ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  1.  uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  2. wglądu do dokumentów urzędowych;
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych Urzędu jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, od której stronie służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Wniosek można wysłać do nas:
pocztą tradycyjną
Urząd Miejski
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
 
złożyć osobiście w: punkcie informacji parter, pokój nr 3
 
mailem na adres:
 
faksem:  95 763 32 94
 
poprzez elektroniczną platformę ePUAP
 
            Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Grzesiak - Sekretarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Grzesiak - Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-08 14:18:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-08 14:22:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-31 09:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »