ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr Instytucji Kultury

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Instytucji Kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-01-10 10:13:27 przez Jolanta Budacz

Akapit nr - brak tytułu

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE
 
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzelce Krajeńskie prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. poz.189).

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Ogólno - Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, tel. 95 76 36 313.

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r., informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 
3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • ­ otwarty dostęp do zawartości rejestru
  • ­ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt.1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 
5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 
7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony:
  • odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
  • odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 
 

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony