ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 864.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • Oświadczenia w wersji do edycji (ZIP, 46.7 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 25.8 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 737.3 KiB)
 • STWiOR (PDF, 305.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 573.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (formularz oferty, oświadczenia) (DOCX, 80.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 120 KiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Decyzja WLKZ (PDF, 3.8 MiB)
 • Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 340.8 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 3.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - zabezpieczenie, remont (PDF, 2.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - wzmocnienie fundamentów murów obronnych (PDF, 1 MiB)
 • STWiOR - remont i zabezpieczenie murów (PDF, 1 MiB)
 • STWiOR - wzmocnienie fundamrntów murów (PDF, 529 KiB)