ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.6 KiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ I (ulica Forteczna, Południowa, mury, przejście) (ZIP, 82.4 MiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ II (ulica Forteczna - Północna) (ZIP, 10.4 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 569 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 623.7 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-22 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku przedszkola w Bobrówku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 43.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 14.8 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 64.5 KiB)
 • LOKALIZACJA (PDF, 3 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 477.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 17.01.2018 R. (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 935.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 228.9 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 151.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 366.2 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 249.9 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularze w wersji do edycji (DOCX, 47.8 KiB)
 • Uchwała Nr XXXIII/178/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2017 roku (PDF, 271.1 KiB)
 • Wzór umowy na część I (PDF, 289.1 KiB)
 • Wzór umowy na część II (PDF, 306.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 315.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA CZĘŚĆ I I II (PDF, 604.9 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02-01-2018r. do 22-06-2018r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik Nr 8 (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik Nr 9 (DOCX, 27.3 KiB)
 • Załącznik Nr 10 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik Nr 11 (DOCX, 38.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 (DOCX, 24.2 KiB)
 • Informacja z jawnego otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.5 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj. Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj. Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Część I - OPZ Urząd Miejski - załącznik nr 1a (DOC, 75.5 KiB)
 • Część II - OPZ Szkoła Podstawowa nr 1 - załącznik nr 1b (DOC, 309.5 KiB)
 • Część III - OPZ Szkoła Podstawowa nr 2 - załącznik nr 1c (DOC, 124.5 KiB)
 • Kalkulacja cenowa - załącznik nr 2 (DOCX, 34.1 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 3 (DOCX, 29.9 KiB)
 • Oświadczenie Wykonacy - załącznik nr 4 (DOCX, 20 KiB)
 • Wykaz usług - załącznik nr 5 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 (DOCX, 20 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 7 (DOC, 252.5 KiB)
 • Wykaz certyfikatów jakości usług - załącznik nr 8 (DOCX, 15.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 9 (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu - załącznik nr 10 (DOCX, 18.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 442.2 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 465.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 960.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II I III (PDF, 987.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 504.4 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-26 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 169.6 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 240.9 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-03 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji, miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa, Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - WZÓR (DOC, 51.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 1.3 MiB)
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW (DOCX, 15.1 KiB)
 • MAPA (PDF, 1 MiB)
 • Warunki techniczne do wykonania projektu (PDF, 450.5 KiB)
 • PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY (PDF, 562.7 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2017/2018”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 695.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 33.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 120.5 KiB)
 • Załączniki mapowe (ZIP, 24.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 416.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 19.10.2017 R. (PDF, 204.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 686.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 199 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 942.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 954.1 KiB)
 • STWiOR - strona tytułowa (PDF, 55 KiB)
 • STWiOR (PDF, 854.1 KiB)
 • Przedmiary część I (ZIP, 395.7 KiB)
 • Przedmiary część II (ZIP, 132 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 23.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu (DOC, 38.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 504.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 363.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 430.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji