ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-13 2018-10-10 „Dokumentacja geotechniczna – ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu pod lokalizację cmentarza w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
2 2018-09-04 2018-10-01 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
3 2018-09-04 2018-10-01 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 84.2 KiB)
4 2018-09-04 2018-10-01 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie rozstrzygnięty
5 2018-08-17 2018-09-07 „Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 809.7 KiB)
6 2018-08-17 2018-08-29 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 03-09-2018r. do 21-06-2019r." rozstrzygnięty
7 2018-08-08 2018-09-04 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
8 2018-07-11 2018-08-06 „Dostawa elementów małej architektury w ramach projektu: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 87.5 KiB)
9 2018-07-02 2018-08-01 Adaptacja sal szkolnych na I kondygnacji Szkoły Podstawowej nr 1 rozstrzygnięty
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 368 KiB)
10 2018-06-29 2018-08-13 ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu