ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-02 2017-10-17 13:00:00 „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 942.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 954.1 KiB)
 • STWiOR - strona tytułowa (PDF, 55 KiB)
 • STWiOR (PDF, 854.1 KiB)
 • Przedmiary część I (ZIP, 395.7 KiB)
 • Przedmiary część II (ZIP, 132 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 23.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu (DOC, 38.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 504.6 KiB)
2 2016-12-16 --- „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjumi przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu okresie od 02-01-2017r. do 31-12-2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02-01-2017r.do 21-06-2019r.” w toku
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 605.4 KiB)
3 2016-05-11 2016-05-19 10:00:00 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 2.3 MiB)
 • Formularz cenowo - ofertowy (DOCX, 28.8 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.6 KiB)
4 2015-11-20 --- Usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. w toku
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 122.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu