ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-04 2017-10-10 „Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
2 2017-08-24 2017-09-06 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”. rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
3 2017-08-10 2017-09-14 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 100 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 1.695 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych 00/100)” rozstrzygnięty
4 2017-07-20 2017-08-22 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej” rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 919.6 KiB)
5 2017-07-12 2017-08-11 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
6 2017-06-29 2017-07-17 "Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
7 2017-06-28 2017-07-27 „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko” rozstrzygnięty
8 2017-05-26 2017-06-16 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 389.4 KiB)
9 2017-05-16 2017-07-17 Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie rozstrzygnięty
10 2017-04-27 2017-05-12 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 332.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu