ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-04 --- Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 169.4 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
2 2017-07-20 2017-08-07 13:00:00 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1022.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularze ofertowe na części 1-3 (DOCX, 31.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 38.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część I (ZIP, 36.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część II (DOC, 38 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część III (PDF, 126.5 KiB)
 • wzór umowy na część I (DOC, 139 KiB)
 • wzór umowy na część II (DOC, 141 KiB)
 • wzór umowy na część III (DOC, 138.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 676.6 KiB)
3 2016-12-16 --- „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjumi przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu okresie od 02-01-2017r. do 31-12-2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02-01-2017r.do 21-06-2019r.” w toku
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 605.4 KiB)
4 2016-05-11 2016-05-19 10:00:00 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 2.3 MiB)
 • Formularz cenowo - ofertowy (DOCX, 28.8 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.6 KiB)
5 2015-11-20 --- Usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. w toku
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 122.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu