ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-14 2018-12-24 10:00:00 „Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 724 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOC, 102.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 340.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 50.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 43.2 KiB)
2 2018-12-05 2018-12-20 12:00:00 „Prace naprawcze budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska) wraz z częścią mieszkalną w miejscowości Gardzko” unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 50.7 KiB)
 • zapytanie ofertowe (PDF, 339.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • przedmiar (PDF, 223.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 114.9 KiB)
 • Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana (ZIP, 25.2 MiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 26.5 KiB)
3 2018-10-25 2018-11-09 13:00:00 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.865.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 81 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 46.3 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 324.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 30.10.2018 r. (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 31.10.2018 (PDF, 84.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 63.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 98.9 KiB)
4 2018-10-12 2018-10-31 13:00:00 „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 795.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2.4 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 565.5 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF, 213.1 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 49.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 33.6 KiB)
 • ZGŁOSZENIE (PDF, 53.1 KiB)
 • PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 6.7 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 46.7 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 29.10.2018 (PDF, 67.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 115.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 123.3 KiB)
5 2018-10-10 2018-10-25 00:00:00 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na Publiczny Dom Opieki Społecznej – Środowiskowy dom samopomocy wraz z niezbędną przebudową. Etap II ocieplenie elewacji rozstrzygnięty
 • INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 154 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 153.6 KiB)
6 2018-10-10 2018-10-25 00:00:00 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY „Zagospodarowanie terenu nabrzeża Jeziora Górnego w Strzelcach Kraj.- budowa elementów instalacji sanitarnej” rozstrzygnięty
 • INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 155.6 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 161 KiB)
7 2018-10-09 2018-10-17 13:00:00 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2018/2019” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 120 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 30.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 33.2 KiB)
 • Mapy (ZIP, 24.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 58.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 50.3 KiB)
8 2018-09-13 2018-09-21 14:30:00 „Dokumentacja geotechniczna – ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu pod lokalizację cmentarza w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 235.9 KiB)
 • Pismo przewodnie (PDF, 44.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.4 KiB)
 • Mapy (PDF, 602.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 97.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 61.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 44.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 54.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 88.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 36.2 KiB)
9 2018-09-07 2018-09-24 13:00:00 „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018 unieważniony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 890.3 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 33.6 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 565.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 213.1 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru budowy (PDF, 53.1 KiB)
 • PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 6.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 50.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 32.7 KiB)
10 2018-09-07 2018-09-17 12:00:00 „Prace naprawcze budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska) wraz z częścią mieszkalną w miejscowości Gardzko” unieważniony
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 376.6 KiB)
 • Pismo przewodnie (PDF, 47.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 223.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 111.4 KiB)
 • Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana (ZIP, 25.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu