ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
61 2018-03-06 2018-03-21 12:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej: nr F103132 - ulica PCK w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą” rozstrzygnięty
 • Rozeznanie cenowe - pismo przewodnie (PDF, 401 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Mapa (PDF, 1.2 MiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 395.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 509 KiB)
62 2018-03-05 2018-03-21 12:00:00 „Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników” rozstrzygnięty
 • Rozeznanie cenowe - pismo przewodnie (PDF, 306.3 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 853.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 53.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 857 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 342.4 KiB)
63 2018-02-28 2018-03-15 13:00:00 „Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach: Kalinowa, Jesionowa, PCK, Orzechowa, Księżycowa, Gwiaździsta, Ogrodowa w Strzelcach Krajeńskich” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 816.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 46.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.4 MiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy (DOCX, 34 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 269.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 308.6 KiB)
64 2018-02-07 2018-02-26 13:00:00 ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 33.1 KiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ I (ZIP, 80 MiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ II (ZIP, 46.7 MiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ŚCIEŻKA NAD JEZIOREM (ZIP, 1.4 MiB)
 • UZGODNIENIA Z ENEA - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NAD JEZIOREM (ZIP, 15.8 MiB)
 • PYTANIE - ODPOWIEDŹ Z 21.02.2018 R. (PDF, 393 KiB)
 • PYTANIE - ODPOWIEDŹ Z 20.02.2018 R. (PDF, 387.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 557.2 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 684.6 KiB)
65 2018-02-06 2018-02-22 13:00:00 ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.6 KiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ I (ulica Forteczna, Południowa, mury, przejście) (ZIP, 82.4 MiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ II (ulica Forteczna - Północna) (ZIP, 10.4 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 569 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 623.7 KiB)
66 2018-01-11 2018-01-22 14:00:00 „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku przedszkola w Bobrówku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 43.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 14.8 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 64.5 KiB)
 • LOKALIZACJA (PDF, 3 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 477.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 17.01.2018 R. (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 935.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 228.9 KiB)
67 2017-12-05 2017-12-15 15:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 151.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 366.2 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 249.9 KiB)
68 2017-12-05 2017-12-14 13:00:00 „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularze w wersji do edycji (DOCX, 47.8 KiB)
 • Uchwała Nr XXXIII/178/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2017 roku (PDF, 271.1 KiB)
 • Wzór umowy na część I (PDF, 289.1 KiB)
 • Wzór umowy na część II (PDF, 306.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 315.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA CZĘŚĆ I I II (PDF, 604.9 KiB)
69 2017-11-30 2017-12-11 11:45:00 Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02-01-2018r. do 22-06-2018r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik Nr 8 (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik Nr 9 (DOCX, 27.3 KiB)
 • Załącznik Nr 10 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik Nr 11 (DOCX, 38.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 (DOCX, 24.2 KiB)
 • Informacja z jawnego otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.5 KiB)
70 2017-11-23 2017-12-06 13:00:00 Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj. Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj. Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Część I - OPZ Urząd Miejski - załącznik nr 1a (DOC, 75.5 KiB)
 • Część II - OPZ Szkoła Podstawowa nr 1 - załącznik nr 1b (DOC, 309.5 KiB)
 • Część III - OPZ Szkoła Podstawowa nr 2 - załącznik nr 1c (DOC, 124.5 KiB)
 • Kalkulacja cenowa - załącznik nr 2 (DOCX, 34.1 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 3 (DOCX, 29.9 KiB)
 • Oświadczenie Wykonacy - załącznik nr 4 (DOCX, 20 KiB)
 • Wykaz usług - załącznik nr 5 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 (DOCX, 20 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 7 (DOC, 252.5 KiB)
 • Wykaz certyfikatów jakości usług - załącznik nr 8 (DOCX, 15.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 9 (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu - załącznik nr 10 (DOCX, 18.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 442.2 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 465.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 960.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II I III (PDF, 987.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 504.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu