ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-05 2018-01-04 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II” rozstrzygnięty
2 2017-12-05 2017-12-21 „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
3 2017-11-30 2017-12-28 Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02-01-2018r. do 22-06-2018r. rozstrzygnięty
  • Informacja z jawnego otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.5 KiB)
4 2017-11-23 2017-12-21 Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj. Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj. Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
5 2017-10-26 2017-11-21 Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” rozstrzygnięty
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 240.9 KiB)
6 2017-10-19 2017-11-10 Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji, miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa, Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą” rozstrzygnięty
7 2017-10-02 2017-10-25 „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 430.3 KiB)
8 2017-09-04 2017-10-10 „Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
9 2017-08-24 2017-09-06 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”. rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
10 2017-08-10 2017-09-14 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 100 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 1.695 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych 00/100)” rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu