru robót (DOC, 77.5 KiB)
 • przekrój (PDF, 26.4 KiB)
 • projektowwana droga (PDF, 2.3 MiB)
 • przedmiar (HTM, 87 KiB)
 • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 145.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 115.4 KiB)
226 2013-04-08 2013-04-24 13:00:00 Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C Gimnazjum w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
 • załączniki do siwz w wersji do wypełnienia (DOC, 129.5 KiB)
 • formularz oferty-wzór (DOC, 103 KiB)
 • tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 2.3 MiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (RAR, 3.5 MiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY (RAR, 3.9 MiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (RAR, 942.2 KiB)
 • PRZEDMIARY (RAR, 229.4 KiB)
 • POZWOLENIA (PDF, 647.1 KiB)
 • ogłoszenie o zamowieniu (PDF, 845.1 KiB)
 • TABLICA PFRON (RAR, 1.3 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 155.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 104.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 126.4 KiB)
227 2013-03-27 2013-04-05 13:00:00 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu „C” Gimnazjum w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do wypełnienia (DOC, 124.5 KiB)
 • formularz oferty- wzór (DOC, 102 KiB)
 • przemiary (RAR, 229.4 KiB)
 • projekt budowlany (architektura, instalacje) (RAR, 3.5 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 59.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 548.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 107.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 114.1 KiB)
228 2013-03-22 2013-04-08 13:00:00 Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 72.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 233 KiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 102 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 130 KiB)
 • przedmiar (PDF, 414.2 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 110 KiB)
 • Decyzja Nr 34/2012 (PDF, 283.1 KiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 373.8 KiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 523 KiB)
 • dokumentacja budowlana (ZIP, 187.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 89.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 116.5 KiB)
229 2013-03-22 2013-04-05 09:00:00 Dostawa miału węglowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ulicy Gorzowskiej 15 w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 58.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.8 MiB)
 • wzór umowy (PDF, 444.7 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • lista podmiotów- załącznik nr 4 (DOC, 61.5 KiB)
 • wykaz zamówień - załącznik nr 5 (DOC, 35 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 30.5 KiB)
 • oświadczenie-załącznik nr 3 (DOC, 29.5 KiB)
 • oświadczenie-załącznik nr 6 (DOC, 29.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (JPG, 974.6 KiB)
230 2013-03-21 2013-03-29 12:00:00 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy” Zadanie realizowane w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnięty
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 173.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 61 KiB)
 • załączniki do siwz (DOC, 126.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 63 KiB)
 • przedmiar (PDF, 414.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 70.2 MiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 102.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 113.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 142.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu