ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-28 2018-04-12 „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
2 2018-03-20 2018-04-18 „Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach: Kalinowa, Jesionowa, PCK, Orzechowa, Księżycowa, Gwiaździsta, Ogrodowa w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
3 2018-03-14 2018-03-29 „Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Moniuszki w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
4 2018-03-07 2018-04-06 ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
5 2018-03-06 2018-03-29 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej: nr F103132 - ulica PCK w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą” rozstrzygnięty
6 2018-03-05 2018-04-16 „Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników” rozstrzygnięty
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 342.4 KiB)
7 2018-02-06 2018-03-06 ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
8 2018-01-11 2018-02-20 „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku przedszkola w Bobrówku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” rozstrzygnięty
9 2017-12-05 2018-01-04 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II” rozstrzygnięty
10 2017-12-05 2017-12-21 „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu