ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-20 2019-04-05 Dostawa paliw płynnych w 2019 r. rozstrzygnięty
2 2019-03-19 2019-04-17 „Remont drogi gminnej w m. Wielisławice na działce nr 158 i 123/2” rozstrzygnięty
3 2019-02-15 2019-02-15 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości rynkowej dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego rozstrzygnięty
4 2019-01-29 2019-02-14 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich rozstrzygnięty
5 2019-01-18 2019-02-12 „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
6 2019-01-15 2019-02-12 „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
7 2018-12-14 2018-12-27 „Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku” rozstrzygnięty
8 2018-10-25 2018-11-19 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.865.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł)” rozstrzygnięty
9 2018-10-12 2018-11-13 „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018 rozstrzygnięty
10 2018-10-10 2018-10-10 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na Publiczny Dom Opieki Społecznej – Środowiskowy dom samopomocy wraz z niezbędną przebudową. Etap II ocieplenie elewacji rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu