ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-16 2017-10-25 13:00:00 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2017/2018” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 695.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 33.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 120.5 KiB)
 • Załączniki mapowe (ZIP, 24.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 416.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 19.10.2017 R. (PDF, 204.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 686.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 199 KiB)
2 2017-08-04 --- Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” unieważniony
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 169.4 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 202.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 165.1 KiB)
3 2017-07-28 2017-08-22 13:00:00 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POPRAWIONA (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ I (DOCX, 22.1 KiB)
 • FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ II - POPRAWIONY (DOCX, 49.9 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 33 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34.5 KiB)
 • zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacje Techniczne, Projekt wykonawczy, warunki przyłącza do sieci ENEA, dec. LWKZ, dec. o ustaleniu lokalizacji, ekspertyza techniczna, projekt podziału, warunki tech. wod-kan, warunki teletech., wyposażenie, zdjęcia (ZIP, 842.4 MiB)
 • wzór umowy na roboty budowlane (DOCX, 88.1 KiB)
 • wzór umowy na dostawy (DOCX, 195.1 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ ZA ZAŁĄCZNIKAMI - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 775.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 256.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 17.08.2017 (PDF, 1.6 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH Z 17.08.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY NA CZĘŚĆ II PO ZMIANACH Z 17.08.2017 (DOCX, 48.3 KiB)
 • WYPOSAŻENIE - ZESTAWIENIE Z 17.08.2017 (PDF, 21.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 417.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 373.4 KiB)
4 2017-05-04 2017-05-11 15:30:00 "Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa" unieważniony
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 244 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 642.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.2 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 260.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 220.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 341.1 KiB)
5 2015-07-24 2015-08-12 13:00:00 Remont istniejących lokali w miejscowości Sidłów 4 oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ulicy Moniuszki 2 w Strzelcach Kraj. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat do tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOCX, 111.3 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 37.2 KiB)
 • Lokale przy ul. Moniuszki w Strzelcach Kraj. (Projekt budowlany, STWIOR, przedmiary, warunki energetyczne, decyzja LWKZ, decyzja Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego) (ZIP, 39 MiB)
 • Lokale w miejscowości Sidłów (Projekt budowlany, STWIOR, przedmiary, zgłoszenie rozpoczęcia robót) (ZIP, 40.8 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 333 KiB)
6 2015-07-24 2015-08-10 13:00:00 Budowa progu zwalniającego wraz z remontem nawierzchni na ulicy Strzeleckiej w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 789.2 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 36.3 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 126.5 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 2.2 MiB)
 • przedmiary (ZIP, 36.5 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót (ZIP, 7.4 MiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 368.2 KiB)
7 2015-02-19 2015-03-09 13:00:00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 105.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 48.5 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • STWiOR branża drogowa oraz przedmiar (ZIP, 11.4 MiB)
 • STWiOR branża sanitarna oraz przedmiar (ZIP, 26.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna - oświetlenie oraz kosztorys nakładczy (ZIP, 989.1 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - oświetlenie (ZIP, 312.6 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.4 MiB)
 • Wzór ułożenia nawierzchni (PDF, 279.1 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy-roboty budowlane (PDF, 332.9 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • ODPOWEDŹ NA PYTANIE (PDF, 292.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 204 KiB)
8 2014-08-26 2014-09-11 13:00:00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 989.4 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.7 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 43.8 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru robót - droga (PDF, 332.9 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru robót - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • Dokumentacja branża drogowa wraz z przedmiarami (ZIP, 11.4 MiB)
 • Dokumentacja branża sanitarna wraz z przedmiarem (ZIP, 26.1 MiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna (ZIP, 312.6 KiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna wraz z kosztorysem nakładczym (ZIP, 989.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 304.9 KiB)
9 2014-07-29 2014-08-14 13:00:00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 104.2 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 43.9 KiB)
 • zgłoszenie zamiaru budowy - droga (PDF, 332.9 KiB)
 • zgłoszenie zamiaru budowy - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • Decyzja Konserwatora Zabytków (PDF, 1.4 MiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa wraz z przedmiarami (ZIP, 11.4 MiB)
 • Dokumentacja - branża sanitarna wraz z przedmiarem (ZIP, 26.1 MiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna wraz z kosztorysem nakładczym (ZIP, 989.1 KiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna (ZIP, 312.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.8 KiB)
10 2014-06-30 2014-07-15 13:00:00 Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27.6 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (PDF, 333.5 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 5.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 148.4 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 294.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu