ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-20 2019-04-02 11:00:00 Dostawa paliw płynnych w 2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 735.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 49.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 44 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW (DOC, 36 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (DOC, 30 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 36.7 KiB)
 • Formularz cenowy (DOC, 41 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 35.7 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 2.1 MiB)
 • WZÓR UMOWY - POPRAWIONY (DOCX, 38.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 19.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 416.4 KiB)
2 2019-03-19 2019-04-05 13:00:00 „Remont drogi gminnej w m. Wielisławice na działce nr 158 i 123/2” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 948.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 37.1 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27 KiB)
 • Dokumentacja Technicza (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 71.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 105.1 KiB)
3 2019-03-14 2019-04-04 13:00:00 Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj. realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 46.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 339.5 KiB)
 • Dokumentacja - część I (ulica Brygady Saperów) (ZIP, 469.3 MiB)
 • Dokumentacja - część I (ulica Ludowa) (ZIP, 88.4 MiB)
 • Dokumentacja na część II (ulica Ludowa - podwórko) (ZIP, 9.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 53.1 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 44.5 KiB)
 • NOWA DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ II (ulica Ludowa - podwórko) (ZIP, 10.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.5 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 30 KiB)
4 2019-02-26 2019-03-14 12:00:00 „Prace naprawcze budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska) wraz z częścią mieszkalną w miejscowości Gardzko obejmujące remont pokrycia dachowego z naprawą uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz ściany w osi 1” unieważniony
 • Pismo przewodnie (PDF, 47.3 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 331.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 54 KiB)
 • Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana (ZIP, 25.2 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 53.1 KiB)
5 2019-02-26 2019-03-08 12:00:00 „Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników w 2019 r.” unieważniony
 • Pismo przewodnie (PDF, 51.9 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 85.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 55 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 50.4 KiB)
6 2019-02-15 2019-02-25 00:00:00 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości rynkowej dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 54 KiB)
 • Formularz oferty - wersja do edycji (DOCX, 49.6 KiB)
7 2019-01-29 2019-02-06 14:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 640 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 75.4 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 292.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 73 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 101.2 KiB)
8 2019-01-18 2019-02-02 00:00:00 „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 222.9 KiB)
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 161.9 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 157.8 KiB)
 • Umowa nr GK.7021.9.2.2019.AF (PDF, 1.1 MiB)
9 2019-01-15 2019-01-31 13:00:00 „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • Wzór umowy po zmianach (DOCX, 70.1 KiB)
 • Tabela Elementów Rozliczeniowych (XLS, 33 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.2 MiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 341.9 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 27.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 53.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 22.01.2019 R. (PDF, 47.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 24.01.2019 R. (PDF, 221.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 25.01.2019 R. (PDF, 55.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.01.2019 R. (PDF, 57.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 78.4 KiB)
10 2018-12-14 2018-12-24 10:00:00 „Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 724 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOC, 102.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 340.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 50.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 43.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu