ˆ

Projekty uchwał

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:10:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz
14:10:32 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021 - 2029 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz
14:09:58 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową gminy na 2021 rok - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz
14:09:33 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach, schronisku dla bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz
14:09:08 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz
14:08:30 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz
14:05:35 Usunięcie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2021-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:05 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał na XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 14 maja 2021r. Jolanta Budacz
« powrót do poprzedniej strony