ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2018-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach: Kalinowa, Jesionowa, PCK, Orzechowa, Księżycowa, Gwiaździsta, Ogrodowa w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 46.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 273 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 268.8 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 2.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 96.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 383.3 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Moniuszki w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie cenowe - pismo przewodnie (PDF, 273.4 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty - wzór (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 739.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.8 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 289.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 335.1 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont dachu na świetlicy w Gilowie”
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 268.7 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 54.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 854.6 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 261.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 499.9 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 194.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 422 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 84 KiB)
 • Dokumentacja projektowa na część I - mury (ZIP, 102.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na część II - trakt (ZIP, 38.1 MiB)
 • TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI (PDF, 362 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 566.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 354.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 515.8 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 82.8 KiB)
 • TECR - część I (DOCX, 31.3 KiB)
 • TECR - część II (DOCX, 28.9 KiB)
 • Dokumntacja projektowa - część I (ZIP, 107.6 MiB)
 • Dokumntacja projektowa - część II (ZIP, 46.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 468.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 564.5 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
część I – dostawa wraz z montażem i instalacją 10szt. lamp oświetleniowych fotowoltaicznych na działce nr 639 w Strzelcach Kraj. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT część II – dostawa wraz z montażem i instalacją 20 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych w części ul. Forteczna Północna oraz w części ul. Forteczna Południowa w Strzelcach Kraj. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 829.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 82.9 KiB)
 • NOWY WZÓR UMOWY (PDF, 3.8 MiB)
 • mapa poglądowa ul. Forteczna - Południowa (PDF, 997.7 KiB)
 • mapa poglądowa ul. Forteczna - Północna (PDF, 1.9 MiB)
 • mapa poglądowa - jezioro (PDF, 770.3 KiB)
 • zgłoszenie - jezioro (PDF, 339.2 KiB)
 • zgłoszenie - trakt spacerowy (PDF, 340.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 319.8 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 872 KiB)
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 354.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 740.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II (PDF, 367.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I (PDF, 371.3 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej: nr F103132 - ulica PCK w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie cenowe - pismo przewodnie (PDF, 401 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Mapa (PDF, 1.2 MiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 395.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 509 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie cenowe - pismo przewodnie (PDF, 306.3 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 853.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 53.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 857 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 342.4 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach: Kalinowa, Jesionowa, PCK, Orzechowa, Księżycowa, Gwiaździsta, Ogrodowa w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 816.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 46.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.4 MiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy (DOCX, 34 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 269.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 308.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji