ˆ

Terenowe Jednostki OSP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terenowe Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Miejsko Gminny  Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Krajeńskich zrzesza przedstawicieli wszystkich członków zwyczajnych z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strzelce Krajeńskie.
Do kompetencji zarządu gminnego należy:
 1. wykonywanie uchwał zjazdu gminnego oraz zwierzchnika władz Związku,
 2. rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie ,
 3. uchwalenie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału,
 5. organizowanie i wspieranie OSP,
 6. ustalenie liczby przedstawicieli OSP na zjazd gminny,
 7. wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład zarządu powiatowego.
Ochotnicze Straże Pożarne działają  na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017.210)  oraz  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017.736), a także statutu OSP.
 
Celami i zadaniami Ochotniczych Straży  Pożarnych są:
 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej o oświatowej,
 5. działanie na rzecz ochrony środowiska .
 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzelcach Krajeńskich
 
Lp.
Imię i Nazwisko
Funkcja
1
Dariusz Domaradzki
Prezes
2
Robert Bryk
Wiceprezes
3
Dariusz Sobczak
Wiceprezes
4
Julita Górska
Sekretarz
5
Julia Czerniejewska
Skarbnik
6
Krzysztof Ossowski
Komendant Gminny
7
Franciszek Domaradzki
Członek
8
Henryk Stolarek
Członek
9
Sebastian Skupiński
Członek
10
Robert Dyndul
Członek
11
Robert Butkiewicz
Członek
12
Wiesław Rosiński
Członek
13
Radosław Urbaniak
Członek
14
Bożena Harazińska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
15
Piotr Saugut
Wiceprzewodniczący  Komisji Rewizyjnej
16
Wioletta Podgórska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 
 
 
 
Na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie działa 7 Stowarzyszeń OSP, w tym 6 jednostek posiada na wyposażeniu samochody pożarnicze. Jedna jednostka - OSP Bronowice włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
 
ZESTAWIENIE OSÓB FUNKCYJNYCH JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W GMINIE STRZELCE KRAJEŃSKIE
(po kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2016)
Lp.
Funkcja
Nazwisko i imię
1.
OSP w Bronowicach – liczba członków: 61, uprawnieni do akcji: 31
 
Prezes:
Domaradzki Dariusz
 
Wiceprezes-naczelnik
Domaradzki Franciszek
 
Sekretarz
Kaczmarek Dariusz
 
Skarbnik
Saugut Piotr
 
Kronikarz
Harazińska Bożena
 
Członek zarządu
Podgórska Wioletta
 
Gospodarz
Ossowski Leszek
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Rosiński Marcin
 
Członek
Ossowski Krzysztof
 
Członek
Urban Michał
 
 
 
2.
OSP w Bobrówku – liczba członków: 22, uprawnieni do akcji: 14
 
Prezes:
Deluga Marek
 
Wiceprezes-naczelnik
Siuda Robert
 
Sekretarz
Biała Karolina
 
Skarbnik
Tiszenko Krzysztof
 
Gospodarz
Falkowski Bogdan
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Butkiewicz Robert
 
W-ce przewod.
Czarnuszkiewicz Stanisław
 
 
 
 
 
 
3.
OSP w Lipich Górach– liczba członków: 35, uprawnieni do akcji: 29
 
Prezes:
Sobczak Dariusz
 
Wiceprezes-naczelnik
Urbaniak Radosław
 
Sekretarz
Sobczak Roksana
 
Skarbnik
Gorzko Mariusz
 
Gospodarz
Roeske Henryk
 
Członek zarządu
Smoliński Janusz
 
Kronikarz
Polak Emilian
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Stempień Jan
 
Sekretarz
Kasprzak Krzysztof
 
Członek
Kucner Andrzej
 
 
 
4.
OSP w Ogardach– liczba członków:  48, uprawnieni do akcji: 17
 
Prezes:
Bryk Robert
 
Wiceprezes-naczelnik
Czerniejewska Julia
 
Sekretarz
Szpałek Paweł
 
Skarbnik
Janicki Krzysztof
 
Gospodarz
Siciński Krzysztof
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Lepiato Zbigniew
 
Sekretarz
Dolat Mieszysław
 
Członek
Wiraszka Marian
5.
OSP w Buszowie– liczba członków: 25, uprawnieni do akcji: 7
 
Prezes:
Andrzejak Zygmunt
 
Wiceprezes-naczelnik
Dyndul Robert
 
Sekretarz
Strzelczyk Mirosław
 
Skarbnik
Andrzejak Karol
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Jankowski Adam
 
Sekretarz
Strzelczyk Mirosław
 
Członek
Kłosiński Dariusz
 
 
 
6.
OSP w Tucznie– liczba członków: 26, uprawnieni do akcji: 5
 
Prezes:
Skupiński Sebastian
 
Naczelnik:
Tecław Dawid
 
Z-ca Naczelnika
Sawicki Czesław
 
Skarbnik:
Małecki Wiesław
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Gasztych Rafał
 
Wiceprzewodniczący
Grajek Rafał
 
Sekretarz
Malenda Rafał
7.
OSP w Pielicach– liczba członków: 10, uprawnieni do akcji: 0
 
Prezes:
Stolarek Wiktor
 
Naczelnik:
Stolarek  Henryk
 
Skarbnik:
Stolarek  Zygfryd
 
Sekretarz:
Gromek Paweł
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Baraniak Euzebiusz
 
Sekretarz
Olejniczak Czesław
 
Członek
Polit Maciej
 
 
 
 
 
 
Informację sporządziła Julita Górska – Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Julita Górska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-22 13:59:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-22 13:59:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-22 09:46:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »