ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-25 2018-11-19 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.865.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł)” rozstrzygnięty
2 2018-10-12 2018-11-13 „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018 rozstrzygnięty
3 2018-10-10 2018-10-10 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na Publiczny Dom Opieki Społecznej – Środowiskowy dom samopomocy wraz z niezbędną przebudową. Etap II ocieplenie elewacji rozstrzygnięty
4 2018-10-10 2018-10-10 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY „Zagospodarowanie terenu nabrzeża Jeziora Górnego w Strzelcach Kraj.- budowa elementów instalacji sanitarnej” rozstrzygnięty
5 2018-10-09 2018-10-19 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2018/2019” rozstrzygnięty
6 2018-09-13 2018-10-10 „Dokumentacja geotechniczna – ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu pod lokalizację cmentarza w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
7 2018-08-17 2018-09-07 „Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 809.7 KiB)
8 2018-08-17 2018-08-29 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 03-09-2018r. do 21-06-2019r." rozstrzygnięty
9 2018-08-08 2018-09-04 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
10 2018-07-11 2018-08-06 „Dostawa elementów małej architektury w ramach projektu: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 87.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu