ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-27 2017-05-12 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 332.3 KiB)
2 2017-04-11 2017-04-26 „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
3 2017-01-25 2017-03-13 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamówienie Częściowe 1) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza rozstrzygnięty
4 2017-01-13 2017-02-09 Przebudowa parkingu oraz traktów spacerowych wraz z odwodnieniem przy Banku Spółdzielczym w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
5 2016-12-06 2016-12-27 Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02.01.2017r. do 21.06.2019r. rozstrzygnięty
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - część III (PDF, 573.9 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - część II (PDF, 485.1 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - część I (PDF, 583 KiB)
6 2016-12-06 2016-12-16 „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 271 KiB)
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 272.8 KiB)
7 2016-10-31 2016-11-17 Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich rozstrzygnięty
8 2016-10-26 2016-11-09 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2016/2017 rozstrzygnięty
9 2016-10-06 2016-11-03 „Budowa placu zabawowo – sportowego w Gardzku gmina Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
10 2016-09-23 2016-11-03 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.905.000,00zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2016 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 1.500.000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł) rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu