ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-12 2017-08-11 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
2 2017-06-29 2017-07-17 "Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
3 2017-06-28 2017-07-27 „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko” rozstrzygnięty
4 2017-05-26 2017-06-16 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 389.4 KiB)
5 2017-05-16 2017-07-17 Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie rozstrzygnięty
6 2017-04-27 2017-05-12 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 332.3 KiB)
7 2017-04-11 2017-04-26 „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
8 2017-04-10 2017-05-30 Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 607.5 KiB)
9 2017-01-25 2017-03-13 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamówienie Częściowe 1) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza rozstrzygnięty
10 2017-01-13 2017-02-09 Przebudowa parkingu oraz traktów spacerowych wraz z odwodnieniem przy Banku Spółdzielczym w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu