ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-12 2018-07-30 13:00:00 „Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej wraz z budowa skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej w Strzelcach Kraj. – etap I” realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 830.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 29.1 KiB)
 • Tabela Elementów Scalonych (XLSX, 13.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 310.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 71.7 MiB)
 • Stała Organizacja Ruchu (ZIP, 3.7 MiB)
 • Czasowa Organizacja Ruchu (ZIP, 22.5 MiB)
 • Opinia Geotechniczna (ZIP, 3.4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 147.2 MiB)
 • Przedmiar (ZIP, 3.8 MiB)
 • Mapa do celów projektowych (ZIP, 1.3 MiB)
2 2018-07-11 2018-07-23 10:00:00 „Dostawa elementów małej architektury w ramach projektu: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT” ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 200.2 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 551.8 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 131.7 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 54.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE - MODYFIKACJA (PDF, 301.4 KiB)
3 2018-06-29 2018-07-23 13:00:00 ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 986.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 85.3 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części I (DOCX, 31 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części II (DOCX, 11.4 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części III (DOCX, 29 KiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części I (ZIP, 109.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części II (ZIP, 76.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części III (ZIP, 46.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 301.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 520.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 315.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 36.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu