ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-04 2017-05-11 15:30:00 "Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa" unieważniony
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 244 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 642.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.2 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 260.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 220.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 341.1 KiB)
2 2015-07-24 2015-08-12 13:00:00 Remont istniejących lokali w miejscowości Sidłów 4 oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ulicy Moniuszki 2 w Strzelcach Kraj. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat do tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOCX, 111.3 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 37.2 KiB)
 • Lokale przy ul. Moniuszki w Strzelcach Kraj. (Projekt budowlany, STWIOR, przedmiary, warunki energetyczne, decyzja LWKZ, decyzja Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego) (ZIP, 39 MiB)
 • Lokale w miejscowości Sidłów (Projekt budowlany, STWIOR, przedmiary, zgłoszenie rozpoczęcia robót) (ZIP, 40.8 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 333 KiB)
3 2015-07-24 2015-08-10 13:00:00 Budowa progu zwalniającego wraz z remontem nawierzchni na ulicy Strzeleckiej w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 789.2 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 36.3 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 126.5 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 2.2 MiB)
 • przedmiary (ZIP, 36.5 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót (ZIP, 7.4 MiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 368.2 KiB)
4 2015-02-19 2015-03-09 13:00:00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 105.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 48.5 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • STWiOR branża drogowa oraz przedmiar (ZIP, 11.4 MiB)
 • STWiOR branża sanitarna oraz przedmiar (ZIP, 26.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna - oświetlenie oraz kosztorys nakładczy (ZIP, 989.1 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - oświetlenie (ZIP, 312.6 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.4 MiB)
 • Wzór ułożenia nawierzchni (PDF, 279.1 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy-roboty budowlane (PDF, 332.9 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • ODPOWEDŹ NA PYTANIE (PDF, 292.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 204 KiB)
5 2014-08-26 2014-09-11 13:00:00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 989.4 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.7 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 43.8 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru robót - droga (PDF, 332.9 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru robót - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • Dokumentacja branża drogowa wraz z przedmiarami (ZIP, 11.4 MiB)
 • Dokumentacja branża sanitarna wraz z przedmiarem (ZIP, 26.1 MiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna (ZIP, 312.6 KiB)
 • Dokumentacja branża elektryczna wraz z kosztorysem nakładczym (ZIP, 989.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 304.9 KiB)
6 2014-07-29 2014-08-14 13:00:00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 104.2 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 43.9 KiB)
 • zgłoszenie zamiaru budowy - droga (PDF, 332.9 KiB)
 • zgłoszenie zamiaru budowy - oświetlenie (PDF, 327.7 KiB)
 • Decyzja Konserwatora Zabytków (PDF, 1.4 MiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 732.4 KiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa wraz z przedmiarami (ZIP, 11.4 MiB)
 • Dokumentacja - branża sanitarna wraz z przedmiarem (ZIP, 26.1 MiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna wraz z kosztorysem nakładczym (ZIP, 989.1 KiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna (ZIP, 312.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.8 KiB)
7 2014-06-30 2014-07-15 13:00:00 Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27.6 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (PDF, 333.5 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 5.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 148.4 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 294.6 KiB)
8 2014-06-06 2014-06-25 13:00:00 Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 27.7 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 5.8 MiB)
 • Specyfikacja Techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Decyzja Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót (PDF, 333.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 234 KiB)
9 2013-12-10 2013-12-18 13:00:00 Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Buszów - Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Buszowie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 69 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz umową (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 100 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 405.4 KiB)
10 2013-12-05 2013-12-13 13:00:00 Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie w latach 2014-2016 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do siwz w wersji do edycji (DOC, 148 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 18.8 KiB)
 • wzór formularza oferty (DOC, 102.5 KiB)
 • Tabela kalkulacyjna - załącznik do formularza ofertowego (DOC, 53 KiB)
 • Harmonogram prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej (DOC, 41.5 KiB)
 • Plan nasadzeń (DOC, 32.5 KiB)
 • Wykaz placów zabaw (DOCX, 11.2 KiB)
 • Wykaz terenów zieleni miejskiej (DOCX, 24.9 KiB)
 • Plan nasadzeń - mapa (PDF, 2.8 MiB)
 • Mapa nr 1 - place zabaw (PDF, 460.4 KiB)
 • Mapa nr 2 - place zabaw (PDF, 210.7 KiB)
 • Mapa nr 3 - place zabaw (PDF, 529 KiB)
 • Mapa nr 1 - tereny zielone (PDF, 43.2 MiB)
 • Mapa nr 2 - tereny zielone (PDF, 435.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 219.7 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 572.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu